Teisės teorijos konspektas egzaminui


Teisės konspektas. Teisės teorijos konspektas egzaminui. Teisės ir socialinės normos. Teisės normos struktūra. Teisės norma. Norminamasis pobūdis. Formalus apibrėžtumas. Visuotinis privalomumas. Socialinė norma. Paprotinės normos. Korporacinės normos. Moralinės normos. Reguliavimo apimtis. Išraiškos forma. Vykdymo užtikrinimo būdas. Teisės normos hipotezė. Teisės normos dispozicija. Absoliučiai apibrėžta. Santykiškai apibrėžta. Teisės normos sankcija. Pasyviai negatyvioji. Aktyviai negatyvioji. Baudžiamosios sankcijos. Drausminės sankcijos. Teisės normų klasifikacija. Teisės normų konkurencija. Viešosios teisės. Privatinės teisės. Sankcijas nustatančios. Įstatymo lydimųjų aktų. Teisės normų sisteminimas. Teisės normų aiškinimas. Subordinacijos metodas. Koordinacijos arba koreliacijos metodas. Kalbinis teisės aiškinimas. Sisteminis teisės aiškinimas. Istorinis teisės aiškinimas. Loginis teisės aiškinimas. Adekvatus teisinis aiškinimas. Plečiamasis teisinis aiškinimas. Teisės forma. Teisės šaltiniai. Teisinės minties šaltinis. Materialusis teisės normų šaltinis. Formalusis teisės normų šaltinis. Teisės normų išraiškos forma. Teisės normų įgyvendinimo formos. Teisinis paprotys. Teisinis precedentas. Norminės sutartys. Teisės aktas. Teisės aktas. Įstatymas. Teisės aktų sisteminimas. Teisės akto galiojimas. Bendrųjų teisės normų aktas. Individualių teisės normų aktai. Interpretuotų teisės normų akta Bendrųjų ir individualiųjų aktų skirtumai. Pagrindiniai įstatymai. Paprastieji įstatymai. Įstatymo galią turintys teisės aktai. Konstituciniai įstatymai. Principo lex retro non agit “ išimtys. Teisiniai santykiai. Teisiniai faktai. Teisnumas ir veiksnumas. Teisės pažeidimas. Teisės pažeidimo sudėtis. Teisės pažeidimo subjektas. Teisei priešinga veika. Pavojinga visuomenei veika. Teisės pažeidimo objektas. Teisės pažeidimo objektiniai požymiai objektyvioji pusė. Teisės pažeidimo subjektiniai požymiai subjektyvioji pusė. Teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Pozityvioji teisinė atsakomybė. Negatyvioji teisinė atsakomybė. Naudojimasis subjektine teise. Žalos padarymas. Subjektas gali būti tik kaltas asmuo , organizacija. Teisės taikymo aktas. Teisinė kultūra. Teisinė valstybė. Moralės norma. Paprotinė norma. Kilmės šaltinis. Elgesio taisyklės detalizavimo laipsnis. Normos išraiškos forma. Vykdymo užtikrinimo būdai. Teisės normų kolizija. Konstitucinė teisė. Administracinė teisė. Administracinio proceso teisė. Arba administracinė teisena. Finansų teisės.


Teisės norma – teisėkūros subjekto suformuluota visuotinai privaloma elgesio taisyklė, garantuota dvipuse nauda ir valstybės prievarta, pajėgi veikti tik su kitomis teisės normomis.

Teisės normos požymiai:

•Norminamasis pobūdis – nustato teises ir pareigas tiek vienai, tiek kitai šaliai.

•Formalus apibrėžtumas – teisės ir pareigos turi įgyti tam tikrą formą (teisės normoje turi būti aiškiai suformuluojamos konkrečios elgesio taisyklės).

•Visuotinis privalomumas – pats svarbiausias teisės normos požymis, nurodantis, kad teisės normos reikalavimai yra įgyvendinami naudojant sankcijas.

•Sistemiškumas – teisės normos veikia tik jų grupėje (sistemoje).

Socialinė norma – tai bendro elgesio taisyklė, kuri reguliuoja žmonių tarpusavio santykius ir kurios privalomumas garantuojamas santykio dalyvių abipuse nauda, valstybės prievarta arba visuomeninio poveikio priemonėmis.

Socialinių normų rūšys:

•Paprotinės normos – tai elgesio taisyklės, kurios susiformuoja dėl ilgalaikio ir nuolatinio kartojimosi, bei dėl to yra tapusios visuomeniniu įpročiu.

•Korporacinės normos – tai tam tikros organizacijos vidaus elgesio taisyklės, garantuojamos tos organizacijos poveikio priemonėmis.

•Moralinės normos – tai elgesio taisyklės, susiformavusios požiūrio į gėrį ar blogį, garbingumą ar negarbingumą, teisingumą ar neteisingumą pagrindu.

Skirtumai tarp teisės ir socialinių normų:

•Teisės normos reguliavimo apimtis – valstybės teritorija.

•Teisės normos išraiškos forma – visada rašytinė.

•Teisės normos vykdymo užtikrinimo būdas – garantuota valstybės prievarta.

Teisės normos struktūra – vidinių teisės normos elementų (hipotezės, dispozicijos ir sankcijos) organizacija, apibūdinanti teisės normą kaip vientisą bei struktūrizuotą elgesio taisyklę.

Teisės normos hipotezė – tai normoje aprašyti realaus gyvenimo atvejai, nurodantys, kada teisės subjektams atsiranda normoje apibrėžtos teisės ir pareigos.

Hipotezė gali būti:

•Paprastoji – sieja teisės normos galiojimą su vienos faktinės gyvenimo aplinkybės buvimu.

•Sudėtinė – formuluoja dvi ar daugiau aplinkybių, kurių visuma yra teisės normoje nurodytos elgesio taisyklės taikymo sąlyga.

•Alternatyvioji – sieja teisės normos galiojimą su viena iš kelių nurodytų faktinių aplinkybių.

Teisės normos dispozicija – tai elgesio taisyklė, kaip teisių ir pareigų santykis.

Dispozicija gali būti:

a)Pagal teisių ir pareigų apibrėžtumo laipsnį:

•Absoliučiai apibrėžta – aiškiai ir tiksliai nurodo reguliuojamo visuomeninio santykio dalyvių teises ir pareigas, kurių savo nuožiūra jie negali keisti.

  • Teisė Konspektai
  • 2015 m.
  • Princesė
  • 13 puslapių (5099 žodžiai)
  • Teisės konspektai
  • Microsoft Word 42 KB
  • Teisės teorijos konspektas egzaminui
    10 - 9 balsai (-ų)
Teisės teorijos konspektas egzaminui. (2015 m. Vasario 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/teises-teorijos-konspektas-egzaminui.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 20:07