Teisėsaugos institucijų konspektas


Teisingumo savybės. Teisingumo vykdymo aktai. Apylinkės teismo sudėtis. Apylinkės teismo teisėjų skyrimas. Hipotekos skyrius prie apylinkės teismo. Apygardos teismas. Įsteigimas, veiklos teritorija. Apygardos teismo teisėjų skyrimas. Apygardos teismo kompetencija. Apeliacinis teismas. Sudėtis. Teisėjų skyrimas. Apeliacinio teismo kompetencija. Lietuvos Aukščiausiasis teismas. Įsteigimas. Sudėtis. Teisėjų skyrimas. Kompetencija. Aukščiausiojo teismo senatas. Sudėtis. Kompetencija. Senato darbo tvarka. Administraciniai teismai. Paskirtis. Sąvokos.


3.Teisėsaugos institucijos funkcijas gali vykdyti tik teisėsaugos institucijų pareigūnai, turintys specialų, dažniausiai teisinį, pasirengimą ir atitinkantys kitus įstatymų nustatytus reikalavimus.

5.Teisėtus ir pagrįstus teisėsaugos institucijos sprendimus privaloma vykdyti. Vykdymas užtikrinamas valstybės prievarta.

Teisėtos civilinės apyvartos užtikrinimas. Įgyvendina notarai. Užtikrina, kad civiliniuose procesuose nebūtų neteisėtų sandorių.

Specialieji norminiai aktai – reglamentuoja atskirų TI organizaciją ir veiklą:

Konstitucinio Teismo teisėjo įgaliojimai nutrūksta, kai:

Paskirsto darbus Konstitucinio teismo teisėjams.

b) bylas dėl Prezidento aktų atitikimo Konstitucijai ir įstatymams.

Pripažinimas, kad teisės aktas prieštarauja Konstitucijai

Pripažinimas, kad teisės aktas neprieštarauja Konstitucijai (be pasekmių).

Seimas savo nutarimu ir tokiu atveju akto galiojimas sustabdomas.

Teismai, nagrinėdami bylą, kai byloje reikia taikyti konkretų teisės aktą

Prezidentas. Dėl vyriausybės akto atitikimo įstatymams ir Konstitucijai.

Prašymas grindžiamas ne teisiniais motyvais.

1.Teisminė valdžia-tai valstybinės valdžios dalis, kurią įgyvendina valstybės institucijos ir ji išreiškia valstybės valią. Tai įtvirtina Konstitucijos 109 str. 4d.

2.Teisminė valdžia priklauso teismams, t.y. valstybės institucijoms sudaromoms Konstitucijos ir įstatymų nustatyta tvarka.

3.Teisminės valdžios išimtinumas, teisminę valdžią įgyvendina tik teismai. K 109 str. 1d.

Nepriklausomumas – teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi ir klauso tik įstatymo.

5.Teisminės valdžios įstatymiškumas. Kaip ir visos kitos valdžios vadovaujasi įstatymais.

6.Teisminės valdžios veikos procesinė tvarka. Ją nustato procesiniai įstatymai CPK, BPK, ATPK.

šakiniai principai – tam tikros teisės šakos principai.

Konstitucinis, bendras universalus teisės principas. Jis reikalauja, kad visi asmenys griežtai ir nenukrypstamai laikytųsi įstatymų ir Konstitucijos bei juos vykdytų.

2.Įstatymai neturi prieštarauti Konstitucijai (K. 7 str. I d.)

Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai (K.110 str. I d.)

* Klausimai formuojami , kad būtų galima atsakyti tik „taip“ arba „ne“.

Konstitucinis principas, įtvirtintas K. 30 str. ir TĮ 4-5 str.

Įtariamasis arba kaltinamasis gali pasirinkti ir pasikviesti bet kokį gynėją.

nemokamas gynėjo dalyvavimas. Jo paslaugas apmoka valstybė. Valstybės garantuojamos teisminės pagalbos įstatymas (2000). Nurodyta:

Betarpiškumas – teismas pats privalo tiesiogiai betarpiškai ištirti įrodymus, kuriais grindžia sprendimą.

Visi Lietuvos teismai yra steigiami, reorganizuojami, likviduojami įstatymo (T 12.1). Likviduoti teismo negalima neperdavus jo funkcijų kitiems teismams.

Pagal kompetenciją teismai yra skirstomi į pakopas:

Teisminės instancijos išskiriamos pagal procesinę kompetenciją. Yra 3 teisminės instancijos:

*Apygardų teismai- jie yra apeliacinė institucija apylinkės teismų sprendimams civil. ir baudž. bylose.

2.Specializuotų: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra apygardų adm. byloms tirti, apylinkių teismų nutarimams, adm. pažeidimų byloms.

Atleistas iš teisėsaugos institucijos ar valstybės tarnybos už profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus, jei nuo atleidimo nepraėjo 5 metai.

Asmuo piktnaudžiauja narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis bei alkoholiu.

Asmuo turi atitikti įstatymų numatytus kvalifikacinius reikalavimus. (Nustato Vyriausybė)

buvę konstitucinio ar aukščiausiojo teismo teisėjai (TĮ 60 str.)

Pretendentus į laisvas vietas atrenka atrankos komisija (TĮ 551 str.)

Pirmininką ir pavaduotoją skiria prezidentas teismų tarybos patarimu.

skiria ir sankcionuoja procesinių prievartos priemonių taikymą:

Teisėjas, turintis ne mažesnį kaip 5 metų apylinkės teismo teisėjo darbo stažą.

Generalinės prokuratūros arba apygardos prokuratūros prokurorai, turintys ne mažesnį kaip 8m. stažą.

Vilniaus apygardos teismo kompetencijai taip pat priskiria tokias bylas (CPK 28 str.):

Bylos, kurias nagrinėja 1 teisėjas: dėl tyčinių sunkių nusikaltimų, išskyrus tas, kurias nagrinėja apylinkės teismas (bausmė iki 10 metų)

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 139 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 46 puslapiai (22115 žodžiai)
  • Eimantė
  • Teisėsaugos institucijų konspektas
    10 - 9 balsai (-ų)
Teisėsaugos institucijų konspektas. (2016 m. Vasario 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/teisesaugos-instituciju-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 06:26
×