Teises teorija konspektas (2)


Teises teorija. Socialinys reiškinys. Socialiniu reguliavimu. Teisė – visuomeninių santykių reguliatorius. Elgesio taisykles normas. Iš kur atsiranda visuomenės narių tarpusavio santykius reguliuojančios taisyklės? Teisės tradicija. Teologinė dieviškoji teisės kilmės teorija. Prigimtinė teisės teorija. Pagrindiniai prigimtinės teisės postulatai. Prigimtinės teisės pavyzdžiai. Panašią teoriją kūrė. Marksas. Jėringo mokymas realistinė teisės samprata. Visuomenės sutarties teorija. Sociologinė teisės samprata. Pozityvioji teisė ir prigimtinė teisė. Pozityvioji teisė. Pozityviosios ir prigimtinės teisės santykis. Teisės požymiai pagal. Kūrį. Teisės požymiai pagal. Vansevičių. Teisės funkcijos. Objektinė teisė. Subjektinė teisė. Tema Kas yra teisės norma? Ką teisės norma kaip taisyklė reguliuoja? Teisės norma. Kiek detaliai ir smulkmeniškai teisės norma reguliuoja žmonių elgesį? Kaip teisės norma reguliuoja visuomeninius santykius? Iš kur teisės norma atsiranda? Kas ją nustato? Kodėl visuomenės nariai , žmonės laikosi jiems valstybės nustatytos taisyklės? Teisės normos požymiai. Vaišvila visuotinis privalomumas. Visuotinio privalomumo realus užtikrinimas. Abipusia nauda. Formalusis apibrėžtumas. Savarankiškos raiškos formos. Teisės ir moralės normų sąveika. Korporacijų normos. Teisės šakos. Pagal normoje esantį paliepimo pobūdį. Teisės normos vidinė struktūra. Metodologinės , techninės priemonės atskleisti teisės normos struktūrą. Preišingu atveju. Predikatų logikos schema. Loginė normos struktūra. Faktines aplinkybes. Nurodomi subjektai. Tai teismas turi teisę neatvykusį liudytoją atvesdinti. Sankcijos nėra būtinas kiekvieno teisės normos teksto elementas , tačiau loginėje teisės normos struktūroje sankcija visada egzisuotoja.


Teises teorija- vienas iš visuomenės mokslų. Gamtos mokslai nagrinėja gamtinę (objektyvią ) tikrovę, o teisė - paties žmogaus sukurtą ir kuriama tikrovę ( esamą ir idealią).

Gamtos mokslų uždaviniai- 1- nustatyti faktus, reiškinius, jų savybes, 2- juos paaiškinti, atskleisti jų priežastinius ryšius, teisės uždaviniai- plius 3- įvertinti tiriamą tikrovę jos naudingumo požiūriu tam tikros socialinės grupės tam tikriems interesams.

Visų pirma, teisė yra socialinys reiškinys. Teisė pasireiškia tik ten, kur yra visuomenė. Teisė neatsiejama nuo visuomenės. Nėra visuomenės, kurioje nebūtų tam tikrų elgesio taisyklių, reguliuojančių jos narių tarpusavio santykius.

Antra, teisė pasireiškia socialiniu reguliavimu – teisės paskirtis yra reguliuoti žmonių tarpusavio santykius visuomenėje, taigi

Trečia, visuomenės reguliavimas pasireiškia per elgesio taisykles (normas). Visuomenės narių tarpusavio santykiai reguliuojami bendromis elgesio taisklėmis (teisės normomis).

Kaip teisė per elgesio taisykles (teisės normas) reguliuoja visuomeninius santykius? Teisės normos nustato teisiškai leistino elgesio erdvę, apibrėžia žmonių teisėto elgesio ribas, kuriose žmogus yra laisvas pasirinkti savo elgesio variantą. Žmogaus elgesys, neperžengiantis teisės nustatytų teisėto elgesio ribų, turi būti ginamas.

