Teisės sociologija konspektas 2


Teisės sociologijos konspektai. Nemokami teises konspektai. Teises sociologija konspektai. Konspektai nemokamai. Visuomene marxizme. Teisine akulturacija. Socializacijos teisė samprata. Sociologinė pagalba teisėjams. Socializacijos negatyvieji veiksniai. Normatyvinio pliuralizmo teorija.

Ts samprata. Teisinių reiškinių samprata. Teisinių ir socialinių neteisinių reiškinių skirties (teisiškumo) samprata. Ts ryšiai su kitais mokslais. Ts minties raida nuo antikos iki viduramžių. Ts minties raida viduramžiais ir naujaisiais laikais. Ts formavimasis xix a. T soc. Kaip mokslo atsiradimas xx a. Ts raida lietuvoje. Teisės sociologinio tyrimo paradigmos ir metodologiniai principai. Dokumentų ir teismų praktikos analizė. Socialinių faktų stebėjimo metodai. Socialinio eksperimento metodai. Teisės sociologinio tyrimo programa. Sociologinė pagalba teisėjams. Teisėkūros sociologija. Tvarkos sąvoka ir rūšys. Teisingumas ir jo interpretacijos. Normatyvinis pliuralizmas ir tarpnormatyviniai reiškiniai. Teisiškumo teorijos. Teisinės sistemos sociologinis apibūdinimas. Teisinis pliuralizmas ir jo rūšys. Infrajuridiniai reiškiniai ir jų kategorijos. Nacionalumo ir kosmopolitiškumo santykis teisėje. Teisinė akultūracija. Teisės socialinė paskirtis ir f-jos. Teisės socialinio veikimo mechanizmas. Visuomenės teisinės kultūros samprata. T. Kultūros ir t. Sąmonės santykis. Teisinė sąmonė ir teisinė kultūra- santykis; (kaip socializacijos veiksnys ir rezultatas). Asmenybės socializacijos teise samprata. Socializacijos negatyvieji veiksniai ir jų padariniai lietuvoje. Teisinio konflikto samprata. Teisinio konflikto dinamika ir tipologija. Teisinės profesijos samprata. Teismai ir ginčai. Teisėjų elgesys. T taikymo ir rėmimosi teise sociologinės problemos. Policijos veiklos kultūros problemos. Teisės politika ir teisės socialinis veiksmingumas. Teisės, kaip visuomenės integracijos mechanizmo, samprata. Teisės, ideologijos ir galios sąryšio interpretavimas marxizme. Mikrosociologiniai požiūriai į teisę.

Sociologų požiūriu pateikta aukščiau formulė neišreiškia realybės. Yra teismo sprendimų, kurie nėra vien įstatymo mechaninis taikymas, t.y teisėjai, priimdami sprendimus gali kurti teisę per precedentus. Naujas, vienkartinis teismo sprendimas nevirs teisės norma. Tačiau tokių teismo sprendimų indėlis teisės sociologijos požiūriu yra svarbus, nes kuriama teisė be teisės normų. Teisė nesusiveda į teisės normą. Teisė plačiau už teisės normą. Sociologų požiūriu individualus aktas, kaip konkretus teismo sprendimas, dalyvauja teisės formavime. Jie kaip ir teisės norma yra pirminiai teisiniai reiškiniai. Tokiu būdu siaurojo teisės sociologijos požiūrio teiginį , jog pirminiai teisiniai reiškiniai – teisės norma, išplečiama įvedant vienkartinius teisinius sprendimus ir individualius aktus.

ANTRINIAI TEISINIAI REIŠKINIAI ( išvestiniai ). ATR yra žymiai įvairesni už pirminius ( pvz: santuokos institutas ir atskirai paimta santuoka ). Remiantis siauruoju požiūriu teisės sociologijos nagrinėjimo objektas – tik pirminiai teisiniai reiškiniai. Antriniais teisiniais reiškiniais šiuo atveju priskiriami bendrajai sociologijai. Tačiau autorius atsisako tokio siauro požiūrio ir siūlo ir siūlo plačiąją teisės sociologijos sampratą. Šiuo atveju teisės sociologija neapsiriboja tik pirminių teisinių reiškinių tyrimu, bet apima ir antrinius teisinius reiškinius, tokius kaip nuosavybė, sutartis, šeima, atsakomybė ir t.t. Priskyrus ATR-ius TS-jai, svarbu pažymėti, kad šie reiškiniai nėra jai pilnai perduodami t.y šalia teisinių aspektų jie gali turėti ekonominių, buitinių ir kitokių aspektų, tuo tarpu PTR- iai yra grynai teisiniai reiškiniai ( pvz: santuoka, šiuo atveju bendrąja sociologiją domina paprotiniai, demografiniai, ekonominiai santykiai ). Teisės normos atsiranda tik kilus sunkumams šeimyniniame gyvenime, šiuo atveju teisės sociologija išplaukia iš šių teisės normų ir tik po to žiūrima į paprotinius, ekonominius santykius. ATR-ių įjungimas į teisės sociologiją yra reikšmingas tuo, kad išplečia pačių teisinių reiškinių nagrinėjimo galimybes greta naudoti ir kitų mokslų žinias

Abi sąvokos – institutas ir atvejis (kazusas) – iš esmės yra paimtos iš teisės terminų žodyno, nors jas vartoja ir bendroji sociologija.

Jeringas aiškino teisės institutą kaip ypatingą visumą, susidedančią iš teisės normų ir egzistuojančią savarankiškai. Nors, reikia pažymėti, instituto teoriją pirmas sukūrė M. Oriju. Šio atstovo įtaka jaučiama daugelio vėlesnių institucionalistų darbuose. Tačiau šiandien vyrauja kita instituto teorija: institutą reikia skirti nuo atvejo.

Kiekvienas teisinis reiškinys gali būti aiškinamas kaip institutas ir kaip atvejis. Pvz., santuoka – tai juridinis faktas. Tačiau šioje sąvokoje galima įžvelgti du skirtingus bruožus (dalykus): pirmas – santuoka kaip aprašyta kodekse, antras – santuoka kaip socialinio gyvenimo įvykis. Santuoka – tai, pirmiausia, normų visuma, kuri yra iš anksto nustatyta ir taikoma kiekvienam tokiam atvejui. Tai santuokos institutas. Tuo pat metu santuoka – tai kažkoks vienas atvejis iš daugybės galimų, tai tam tikros sąjungos tarp vyro ir moters atsiradimas ir gyvavimas, išskirtinė ar vienetinė situacija, nors ji ir yra sumodeliuota ir valdoma instituto.

Žinoma, toks instituto ir atvejo atskyrimas gali būti aiškinamas remiantis ir bet kokiais kitais teisiniais reiškiniais. Panašiai kaip santuokos atveju, kiti teisiniai reiškiniai (nuoma, žalos atlyginimas ir kt.) taip pat yra tiek kaip tam tikra visuma normų, modelis, schema, tiek kaip tam tikras santykis, veiksmas, konkreti situacija. Reiškinys-atvejis išvedamas iš reiškinio-instituto. Pirmasis – tai realizacija antrojo, nors kartais ta realizacija gali būti ir iškreipta, neteisinga. Pvz., piliečio A žmogžudystė, kurią įvykdė pilietis B – tai reiškinys-atvejis, kuris sąveikauja su baudžiamosios atsakomybės institutu.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 109 KB
  • 2011 m.
  • 33 puslapiai (24016 žodžiai)
  • Teisės sociologija konspektas 2
    10 - 1 balsai (-ų)
Teisės sociologija konspektas 2. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/teises-sociologija-konspektas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 13:14
×