Teisės principai (2)


Įvadas. Teisės principų samprata. Teisės principų kaip teisinių idėjų samprata. Teisės principų formulavimas expressis verbis. Išvestiniai teisės principai. Teisės principų abstraktumas ir tarpusavio konkurencija. Išvados. Literatūra.

Konstitucinės kontrolės institucijoms dažnai tenka aiškinti ir tiesiogiai taikyti konstitucijose įtvirtintus teisės principus ir normas. Jie yra aukščiausios teisinės galios ir kartu itin abstraktaus pobūdžio elgesio orientyrai ir standartai. Teisės principų sampratos elementams priskiriami: bendrasis teorinis principų apibrėžimas, lingvistinė teisės principų sąvoka, pagrindiniai išraiškos teisiniame tekste bruožai, teisės principų vietą bei reikšmė teisei priskiriamų elgesio standartų sistemoje. Taip pat teisės principų funkcijos teisiniame procese, tiesioginio ir netiesioginio reguliuojamojo poveikio socialiniams santykiams ir abstraktaus pobūdžio elgesio standartų aiškinimo bruožai ir skirtumai, palyginti su ordinariomis teisės normomis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje yra nustatyta, jog Lietuvių Tauta, siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priimė ir paskebė Konstituciją. Teisingumo, atviros, pilietinės visuomenės, teisinės valstybės imperatyvai moksliniame diskurse ir teisinėje praktikoje yra vadinami pamatiniais teisės principais. Svarbu paminėti vieną teiginį: „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“ . Tai yra Lietuvos Respublikos konstitucinė norma ir be abejo pamatinis valstybės principas‘‘. Taip pat, teorinėje teisės literatūroje principai yra vadinami teisinėmis idėjomis. Šiandien teisės principų sampratos problema siejasi su daugeliu kasdieninės teisinės praktikos problemų. Jie yra labai svarbūs. Taigi šiame darbe norėčiau atskleisti teisės principų sampratą, klasifikaciją ir kitus su jais susijusius teisinius dalykus.

Pateiktuose konstitucinės jurisprudencijos pavyzdžiuose matyti, kad vienam principui subordinuotas teisės normos turinys neretai prasilenkia su kituose teisės principuose įtvirtintais imperatyvais. Tačiau skirtingų teisinių vertybių bei atitinkamų principų konkurencija ir šiuos principus sukonkretinančiose teisės normose nustatytas reguliavimas nereiškia vidinio prieštaravimo teisės sistemoje, jei teisės principuose glūdinčių vertybių kompromisas įtvirtinamas proporcingomis priemonėmis, jei vienų vertybių apsaugos ir užtikrinimo siekiama nepaneigiant kitų, t. y. argumentuotai derinamos skirtingos teisės principuose išreikštos teisinio reguliavimo kryptys.

Teisės principai – tai teisinės sistemos pamatinės nuostatos, kreipiantieji pradai, kurie dalykiškai ir logiškai apibūdina tai, kas nuo jų priklauso. Jie determinuoja kitus reiškinius, kreipia teisinių reiškinių turinį, daro esminę įtaką visiems teisės sistemos elementams. Jie kaip ir teisės normos yra imperatyvūs, teisiškai saistantys elgesio standartai, tačiau be abejo turi esminių skirtumų. Teisės principų abstraktumas, savitos šių teisės sistemos elementų funkcijos lemia principų aiškinimo skirtumu. Palyginus su teisės normomis tai teisės normos paprastai aiškinamos adekvačiai jų tekstinei išraiškai pirminiame teisėkūros akte, o teisės principai – tik plačiai ir kūrybiškai. Konstitucinės justicijos subjektai savo sprendimais formuoja konstitucinę doktriną, kuri savaip pratęsia, papildo ir koreguoja konstitucijų tekste expressis verbis nustatytą teisinį reguliavimą. Įvairių teisinių nuostatų prasmės atskleidimas konstitucinėje jurisprudencijoje reiškia, kad yra pasirenkama viena iš keleto galimų teisės aiškinimo alternatyvų, todėl gautas aiškinimo rezultatas turi būti pagrįstas nuoseklia teisinių argumentų seka.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 21 KB
  • 2015 m.
  • 15 puslapių (2757 žodžiai)
  • Ilona
  • Teisės principai (2)
    10 - 7 balsai (-ų)
Teisės principai (2). (2015 m. Gegužės 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/teises-principai-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 12:21
×