Iš kur atsiranda visuomenės narių tarpusavio santykius reguliuojančios taisyklės? Taisyklės sukuriamos valstybės (Teisė kuriama valstybės (valstybės valdžios)).

Kas užtikrina, kad visuomenė paisys teisės reikalavimų.

Valstybė, pasiremdama savo aparatu ir, jei reikia, pasitelkdama prievartą, gali priversti asmenis įgyvendinti (laikytis, vykdyti, taikyti) teisės normas. Pasitelkdama prievarta reiškia, kad gali įgyvendinti neatsižvelgdama į teisės normos adresato valią ir norus. Kita vertus, dalis visuomenės teisės normų paiso suvokdami, kad iš to gaus tiesioginę arba netiesioginę naudą.

Toks apibrėžimas iš esmės teisę sutapatina su įstatymu. Pagal jį teisė yra tai, kas reguliuoja visuomenės narių tarpusavio santykius, yra formalizuota, susisteminta ir garantuojama valstybės prievarta. 

Pagal tokį apibrėžimą galima nesunkiai atpažinti teisę atskirose teisės normose.

Teisinio realizmo atstovai teigia, kad teisei pažinti neužtenka tirti teisės aktus, vertybes, teises ir pareigas, bet būtina atsižvelgti į teisės profesionalų (teisėjų, advokatų, kitų teisininkų) praktinę veiklą.

Teisino pozityvizmo atstovai teisę siejo su valstybės ir jos įgaliotų pareigųnų veikla ir jų leidžiamais teisiniais dokumentais. Iš to apibrėžimas: “teisė – tai grasinimais paremtas suvereno įsakymas”.

Teisė – reiškinys, visuomeninio gyvenimo palydovas, neatsiejama dalis, skirta palaikyti bendrąją tvarką visuomenėje, reguliuoti visuomenės narių elgesį. Tačiau nebūtų teisinga teisę suprasti tik kaip paliepimus, kaip įsakymus, ką asmenys privalo daryti, ar ko neprivalo daryti. Teisė turėtų būti suvokiama labiau kaip tam tikros žaidimo taisyklės – jei asmuo taiksyklių laikosi, gali gauti tam tikrą naudą, pasiekti tam tikrus tikslus (moka mokesčius valstybei – gauna socialines paslaugas; elgesi teisėtai – gauna teisinę apsaugą nuo teisės pažeidimų).

Kiekviena valstybė turi savo daugiau ar mažiau sąvitą teisės sistemą (savus įstatymus, savus papročius, savo įstatymų kūrimo procedūrą, įstatymo kūrimo institucijų sistemą, savo teisės kūrimo ir taikymo praktiką etc. etc.). Kelių valstybių teisės sistemas, kurios sutampa kokiais nors požymiais, galim jungti į teisės tradicijas. Vienas tokių požymių – teisės tradicija.

Kriterijų, pagal kuriuos skiriamos teisės tradicijos yra labai įvairūs. Pvz., be skaidrėje nurodytų:

Normų sisteminimas į tam tikras grupes;

Tam tikri teisės normų kūrimo ir aiškinimo metodai;

Ryšys su tam tikra socialinės organizacijos koncepcija.

Teisės šaltinių pobūdis, teismo proceso ypatumai;

Ideologija – religijos ir politinės idėjos paveiktas mąstymas apie teisingą socialinio ir ekonominio gyvenimo santvarką.

Vakarų teisės tradicija – terminas žymi geografinę šios teisės tradicijos kilmę, tuo pačiu tamprų ryšį su kitais žmonijos gyvenimo dalykais, turinčiais pavadinime žodį “Vakarų”. Šiuo metu su geografine vietove iš esmės nėra siejamas. Tai Vakarų Europoje susiformavusi teisės tradicija.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 85 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 48 puslapiai (15509 žodžiai)
  • Jana
  • Teises teorija konspektas (2)
    10 - 4 balsai (-ų)
Teises teorija konspektas (2). (2016 m. Balandžio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/teises-teorija-konspektas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 07:49
×