Teisės sociologijos mokslas


"teisės sociologijos" tyrimo objektas. Teisė lašas jūroje. Teisinis realizmas.

Teisės sociologijos mokslo samprata. Teisės sociologijos mokslo sąvoka. Teisės sociologijos mokslo objektas. Teisės sociologijos mokslo sistema. Teisės sociologijos metodologija. Teisinis-sociologinis tyrimas. Teisės sociologijos metodai. Dokumentų tyrimas. Faktų tyrimas. Teisės samprata teisės sociologijoje. Teisė - žmogau socialumo pasekmė. Teisė - nepasiekiama idėja. Teisė - socialinio junginio sistema. Teisė - valstybės politikos išraiška. Teisė – “lašas jūroje”. Teisė – teismų veikla (teisinis realizmas). Visuomenė ir teisėkūra. Teisės realizavimo sociologiniai. Aspektai. Teisės taikymo problemos. Teisės efektyvumo problemos.

Prie visuomenės stabilumo (organizuotumo) prisideda socialinės normos. Atkreipus dėmesį į soc. normas, iš jų buvo išskirtos T normos.

Atsirado XIX a. pradž. Teisinis pozityvizmas yra patogus. Su juo atsirado T suvokimas toks, koks yra dabar. T suvokiama kaip komanda arba įsakymas. Tas įsakymas priežastiniu ryšiu (tiesiogiai) siejamas su įsakymo davėjo valia. Tai gali būti valdančiojo elito, monarcho ir pan. valia.

Kame blogumas? Nors pripažįstama, kad T yra socialinis reiškinys, t.y. reiškinys, galintis egzistuoti visuomenėje, tačiau teisinis pozityvizmas atitraukia T nuo jos socialinių šaknų (kai T suprantama kaip komanda, ji jau nebesiejama su visuomene apskritai).

Teisinis pozityvizmas, kitaip sakant mūsų studijuota VTT, kitose šalyse yra vadinamas teisine technika (Bakševičienė tam pritaria).

3. Šią priežastį nurodė Talcot Parsons. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad diskutuojant apie T, tos T teorijos atitrūkusios nuo praktikos, trūksta empyriškumo. Sunkios sąvokos, formuluotės ir pati T samprata. Praktikoje viso to nereikia. Todėl TS susiformavo kaip empyrinis mokslas, kurio tikslas priartinti T mokslą prie praktikos, atsisakyti sudėtingų teorinių konstrukcijų.

TS iš bendrosios sociologijos perėmė sociologinį požiūrį, metodus ir tyrimo eigą (arba analizės lygius).

Sociologinis požiūris susideda iš dvigubo pasidalijimo, t.y. buvimo viduje ir išorėje tuo pačiu metu. Bendresne prasme, sociologinis požiūris padeda suprasti ir įvertinti istorinius įvykius arba įvykius visuomenėje kaip individų vidinio gyvenimo ir išorinės veiklos faktorius. Kitaip tariant, kiek žmogaus arba K1 mūsų asmeniniai išgyvenimai yra reikšmingi istorijai, kokią įtaką visuomeniniams procesams daro K1 mūsų suvokimas ar vertinimas.

TS-jai reikšmingiausia: a) palyginamoji analizė; b) bet koks tyrimas, jei atsietas nuo esamo laikotarpio, yra žlugęs, pasmerktas nesėkmei; c) prieš atliekant tyrimą, reikia pasidomėt tos visuomenės struktūra.

Praktiškai K1 problemą galima spręsti ir mikro, ir makro lygiu (žmogaus teisių pavienės situacijos tyrimas ir globalinis tyrimas).

Tarpasmeninis lygis apibūdina social. ryšius tarp 2 ar daugiau žmonių, nepriklausomai nuo tų žmonių padėties vienas kito atžvilgiu, artumo. Šis lygis nereiškia, kad būtini nusistovėję ryšiai tarp tiriamų asmenų. Tai gali būti visiškai atsitiktiniai asmenys, o santykiai tolimi, draugiški ar priešiški, paviršutiniai ar gilūs ir pan Šiuolaikinės visuomenės gyvenimą sudaro begalė tarpasmeninių sant.: trumpų ir nesvarbių - lėktuvo keleiviai ir stiuardesės, pirkėjai ir pardavėjai, arba asmeniškai svarbūs - šeimose, tarp draugų ar bendradarbių.

Šis lygis yra labai palankus santykių tipų nustatymui - tipizavimui. Santykiai šiame lygyje geriausiai išryškėja. Geriausiai matomas ryšys su kitais visuomeninio gyvenimo aspektais.

T objektas - visuomeniniai santykiai. Jų sureguliavimas - vienas T tikslų. T mokslo viena užduočių - sugrupuoti tuos santykius (numatyti jų tipus), kad būtų galima kuo efektyviau juos sureguliuoti.

Žmonės, panašūs amžiumi, lytimi ir pan., nebūtinai sudaro grupę. Tai jau statistinė visuma arba socialinė kategorija. Kartais jos išsivysto į social. grupes. Statistinė visuma labai gera dirva socialinėms grupėms susidaryti. Pensinio amžiaus žmonės - rateliai, draugijos ir pan.

Visuomenės lygis. Visuomenė gali būti suprantama kaip grupė, bet analizės lygis skirsis priklausomai nuo problemos. Šiame analizės lygyje tyrimu siekiama apimti globalius (visa apimančius) dėsningumus. Pati analizės tema platesnė, skirta visuomenės darnai, stabilumui išsiaiškinti. Tai tyrimai, kurių nebūtų galima atlikti tarpasmeniniame arba grupės lygyje.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 107 KB
  • 2016 m.
  • 46 puslapiai (25606 žodžiai)
  • Teisės sociologijos mokslas
    10 - 3 balsai (-ų)
Teisės sociologijos mokslas. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/teises-sociologijos-mokslas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 19:56
×