Teisės principas Visi lygūs įstatymui


Įžanga. Temos pasirinkimas ir jos aktualumas šiandieninėje situacijoje. Darbo tikslas. Darbo dėstymo principas. Dėstymas. Principo samprata įvairiais istoriniais laikotarpiais. Iki pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių teorinio pagrindimo. Xviii a. Ir pirmieji bandymai įtvirtinti principą. Tolesnė raida ir šiuolaikinės sampratos susiformavimas. Šiuolaikinis principo turinys. Lygybė pagal lytį. Lygybė pagal rasę. Lygybė pagal tautybę ir priklausomybę tautinei mažumai. Lygybė pagal kalbą. Lygybė pagal kilmę. Lygybė pagal socialinę padėtį. Lygybė pagal tikėjimą, įsitikinimus, pažiūras. Lygybė pagal fizinę būklę. Principo interpretavimas šiuolaikinėse valstybėse. Jungtinių tautų oficiali pozicija. Realizacija atskirose valstybėse. Išvados. Sąvokos suformulavimas. Materialinio principo suvokimo problematika. Darbo tikslo pasiekimo įvertinimas. Literatūros sąrašas.

Negalima dalies piliečių išskirti pagal tam tikrą požymį (šiuo atveju - pagal priklausomybę tam tikrai rasei). Nebent tai būtų numatyta įstatymais.

Turbūt įdomiausias istorijoje užfiksuotas diskriminacijos pagal tautybę atvejis - tai Rusijos carų draudimas žydams užsiimti žemės ūkiu. Dabartinis žydo - prekybininko įvaizdis susiformavo būtent dėl šio fakto. Tiesiog žydai neturėjo kitos galimybės, buvo priversti imtis verslo. Šis pavyzdys parodo diskriminacijos poveikį ne tik individui, bet ir bendram pasaulio vystymuisi, todėl logiška, kad diskriminacija pagal tautybę turi būti vertinama visų pirma kaip grupės interesų pažeidimas.

Antidiskriminacinės priemonės įdarbinimo srityje savo prigimtimi nėra orientuotos į grupes. Jų tikslas yra užtikrinti lygias galimybes tarp darbininkų, nežiūrint to, kuriai socialinei, tautinei grupei jie priklauso. Tačiau diskriminacija, kaip taisyklė, yra grupių bendravimo rezultatas, todėl plačiai žinomos sutartys dėl migruojančių darbininkų įdarbinimo turi būti paminėtos. Ypač svarbi yra ILO (International Labor Organization) konvencija nr. 111. Jau prieš 30 metų Jenks savo knygoje `HR & IL Standards` pažymėjo iki kiek diskriminacijos problema įtakojo ILO naudojamas priemones. Jis rašė:

Taigi, šios grupių diskriminacijos problemos yra smarkiai politizuotos. Pavyzdžiui, nėra paslaptis, jog vietinių gyventojų problema, nagrinėta Jungtinių Tautų Subkomisijoje Diskriminacijos prevencijai ir mažumų apsaugai, buvo ypač garsi savo politinių prieštarų kontraversiškumu. Kai kurios šalys atsisakė naudoti `vietinių gyventojų` terminą savo šalies daliai gyventojų apibūdinti. Kita suinteresuotoji pusė - vietinių gyventojų atstovai reikalavo šio termino apibrėžimo. Specialusis minėtos Jungtinių Tautų Subkomisijos Diskriminacijos prevencijai reporteris Jose R.Martinez Cobo vietines grupes apibrėžia taip:

Vėlesnė 1956 metų konvencija, papildydama Ženevos sutartį, apibrėžė ir reikalavo panaikinti tokias vergovės formas:

(c) "bride price", or giving a woman in marriage on payment of a consideration in money or in kind, and similar practices;

(d) exploitation of children or young persons, delivered by teir parents or others, whether for reward or not, or of their labor." [25]

Tačiau vergai nėra vienintelis diskriminacijos pagal kilmź apsireiškimas. Plačiai žinomas dar ir dabar de facto galiojantis Indijos gyventojų skirstymas į kastas, nors deklaratyviai Indijos Konstitucija ir skelbia neatsižvelgianti į kastas. Tuo tarpu realybėje žemiausių kastų nariai negali užimti tam tikrų valstybinių postų, kartais ribojama teisė pasirinkti profesiją.

1999 metų kovo 25 dieną Didžiosios Britanijos Lordų rūmai nagrinėjo jungtinę Islam ir Shah bylą prieš valstybės sekretorių vidaus reikalams bei karalienę. Abu apeliaciniai skundai iškėlė Lordų rūmams sudėtingą klausimą apie 1951 metų konvenciją dėl pabėgėlių statuso. Ypač dėmesys atkreiptas į 1A(2) straipsnį, kuriame diskutuojama dėl žodžių junginio `tam tikros socialinės grupės narys` interpretavimo. 1993 metų Prieglobsčio ir Imigracijos Akto 8 sekcija teigia, kad asmuo, kuris turi limituotą leidimą atvykti į D.Britaniją, gali pareikšti apeliacinį skundą specialiam teisėjui dėl atsisakymo suteikti leidimą `pagrindu, kad tai prieštarautų D.Britanijos įsipareigojimams pagal konvenciją jam reikalauti palikti D.Britaniją po tam tikro `limituoto laiko`.

Abu apeliaciniai skundai buvo paduoti pakistaniečių moterų, kurios buvo priverstos palikti savo namus savo vyrų. Jos teigia esą pavojuje būti klaidingai apkaltintomis neištikimybe pagal įstatymus Pakistane. Šiuo metu jos yra Anglijoje ir nori gauti pabėgėlio statusą. Jos teigia, kad jei būtų reikalaujama grįžti į Pakistaną, jos būtų neginamos valstybės ir rizikuotų tapti apkaltintomis seksualiniu nepadorumu. Jei pripažintos kaltomis, bausmė gali būti viešas nuplakimas rykštėmis arba užmėtymas akmenimis iki mirties. Tuo remdamasi apeliantės teigia, kad pagal minėtos konvencijos 1A(2) straipsnį jos turėtų pagrįstą baimę būti nubaustiesiems dėl priklausymo tam tikrai socialinei grupėi.

  • Microsoft Word 39 KB
  • 2016 m.
  • 24 puslapiai (8091 žodžiai)
  • Universitetas
  • Teisės principas Visi lygūs įstatymui
    10 - 3 balsai (-ų)
Teisės principas Visi lygūs įstatymui. (2011 m. Birželio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/teises-principas-visi-lygus-istatymui.html Peržiūrėta 2021 m. Vasario 27 d. 00:28
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo