Teisės teorija savarankiškas darbas


Teisės savarankiškas darbas. Bendrosios nuostatos. Straipsnis. Įstatymo paskirtis. Straipsnis. Įstatymo taikymo išimtys. Straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. Straipsnis. Studijų principai. Studijų valdymas. Straipsnis. Studijų politiką formuojančios ir įgyvendinančios institucijos. Straipsnis. Reikalavimai, keliami studentui. Straipsnis. Valstybinis studijų fondas. Baigiamosios nuostatos. Straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas. Straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas. Straipsnis. Nevalstybinės aukštosios mokyklos.


1)Studentas – asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje.

4) Mokamas mokslas – mokslas, už kurį studentas turi mokėti pats; valstybės nefinansuojamas mokslas

2) LR pilietis privalo būti baigęs dešimt arba dvylika klasių;

4) LR pilietis privalo laikyti stojamuosius egzaminus į profesines mokyklas, kolegijas, universitetus, mokymosi lygiui nustatyti;

5) LR pilietis turi teisę skųsti jo nustatytą mokymosi lygį;

6) Pagal nustatytą mokymosi lygi LR pilietis yra skiriamas mokytis į švietimo instituciją( profesinės mokyklos, kolegijos, universitetai);

7) LR pilietis turi teisę netęsti mokslų aukštojoje ar profesinėje švietimo įstaigoje.

Teisės teorija savarankiškas darbas. (2014 m. Sausio 20 d.). http://www.mokslobaze.lt/teises-teorija-savarankiskas-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 01:41