Teisėsaugos institucijų veiklos praktika referatas


Teisės referatas. Įvadas. Ikiteisminio tyrimo institucijų sistema ir reikšmė. Ikiteisminio tyrimo institucijų struktūra ir kompetencija. Struktūra ir valdymo modelis. Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio viršininko ir tyrėjo-kinologo pareigybių aprašymai. Vadovo ir tyrėjo teisės ir pareigos. Išvados. Literatūra.


Atlikdama praktika policijos komisariate išanalizavau policijos įstaigos struktūra, valdymos struktūros schemą. Struktūrą sudaro: Viršininkas, organizacinė grupė, kriminalinės policijos skyrius, viešosios policijos skyrius, prevencijos poskyris, kelių policijos poskyris, migracijos grupė, apylinkės inspektoriai ir nepilnamečių reikalų pareigūnai. Taip pat organizacine grupę sudaro: 3 vyrenieji specialistai, vyresnysis raštvedys, raštvedys, specialistas. Kriminalinės policijos skyrių sudaro: Viršininkas, 2 vyriausieji tyrėjai, vyresnysis specialistas, specialistas ir 13 tyrėjų. Viešosios policijos skyrių sudaro: prevencijos poskyris, poskyrios viršininkas, vyresnysis specialistas, 6 tyrėjai ir 2 specialistai. Prevencijos poskyri sudaro: poskyrio viršininkas, vyresnysis specialistas, 6 tyrėjai ir 2 specialistai.

Kiekvienas asmuo dirbantis policijos įstaigoje turi pareigas, kurios yra labai svarbios, specialus reikalavimai einančiam atitinkamas pareigas, valstybės tarnautojui. Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio viršininko pareigybės aprašymas, yra statunis valstybės tarnautojas, paregybės lygis-A, pareigybės kategorija-11. Viršininko pareigybė reikalinga organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti vyriausiojo policijos komisariato iškeltų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinime. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: atsiskaito Skyriaus viršininkui už Poskyrio veiklą, pildo Prevencijos poskyrio darbo laiko apskaitos žiniaraščius, dalyvauja specialiose policijos priemonėse, operacijose, pratybose, pagal sudarytus priemonių planus užtikrina viešąją tvarką renginių metu, koordinuoja ir kontroliuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, pildo savo Poskyrio pareigūnų darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir atsako už jo duomenų teisingumą ir savalaikį pateikimą, planuoja ir organizuoja Poskyrio darbą, atsako už pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, organizuoja ir nuolat kontroliuoja pavaldiems pareigūnams pavestų funkcijų vykdymą; organizuoja ir koordinuoja nusikalstamų veikų bei kitų teisės pažeidimų prevencijos veiklą; analizuoja ir apibendrina Poskyrio vykdomą prevencinę veiklą ir teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl darbo tobulinimo; rengia ir reikiamu laiku pateikia Poskyrio veiklos programų vykdymo ataskaitas ir planus ir kt. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininkui.

Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio tyrėjo kinologo pareigybės aprašymas: Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas, pareigybės lygis- B, kategorija-7. Viešosios policijos skyriaus (toliau – Skyrius) Prevencijos poskyrio (toliau – Poskyris) tyrėjo pareigybė reikalinga vykdyti nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevenciją, užtikrinti gyventojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pagal kompetenciją teikti jiems socialinę pagalbą, užtikrinti viešosios tvarkos, asmens ir visuomenės saugumą, atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinime.

  • Teisė Referatai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Vika
  • 14 puslapių (2252 žodžiai)
  • Teisės referatai
  • Microsoft Word 51 KB
  • Teisėsaugos institucijų veiklos praktika referatas
    10 - 9 balsai (-ų)
Teisėsaugos institucijų veiklos praktika referatas. (2015 m. Birželio 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/teisesaugos-instituciju-veiklos-praktika-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 21:23