Teisesaugos institucijos 12


Teisės konspektas. Konstitucinis teismas kaip teisminės valdžios dalis, institucija. Konstitucinio teismo formavimas. Konstitucinio teismo teisėjų statuso bruožai. Konstitucinio tesimo įgaliojimai, kompetencija. Pagrindinės teisenos taisyklės konstituciniame teisme. Konstitucinio teismo veiklos principai. Teisės aktų atitikimas konstitucijai nagrinėjimas. Lrkt aktai.


Lrk yra numatyta, kad konstitucinis teismas (lrkt) sprendžia ar įstatymai ir kiti seimo aktai neprieštarauja lrk arba įstatymams, o prezidento ir vyriausybės aktai neprieštarauja lrk ir įstatymams. Lrk nustato lrkt sudarymo tvarką, nurodo, kad gali kreiptis į šį teismą, teisėjų statusą. Todėl galima būtų pasakyti, kad lrkt užima svarbią vietą konstitucinėje sistemoje. Konstitucinio teismo įstatyme yra nurodyta, kad lrkt yra teisminė institucija,jis yra savarankiškas ir nepriklausomas teismas, todėl galime sakyti, kad lrkt yra teisminės valdžios dalis, ir atskiras nuo kitų tesimų sistemos. Lrkt savarankiškumas ir nepriklausomumas reiškia: 1) lrkt ir teisėjų nepriklausomybė nuo valstybės institucijų, asmenų, organizacijų 2) lrkt klauso tik lrk ir jai neprieštaraujančių įstatymų 3) draudžiama valstybės institucijoms, seimo nariams, kitiems pareigūnams bei piliečiams kištis į teisėjo ar teismo veiklą 4) lrkt darbo organizavimo autonomiškumas 5) finansinės materialiai – techninės garantijos (teismas savarankiškai disponuoja turimomis lėšomis ir be jo sutikimo jo turto negalima paimti) 6) savarankiškumas vykdant informacinį ir organizacinį aprūpinimą 7) draudžiama riblrkt sudaro teisėjai. Juos skiria seimas metams ir tik vienai kadencijai ir teisėjų sudėtis kas metai atnaujinamas trečdaliu. Po tris kandidatus siūlo prezidentas, seimo pirmininkas ir aukščiausio teismo pirmininkas. Teisėjų kadencija pasibaigia atitinkamų metų kovo mėnesio trečią ketvirtadienį. Prieš mėnesius iki kadencijos pasibaigimo nurodytos institucijos turi pateikti savo kandidatus. Naujai paskirti teisėjai prisiekia seime. Kol nebus paskirtas naujas teisėjas pareigų neužbaigia ėjęs teisėjas. Įsigaliojus lrk buvo paskirti teisėjai metų – metų ir – metų kadencijai. Teisėjai ėję ir metų kadenciją gali būti dar kartą išrinkti po nemažiau metų pertraukos. Pagal teisėjų skyrimo tvarką galime pastebėti, kad yra naudojamas rotacijos principas ir tai išskiria lrkt iš kitų valstybės valdžios institucijų ir bendrų tesimų. Lrkt teisėju gali būti skirtas nepriekaištingos reputacijos lr pilietis, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir turintis nemažiau kaip 10 metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo stažą pagal teisininko specialybę darbo stažą. Lrkt pirmininką skiria iš teisėjų seimas lr prezidento teikimu.

  • Teisė Konspektai
  • 2011 m.
  • 4 puslapiai (2695 žodžiai)
  • Teisės konspektai
  • Microsoft Word 13 KB
  • Teisesaugos institucijos 12
    10 - 2 balsai (-ų)
Teisesaugos institucijos 12. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/teisesaugos-institucijos-12.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 04:16