Teisėsaugos institucijos 6


Nacionalinės teisėsaugos institucijos. Įvadas apie teisėsaugos institucijas teismai. Užsienio nacionalinės teisėsaugos institucijos. Užsienio/nacionalinės teisėsaugos institucijos. Nacionalinė teismų administracija referatas. Teisėsaugos institucijos nacionalinė teismų. Teisėsaugos institucijų kursas. Teisesaugos institucijos referatai. Teisesaugos institucijos referatas.

Teisėsaugos institucijų kurso dalykas. Pagrindinės kurso sąvokos ir sistema. Lietuvos respublikos teismų sistema. Lietuvos respublikos teisingumo ministerija. Lietuvos respublikos prokuratūra. Vidaus reikalų organų sistema. Policija lietuvos respublikoje. Administraciniai teismai. Teisminės instancijos. Pagrindinės kurso sąvokos. Nacionalinė teismų administracija. Nacionalinės teismų administracijos kompetencija.

Ši disciplina yra susijusi su valstybės ir teisės teorija, Konstitucine teise, administracine teise, su baudžiamojo ir civilinio proceso teise.

Teisėsauga – tai valstybės veikla koordinuojanti, kontroliuojanti ir prižiūrinti teisės normų laikymąsi kartu taikant teisės pažeidėjams įstatymo nustatytas prievartos priemones.

Kursas susideda iš 3 pagrindinių komponentu. T.y. teisėsaugos institucijų kurso sąvokos, teisėsaugos institucijų istorinė raida ir supažindinimas su visuomeninėmis teisėsaugos institucijomis.

Pagrindinės teisėsaugos institucijos: teismas, prokuratūra, Lietuvos Respublikos teisingumo ir vidaus reikalų ministerijos bei jų padaliniai, parengtinio tardymo ir kvotos įstaigos, advokatūra, arbitražas, notariatas, Valstybės saugumo departamentas.

Teismas – valstybinė teisingumo vykdymo institucija, valstybės įgaliota iš esmės spręsti baudžiamąsias, civilines, administracines bylas, bei tikrinti neįsiteisėjusių teismo nuosprendžių, sprendimų ir nutarčių pagrįstumą bei teisėtumą.

Visuomeninės teisėsaugos institucijos ir jų reikšmė vykdant teisinę reformą.

Vyr. administracinis teismas – II grandis – pirmininkas Kryževičius.

Teismo antstolių kontorų ir Kalėjimo departamento prie Teisingumo ministerijos veikla.

Šią funkciją atlieka Konstitucinis teismas (jis teisingumo nevykdo) – pirmininkas E.Kuris.

Baudžiamojo persekiojimo vykdymas, kvotos ir tardymo įstaigų veiklos kontroliavimas ir valstybinio kaltinimo palaikymas (prokuroro veikla)

Yra 54 apylinkių prokuratūros prie apylinkių teismų, 5 apygardų prokuratūros prie apygardų teismų, Generalinis prokuroras (Klimavičius) prie aukščiausiojo teismo.

Viešosios tvarkos apsauga, turinti tikslą išvengti teisės pažeidimų, užkirsti jiems kelią ir juos išaiškinti.

Ją atlieka vidaus reikalų ministerija. Svarbiausi padaliniai: policijos departamentas bei miestų ir rajonų policijos departamentai.

Tardymo departamentas prie VRM. Tardymo valdybos poskyriai, skyriai prie miestų ir rajonų PK. Dirba virš 700 tardytojų.

Žmogaus teisių į gynybą realizavimas ir teisinės pagalbos teikimas.

Advokatų veikla. Advokatams vadovauja advokatų taryba (renkama 3 m. pirmininkas – R.Andrikis) 965 advokatai, yra registruota 640 kontorų.

Notarų veikla. Seikimas užtikrinti , kad nebūtų sudarinėjami neteisėti sandoriai ir tuo išvengti teisminių ginčų. Yra notarų rūmų prezidiumas (prezidentas O.Adomavičienė). LR yra apibrėžtas notarų skaičius – 195. Šiuo metu veikia 144 notarų biurai.

Teisingumo sąvokai nėra vieningos nuomonės. Pripažįstama , kad teisingumas yra teismo veikla ir jis apibūdinamas kaip ypatinga valstybės veiklos funkcija įgyvendinama teismo posėdžiuose nagrinėjant baudžiamąsias, civilines ir administracines bylas.

Teisėtumas – reikalavimas, kad visi teisės subjektai vykdytų įstatymus ir kt. teisės normas tiksliai ir besąlygiškai.

Tai yra prokuratūros veikla. Yra 54 apylinkių prokuratūros prie apylinkių teismų, 5 apygardų prokuratūros prie apygardų teismų, Generalinis prokuroras (Klimavičius) prie aukščiausiojo teismo.

Viešosios tvarkos apsauga atlieka vidaus reikalų ministerija. Svarbiausi padaliniai: policijos departamentas bei miestų ir rajonų policijos departamentai.

Lygybė prieš įstatymą ir teismą. Visi piliečiai lygūs nepriklausomai nuo jų tautybės, pilietybės, išsilavinimo, turtinės padėties ir kt.

Teismo proceso viešumas.Teisėjo nutartimi teismo posėdis gali but uždaras.Jame gali dalyvauti tik proceso dalyviai, reikiamais atvejais liudytojai, vertėjai, ekspertai. Teismo sprendimo, nuosprendžio rezoliucinė dalis skelbiama viešai.

Teisė į gynimą ir teisinę pagalbą. Asmenų teisėtus interesus gali ginti ir jiems teisme atstovauti advokatai, o civ. bylose atstovauti ir kiti asmenys.Įstatymo numatytais atvejais gynėjo dalyvavimas būtinas.

LR Konstitucijoje įtvirtinti teisingumo principai ir jų plėtra Baudžiamojo proceso, Civilinio proceso kodeksuose, Teismų įstatyme.

Draudimas teismui, prokuratūrai, tardymui ar kvotai perkelti įrodinėjimo naštą kaltinamajam asmeniui, atvirkščiai įvardinti asmenį turintį įrodinėti kaltinamojo kaltę;

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 75 KB
  • 2011 m.
  • 32 puslapiai (17996 žodžiai)
  • Teisėsaugos institucijos 6
    10 - 1 balsai (-ų)
Teisėsaugos institucijos 6. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/teisesaugos-institucijos-6.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 18:51
×