Teisės špera


Spargalkes zala. Paveldėjimas pagal įstatymą kursinis. Draudimo teise speros. Civilines teises reglamentuojami turtiniai santykiai. Baudziamoji teise spera. Draudimo teises spargalke. Teisės šperos. Baudziamosios teises spargalke. Civilines teises spera. Fizinis asmuo speros.

Civilinės teisės samprata, principai, šaltiniai. Fiziniai asmenys - jų teisnumas ir veiksnumas. Juridiniai asmenys - jų teisnumas ir veiksnumas. Paveldėjimo teisės samprata, pagrindai, palikimo atsiradimo laikas ir vieta. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Santuoka, jos sudarymo sąlygos ir tvarka. Santuokos pabaiga. Civilinis procesas ir civilinio proceso teisė, jos paskirtis. Civilinio proceso dalyviai ir bylinėjimosi išlaidos. Procesiniai dokumentai ir jų įteikimas. Ieškinys, ieškinio priėmimas ir atsiliepimas į ieškinį. Teismo sprendimo priėmimas pirmosios instancijos teisme. Materialinė atsakomybė. Individualūs darbo ginčai. Baudžiamoji teisė kaip teisės šaka. Nusikalstamos veikos samprata ir nusikaltimų kategorijos. Baudžiamasis įstatymas ir jo galiojimas. Bausmė ir jos paskirtis. Bausmių rūšys ir jų skyrimas.

Civilinė teisė – tai privatinės teisės šaka, kurios normos reglamentuoja asmenų turtinius santykius, su šiais santykiais susijusius asmeninius neturtinius santykius, taip pat ir šeimos santykius, be to, įstatymų nustatytais atvejais ir kitokius asmeninius neturtinius santykius. Civilinė teisė nustato santykius tarp nepriklausomų fizinių ir juridinių asmenų. Šie asmenys laisva valia savo nuožiūra sukuria civilės teisės reglamentuojamus santykius. Civilinės teisės reglamentuojamų santykių subjektai nėra pavaldūs vienas kitam. Pavaldumas būdingas viešosios teisės reglamentuojamų santykių subjektams. Šių santykių dalyviai privalo paklusti asmenims, kurie turi valstybės suteiktus įgaliojimus. Tai būdinga tokioms teisės šakoms, kaip administracinė teisė, finansų teisė, baudžiamoji teisė, baudžiamojo proceso teisė. Paprastai civilinius teisinius santykius asmenys sukuria laisva valia. Jie patys savo nuožiūra nustato savo teises ir pareigas, išskyrus prievoles dėl žalos padarymo. Šios prievolės gali atsirasti ie prieš asmens valią, kai žala padaroma neatsargiai, kai žala atsiranda dėl didesnio pavojaus šaltinio. Civilinės teisės reglamentuojami turtiniai santykiai – tai nuosavybės santykiai, santykiai dėl daiktų, pinigų, vertybinių popierių, teisių perdavimo, darbų atlikimo, paslaugų teikimo, keleivių ir krovinių vežimo. Asmencivilinių teisinių santykių dalyviai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privpagrindinis įstatymas, kuris reglamentuoja civilinius santykius, yra civilinis kodeksas, priimtas 2000m. Liepos 18d. Ir įsigaliojęs 2001m. Liepos 1d. Jį sudaro knygos: bendrosios nuostatos, asmenys, šeimos teisė, daiktinė teisė, paveldėjimo teisė ir prievolių teisė. Be ck, krovinių ir keleivių vežimą reglamentuoja kelių transporto kodeksas, prekybinės laivybos įstatymas, draudimo santykius – draudimo įstatymai. Specialiais įstatymais reglamentuojama literatūros, meno ir mokslo kūrinių, išradimų, pramoninio dizaino, fiziniai asmenys – tai žmonės. Fizinio asmens teisnumas atsiranda jam gimstant ir išnyksta jam mirus. Visų fizinių asmenų teisnumas yra vienodas. Jie privačios nuosavybės teise gali turėti visus daiktus, kurie neišimti iš apyvartos, verstis ūkine komercine veikla, steigti įmones ar kitokius juridinius asmenis, paveldėti turtą ir palikti jį testamentu, pasirinkti veiklos rūšį ir gyvenamąją vietą, sudaryti įstatymu nedraudžiamus sandorius, turėti kūrinio, išradimo, pramoninio dizaino autoriaus teises bei kitas turtines ir asmenines neturtines teises, kurias saugo civiliniai įstatymai.

  • Microsoft Word 23 KB
  • 2011 m.
  • 7 puslapiai (4810 žodžiai)
  • Universitetas
  • Rasa
  • Teisės špera
    10 - 1 balsai (-ų)
Teisės špera. (2011 m. Balandžio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/teises-spera.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 20 d. 00:25
×