Teisėsaugos institucijos 8


Teisėsaugos institucijos referatas. Teisesaugos instituciju sistema konspektas. Teisėsaugos institucijų sistema. Notariato vieta teisesaugos instituciju sistemoje. Notariato vieta teisėsaugos institucijų sistemoje. Antstolis ir jo vieta teisinėje sistemoje. Antstolio vieta teisineje sistemoje. Teismo vieta teisesaugos instituciju sistemoje. Antstolio vieta lietuvos teisineje sistemoje. Policijos vieta teisesaugos instituciju sistemoje.

Teisingumo sąvoka ir savybės. Lietuvos aukščiausiasis teismas,lietuvos apeliacinis teismas,apygardų ir apylinkių teismai. Apylinkės teismo kompetencija. Lietuvos aukščiausiasis teismas. Teisėjo atleidimas iš pareigų. Teisėjo pašalinimas iš pareigų. Teisėjo drausminė atsakomybė. Lr kt formavimo tvarka, jo teisėjų teisinis statusas. Lr nacionalinė teismų administracija. Lr kt vieta valdžių sistemoje. Teritorinės prokuratūros. Prokurorų skyrimas. Prokurorų kvalifikaciniai rangai. Ikiteisminio tyrimo sistema. Lr policijos sistema,uždaviniai, funkcijos. Priėmimas į tarnybą policijoje ir atleidimas iš jos. Policijos generalinis prokuroras. Policijos rėmėjai: sąvoka, funkcijos,teisės ir pareigos. Policijos rėmėjas. Advokatūros esmė,uždaviniai ir veiklos formos. Pripažinimo advokatu sąlygos ir tvarka. Advokatų teisės ir pareigos. Profesinės veiklos garantijos. Advokatų susirinkimas (konferencija). Notariato vieta lietuvos teisėsaugos institucijų sistemoje. Pagrindinės notarinių veiksmų atlikimo taisyklės. Antstolis ir jo vieta teisinėje sistemoje. Antstolių savivalda. Lietuvos antstolių rūmai. Teisingumo ministerijos darbo organizavimas.

veiklos aplinkybes.Advokatas – asmuo teikiantis juridinę pagalbą, baudžiamajame procese ginantis kaltinamąjį teisme. Notaras – pareigūnas sudarantis ir tvirtinantis įvairius juridinius aktus, dokumentų sutartis.Anstolis – valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktų konstatavimą, dokumentų perdavimą, ir kitas įstatymų numatytas funkcijas.

Teisines veiklos rūšys ir bendra jų charakteristika:teisingumo vykdymas,įstatymų konstitucingumo tikrinimas,baudžiamojo persekiojimo vykdymas,valstybnio kaltinimo palaikymas teisme,nusikaltimų tyrimas,viešosios tvarkos palaikymas,žmogaus teisės į gynybą užtikrinimas ir teisines pagalbos teikimas,įvairių juridinių aktų,dokumentų,sutarčių sudarymas ir tvirtinimas.

Pagr. Teisėsaugos institucijų veiklos kryptys: bendradarbiavimas vykdant joms pavesta funkcijas; teisėsaugos institucijų sistemos tobulinimas;naujų kovos su nusikalstamumu priemonių, būdų ir metodų įgyvendinimas; finansinės ir materialinės-techninės bazės tobulinimas.

Teisėsaugos institucijų kurso šaltiniai-tai norminiai aktai, kuriuose yra valstybinės, administracinės,baudžiamojo proceso ir kitų teisės šakų normų,reglamentuojančių teismų,prokuratūros,advokatūros,notariato ir kitų teisėsaugos institucijų veiklą,jų sandarą ir funkcijas.Šaltiniai:LR Konstitucija,LR Seimo priimti įstatymai,LR Seimo nutarimai, LR Prezidento dekretai LR vyriausybės nutarimai ir potvarkiai,teisingumo bei vidaus reikalų ministrų įsakymai ir instrukcijos, generalinio prokuroro įsakymai ir instrukcijos,Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymai ir instrukcijos.

