Teisėsaugos institucijų veiklos praktikos ataskaita


Teisės, vadybos ir komunikacijos katedra. Teisėsaugos institucijų veiklos praktikos aprašas. Numatomi praktikos rezultatai. Praktikos ataskaitos pristatymas ir gynimas. Teisėsaugos institucijos veiklos praktikos vertinimo kriterijai. Praktikos veiklos planas. Laikotarpis.


PRAKTIKOS TIKSLAI: profesinės veiklos praktika skirta teisininko profesinių kompetencijų formavimui praktinių įgūdžių pagrindu, ugdant gebėjimus vertinti teisėsaugos institucijų darbą, vadybos būdus, teisės aktų taikymą, dalyvaujant rengiant procesinius dokumentus, atliekant ikiteisminį tyrimą, teikiant pagalbą ir vykdant apsaugą atskirų institucijų funkcijų vykdymo pagrindu.

1.3. Išmanyti teisinės informacijos kaupimo, apdorojimo bei saugojimo tvarką ir principus.

1.4. Mokėti dirbti komunikacinėmis priemonėmis bei naudotis kompiuterinėmis programomis ir duomenų bazėmis. Dalyvauti pasirinktos teisėsaugos institucijos veikloje.

Dalyvaus teisėsaugos institucijos veikloje. Planuos veiklas praktikos metu, dirbs komandoje vykdydamas praktikos planą. Analizuos savo darbą, išskiriant stipriąsias ir silpnąsias vietas.

2.9. Išmanyti konkrečių teisės šakų, teisės institutų funkcijas ir turinį, jų reguliuojamas sritis.

Praktika pradedama instruktažu Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultete, kurio metu pristatoma praktikos organizavimo ir atlikimo metodika, praktikos tikslai, organizavimo tvarka, praktikos užduotys, praktikos vertinimo kriterijai. Praktikai vadovauja praktikos vadovas {katedros dėstytojas)ir praktikos vadovas praktikos atlikimo vietoje. Praktikos metu surinkę reikalingą informaciją ir susipažinę su dokumentais, atlieka suplanuotas veiklas ir rengia praktikos ataskaitą.

Praktikos gynimą organizuoja praktikos vadovai, jame dalyvauja teisės studijų programoje dirbantys dėstytojai.

Praktikos vadovas vertina savarankiškumą atliekant užduotis, atsižvelgia į praktikos ataskaitos struktūrą ir dėstymo aiškumą bei išsamumą. Praktikos vadovas, vertindamas studento praktiką, atsižvelgia kaip studentas žodžiu pristato praktikos ataskaitą.

Studento praktika vertinama pagal nurodytus kriterijus (Priedas Nr. 3) dešimties balų sistema.

Aktyviai dalyvavo institucijos veikloje, iniciatyviai ir atkakliai siekė pavestų veiklų rezultato, puikiai, kokybiškai, laiku ir atsakingai atliko pavestas užduotis ir savarankiškus darbus, gebėjo bendrauti ir bendradarbiauti. Gebėjo išlaikyti motyvaciją, kūrybiškai atliko užduotis, savarankiškai analizavo ir vertino institucijos aplinką, veikos situacijas, gebėjo priimti tinkamus sprendimus. Pasiekė užsibrėžtų uždavinių ir numatytų tikslų. Studentas pasižymėjo savarankiškumu, iniciatyvumu, aktyvumu.

Praktikos metu savarankiškai analizavo ir vertino institucijos veikos organizavimo galimybes aplinką, siekė aktyviai dalyvauti įstaigos veikloje. Buvo pasirengęs atlikti pavestas užduotis ir siekė užsibrėžtų praktikos veiklose numatytų rezultatų. Gebėjo bendrauti ir dirbti komandoje su praktikos institucijos kolektyvu.

Praktikos metu studentas stengėsi analizuoti ir įvertinti institucijos veiklą ir įsijungti į vykdomas veiklas. Ieškojo galimybių bendrauti su praktikos institucijos kolektyvu.

Pakankamai nuosekliai dalyvavo institucijos veikloje, gebėjo nuosekliai įsijungti į komunikacijos procesą, gebėjo bendrauti ir dirbti komandoje.

Praktikos institucijos veikloje dalyvavo neaktyviai, neatsakingai vykdė praktikos vadovo institucijoje užduotis, nesugebėjo įsijungti į kolektyvo veiklą ir bendradarbiauti. Sunkiai sekėsi savarankiškai atlikti pavestas užduotis ir priimti savarankiškus sprendimus.

  • Microsoft Word 36 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (2501 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ieva
  • Teisėsaugos institucijų veiklos praktikos ataskaita
    10 - 3 balsai (-ų)
Teisėsaugos institucijų veiklos praktikos ataskaita . (2017 m. Kovo 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/teisesaugos-instituciju-veiklos-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 23:25
×