Teisės samprata (2)


Teisė subjektyviąja ir objektyviąja prasmėmis. Teisės normos samprata. Teisės normos požymiai - elgesio taisyklės. Teisės normos sudėtinės dalys. Pagal sandarą. Pagal aprašymo būdą. Teisės atsiradimas. Žmonių tarpusavio santykių reguliavimas iki atsirandant valstybei. Pirmųjų teisinių sistemų atsiradimas. Hamurabio teisynas ir pagrindiniai jo bruožai. Kraujo keršto , Taliono , kompozicijos , kompozicijos , kolektyvinės bendruomeninės atsakomybės principai. Romėnų teisės reikšmė. Pagrindiniai Viduramžių teisės bruožai. Pagrindiniai Naujausių laikų teisės bruožai. Konstitucijų atsiradimas pirmosios konstitucijos pasaulyje ir Europoje.   Prancūzijos civilinis Napoleono kodeksas ir jo reikšmė. Sistemos samprata. Pagrindiniai sistemų bruožai. Teisės sistemos sudėtinės dalys. Pagrindinės teisės šakos , jų reguliavimo objektas ir teisės šaltiniai Teisės šakos Teisės reguliavimo objektas. Konstitucinė teisė. Baudžiamoji teisė. Baudžiamojo proceso teisė. Administracinė teisė. Civilinė teisė. Finansų teisė. Darbo teisė. Tarptautinė teisė. Socialinės normos samprata. Socialinių normų rūšys. Teisinių santykių samprata. Teisinių santykių struktūra. Teisinių santykių subjektai , jų rūšys. Teisinis subjektiškumas , teisnumas ir veiksnumas. Teisinių santykių objektai , jų rūšys. Turtas , jo rūšys. Daiktai , jų rūšys. Nematerialūs objektai , jų rūšys Teisinių santykių turinio samprata. Teisės šaltinio samprata. Teisiniai papročiai. Teisės principai. Teisiniai precedentai. Teisės doktrina. Teisės normų akto samprata. Teisės normų aktų rūšys ir hierarchija. Europos Sąjungos teisės aktai , jų ypatybės , teisinė galia. Tarptautinės sutartys , jų teisinė galia. Europos Sąjungos sutartys. Teisės normų akto sąvoka.


Teisės norma - valstybės priimta arba sankcionuota bendrojo pobūdžio visuotinai privaloma elgesio taisyklė, kurios įvykdymas reikalui esant užtikrinamas valstybės prievarta.

Hipotezė - teisės normos dalis, kuri nurodoma keliems asmenims taikoma teisės norma ir esant kokioms aplinkybėms ji taikoma.

Paprastai hipotezė prasideda žodžius „jeigu “ ir baigiasi žodžiu - „tai“. Jeigu šių žodžių nėra, tai šie žodžiai yra numanomi.

Paprastosios hipotezės yra tokios, kurios numato tik vieną faktinę aplinkybę, su kuria yra siejamas teisės normos galiojimas.

Paprastosios dispozicijos yra tokios, kurios numato tik vieną elgesio variantą.

Paprastosios sankcijos yra tokios sankcijos, kurios numato tik vieną poveikio priemonę.

Sudėtinės hipotezės yra tokios, kurios teisės normos įsigaliojimą sieja su ne mažiau kaip dviem faktinėmis aplinkybėmis. Teisės norma įsigalioja, kai jos visos egzistuoja.

Sudėtinės dispozicijos yra tokios, kurios numato ne mažiau kaip du elgesio variantus ir jie visi turi būti įvykdyti.

Sudėtinės sankcijos yra tokios, kurios numato ne mažiau kaip dvi poveikio priemones ir jos visos turi būti taikomos.

Alternatyviosios hipotezės yra tokios, kurios teisės normos įsigaliojimą sieja su ne mažiau kaip dviem faktinėmis aplinkybėmis. Teisės norma įsigalioja, kai bent viena iš jų egzistuoja.

Alternatyviosios dispozicijos yra tokios, kurios numato ne mažiau kaip du elgesio variantus, o turi būti įvykdytas bent vienas.

Alternatyviosios sankcijos yra tokios, kurios numatyto ne mažiau kaip dvi poveikio priemones, o turi būti taikoma tik viena.

Teisės normos sudėtinės dalys pagal aprašymo būdą yra skirstomos į:

Paprastosios hipotezės, dispozicijos, sankcijos yra tokios, kurios atitinkamai numato faktines aplinkybes, elgesį, poveikio priemonę, bet jų nepaaiškina.

Aprašomosios hipotezės, dispozicijos, sankcijos yra tokios, kurios atitinkamai numato faktines aplinkybes, elgesį, poveikio priemonę ir papildomai paaiškina jų reikšmę.

Nukreipiančiosios hipotezės, dispozicijos, sankcijos yra tokios, kurių atitinkamai faktines aplinkybes, elgesys, poveikio priemonės yra numatytos kitoje konkrečioje to paties teisės normų akto dalyje (vietoje).

Blanketinės hipotezės, dispozicijos, sankcijos yra tokios, kurių atitinkamai faktinės aplinkybės, elgesys, poveikio priemonės yra numatytos kitame (kituose) teisės normų aktuose ar to paties teisės normų akto konkrečiai nenurodytoje vietoje.

Už kriminalinius nusikaltimus buvo numatytos griežtos bausmės, t.y. fizinės bausmės. Kai kuriais atvejais buvo numatyta kolektyvinė atsakomybė.

Pvz.: Jeigu keliaujant per kaimą buvo apiplėštas žmogus ir nebuvo nusakomas kaltininkas, tai buvo baudžiamas visas kaimas.

Kai kuriais atvejais buvo įteisintas Talionio principas.

Kompozicijos principas - kai kaltininkas už padarytą žalą turi atlyginti pinigais.

Kolektyvinės atsakomybės principas - jei už padarytą nusikaltimą nebuvo nusakomas kaltininkas, tai yra baudžiami visi.

Sistema - tai tarpusavyje sąveikaujančių elementų visuma, kai šios sąveikos pasakoje gaunama nauja tos visumos kokybė.

Ji reglamentuoja pagrindinius valstybės gyvavimo klausimus, nustato aukščiausio valdžios organo sudarymo funkcionavimo tvarką, nustato pagrindines žmonių teises ir laisves, nustato valstybės santvarką ir svarbiausius valstybės gyvavimo klausimus.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 40 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (2886 žodžiai)
  • Gvidas
  • Teisės samprata (2)
    10 - 9 balsai (-ų)
Teisės samprata (2). (2016 m. Gegužės 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/teises-samprata-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 14:52
×