Pagr.teisminės valdžios požymiai:1.teismine valdzia-tai valstybinės valdžios dalis.Ją įgyvendina tik valstybiniai teismai,kuriems įstatymas suteikia atitinkamus įgaliojimus.2.TVišimtinumas. Teisingumą LR vykdo tik teismai ir kitos institucijos negali pasisavinti šių funkcijų vykdymo.3.TV nepriklausomumas.teismų nepriklausomumas demokratineje valstybeje yra pareiga.4.TV veiklos procesinė tvarka.teismų veiklą vykdant teisingumą gali reglamentuoti tik įstatymai,bet ne žemesnės teisinės galios aktai

Teisingumas-tai tismo veikla nagrinejant civilines ir baudziamasias bylas,civilinese bylose ipareigojant civilinius atsakovus ivykdyti teismo paskirta civiline pareiga,baudziamosiose bylose teisiamiesiems skiriant bausmes,o nekaltus isteisinant.

Teisingumo savybes:teisingumo turinys remiasi tam tikromis teises normomis:negalima taikyti priemoniu,zeminanciu zmogaus garbe ir oruma;istatymas,numatantis atsakomybe,negalioja atgal;uz viena pazeidima taikoma viena bausme; atsakombes dydis turi atitikti pazeidimo pobūdį. Teisingumą vykdo tik teismai;byla baigiama nagrineti teisingumo vykdymo aktu;teisingumo vykdymo aktai visuotinai privalomi.

Teisminės valdžios funkcionavimo principų sąvoka ir jų reikšmė:įstatymui ir teismui visi asmenys lygūs(visų asmenų lygybė įstatymui reiškia,kad teisės normos vienodai taikomos visiems asmenims nepriklausoma nuo jo privilegijų)asmens teise į teisminę gynybą(asmuo,kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos,turi teisę kreiptis į teismą,LR piliečiai turi teisę į teisminę gynybą)teisingumą LR vykdo tik teismai(teisingumą remiantis Konstitucija vykdo tik valstybiniai,įstatymu įsteigti bendrosios kompetencijos ar specializuoti teismai)teisminės gynybos prieinamumo principas(žmogui ne tik turi būti garantuojama teisė į teisminę gynybą,bet ir užtikrinama reali galimybė šią teisę įgyvendinti,nesvarbu,kokia jo socialinė ar ekonominė padėtis)teisėjų ir teismų nepriklausomumas ir klausymas tik įstatymo(tai kertinis teisminės valdžios veiklos pamatas.teisejų nepriklausomumas yra dvejopas:isorinis ir vidinis.Isorinis teiseju ir teismu nepriklausomumas-tai draudimas bet kokiu būdu pašaliniams asmenims kištis į teisėjo veiklą vykdant teisingumą ir teisėjo pareigą nagrinėjant bylą vadovautis tik įstatymu. Vidinis-konkretaus teisėjo pažiūrų ir įsitikinimų ir moralinių vertybių visuma, garantuojanti nešališką bylos nagrinėjimą ir negalimumą lemti jo vykdomo teisingumo turinio)nekaltumo prezumpcija(teismas, prokuroras,kvotejas turi irodineti kaltinamojo kalte; teismo,prokuroro,kvotejo pareiga užtikrinti visapusiska ir objektyvu visu bylos aplinkybiu istyrima; kaltinamojo ar itariamojo teises i gynyba garantavimas; prisipazinimas dar neirodo asmens kaltumo;draudimas nuosprendi gristi prielaidomis ir salygomis.asmuo gali buti pripazistamas kaltu tik isiteisejusiu nuosprendziu) proceso viesumas(viesumas proceso dalyviams reiskia,kad asmenys,kurie turi teisini suinteresuotuma bylos baigtimi,be jokiu ribojimu turi teise dalyvauti byla nagrinejant ir si ju teise negali buti ribojama)proceso valstybines kalbos principas(teismo procesas LR vyksta valstybine lietuviu kalba,svetimsaliai turi teise dalyvauti teismo procese per valstybes garantuota verteja)proceso koncentruotumas(kiekviena pilietis turi teise,kad jo byla butu isnagrineta per protinga laika.Jau per pirmaji teismo posedi turi buti galimybe byla isnagrineti is esmes)

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 54 KB
  • 2011 m.
  • 14 puslapių (10117 žodžiai)
  • Teisėsaugos institucijos 8
    10 - 1 balsai (-ų)
Teisėsaugos institucijos 8. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/teisesaugos-institucijos-8.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 05:01
×