Teisės pažeidimai


Teises pazeidimai referatai. Teises pazeidimas konspektas.

Teisės konspektas. Klasikinė mokymo apie nusiklatimą teorija. Neoklasikinė mokymo apie nusikaltimą teorija. Finalinė mokymo apie nusikaltimą teorija. Baudžiamieji nusižengimai. Kiti teisės pažeidimai. Nusikaltimai. Visi teisės pažeidimai visuomenei yra žalingi. Tačiau įvairių teisės pažeidimų žalingumo laipsnis yra labai nevienodas. Todėl visi teisės pažeidimai pagal žalingumo laipsnį skirstomi i nusikaltimus,baudžiamuosius nusižengimus ir kitus teisės pažeidimus.


Visi teisės pažeidimai visuomenei yra žalingi.

Nusikaltimai,kaip teisės pažeidimų rūšis,yra ne tik žalingi,bet ir pavojingi visuomenei. Tai įvairūs veiksmai (neveikimas),nukreipti prieš visų žmonių ypač saugomas vertybes,todėl jie iš esmėsyra pavojingi visuomenei. Visi veiksmai (neveikimas) ,kurie pavojingi visuomenei ir laikytini kriminaliniais nusikaltimais,išvardyti baudžiamuosiuose įstatymuose. Lietuvos respublikos baudžiamojokodekso specialiojoje dalyje išvardyti tokie nusiklatimai : nusikaltimai žmoniškumui,karo nusikaltimai,nusikaltimai Lietuvos valstybės nepriklausomybei,teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai,nusikaltimai žmogaus gyvybei,sveikatai,laisvei,garbei ir orumui,nusikaltimai vaikui ir šeimai,asmens privataus gyvenimo neliečiamumui,politinėms ir socialinėms teisėms,nuosavybei,informatikai,ekonomikai ir verslo tvarkai,finansų sistemai,valstybės tarnybai ir kt.

Nusikaltimas gali būti nagrinėjamas įvairiais aspektais: kaip atitinkamas poelgis,kaip socialinio gyvenimo reiškinys,kaip asmens savybių,jo charakterio bruožų pasekmė. Šie aspektai suponuoja ir skirtingas nusikaltimo tyrimo kryptis.

Visų pirma nusikaltimas gali būti nagrinėjamas teisine prasme, Formalizuojant bei nustatant nusikaltimo kaip tam tikros veikos požymius,atskleidžiant šių požymių turinį.

Antra,nusikaltimas gali būti nagrinėjamas sociologine prasme, Tiriant išorines priežastis ir sąlygas,nulemiančias nusikaltimo padarymą.

Trečia, nusikaltimas gali būti nagrinėjamas antropologine prasme, Išskiriant nusikaltimą padariusio asmens charakterio bruožus,jo savybes bei parodant jų įtaką nusikalstamos veikos padarymui.

Antras ir trečias nusikaltimo nagrinėjimo aspektai įeina į kriminologijos,kaip savarankiškos teisės mokslo šakos,nagrinėjimo dalyką.

Baudžiamoji teisė apsiriboja nusikaltimo nagrinėjimu teisiniu aspektu. Baudžiamajai teisei yra reikšmingas nusikaltimo kaip atitinkamos veikos požymių atskleidimas ir jų formalizavimas įstatyme.

Istoriškai bendros nusikaltimo sąvokos atsiradimas baudžiamuosiuose įstatymuose siejamas su xviii a. Pabaiga – xix a. Pradžia. Gan didelę įtaką šiai sąvokai formuotis turėjo prancūzijos 1789 m. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija,kurios nuostatos įtvirtino nullum crimen,nulala poena sine lege principą. Senovės bei viduramžių laikų įstatymuose buvo apibrėžiami tik pavieniai nusikaltimai bei nustatomos konkrečios bausmės už jų padarymą. ( pvz. , manų,chamurapio įstatymai,karolina,kazimiero teisynas ir pan. ).

  • Teisė Konspektai
  • 2011 m.
  • 6 puslapiai (1943 žodžiai)
  • Teisės konspektai
  • Microsoft Word 13 KB
  • Teisės pažeidimai
    8 - 3 balsai (-ų)
Teisės pažeidimai. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/teises-pazeidimai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 10:28