Teises sampratų įvairovė ir jos priežastys


Įvadas. Teisės samprata. Teisės šaltinių rūšys. Teisės šaltinių rūšys pagal tekste nustatomus normos adresatus. Pagal elgesio modelio apibrėžtumo laipsnį. Pagal šaltinio atsiradimo pagrindus. Pagal teisinio teksto išraiškos formą. Pagal įtaką teisiniam reguliavimui. Pagal privalomumo pobūdį. Teisėkūra. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Teisėkūros stadijos. Teisėkūros principai.

Originalioji kūryba. Šiuo būdu kuriama nauja iki tol visuomeninių santykių nereguliavusi elgesio taisyklė.

Deleguota teisėkūra (valstybinė institucija perduoda kitai valstybi9nei institucijai savo galias išleisti teisės norminį aktą, pvz. seimas įpareigoja vyriausybę išleisti įstatymą, LR Konstitucija tokios teisėkūros rūšies nenumato);

Įstatymų leidyba – procesas, kurio metu ruošiami, svarstomi, leidžiami įstatymai. Įstatymais sprendžiami visai visuomenei svarbūs klausimai:

Poįstatyminių aktų leidyba – procesas, kurio metu įstatymų pagrindu yra priimamos įstatymų nuostatas konkretinantys aktai.

Vietinių institucijų aktai (municipalinė teisė) teisėkūros subjektai turia galias nustatyti papildomas pareigas asmenims, veikiantiems savivaldos teritorijoje, laikantis tokių reikalavimų:

Teisėkūros procesas susideda iš nuosekliai atliekamų organizacinio pobūdžio veiksmų, vadinamų teisėkūros stadijomis. Tai – teisės norminių aktų turinio sukūrimo ir aktų paskelbimo etapai.

Teisės norminio akto leidimo iniciatyvos stadija – pirmas kompetentingo subjekto veiksmas pradedant akto leidimo procesą.

Akto projekto ruošimas ir jo pirminis svarstymas dalyvaujant visuomenės atstovams ir specialistams.

Teisėtumo principas. Formuluoja reikalavimus atsižvelgiant į teisės norminių aktų hierarchiją, šių aktų leidybos subjektų kompetenciją, procedūrines akto rengimo, priėmimo, skelbimo taisykles, atsižvelgti į teisiškai įtvirtintus teisinės technikos reikalavimus.

Socialinio kompromiso principas. Priimamuose teisės aktuose turi būti įtvirtinta visų socialinių grupių interesų apsauga, o priešpriešos įveikiamos nuolaidomis.

Viešumos ir demokratiškumo principas. Suformuluoja reikalavimą įtraukti į teisėkūros procesą visuomenę, išklausyti jos nuomonę ir į ją atsižvelgti.

Teisėkūros profesionalumo principas. Mokslinės analizės būdų ir priemonių panaudojimas teisėkūros procese.

Išsamumo principas. Reikalauja, kad priimami teisės aktai funkcionuojančia teisės sistema ir užpildytų nustatytas teisės spragas.

Ekonomiškumo principas. Nustato reikalavimą teisės aktų projektus rengti ir priimti mažiausiomis laiko ir finansinių išteklių sąnaudomis.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 21 KB
  • 2013 m.
  • 7 puslapiai (1808 žodžiai)
  • Kolegija
  • Vaidas
  • Teises sampratų įvairovė ir jos priežastys
    10 - 2 balsai (-ų)
Teises sampratų įvairovė ir jos priežastys. (2013 m. Gruodžio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/teises-sampratu-ivairove-ir-jos-priezastys.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 12:14
×