Teisėsaugos organai


Teisesaugos organai yra. Valstybes saugumo organai. Skaidres apie teisesaugos institucijas. Lr teisesaugos organai.

Bendros sąvokos ir santrumpos. Teisėsaugos organų sąvoka. Teisėsaugos organų uždaviniai ir funkcijos. Pagrindinės teisėsaugos organų veiklos kryptys. Teisėsaugos organų kurso dalykas ir sistema. Teisėsaugos organų ryšys su kitomis disciplinomis. Teisėsaugos organų kurso šaltinių bendroji charakteristika. Lr konstitucija kaip teisėsaugos organų kurso šaltinis. Teismų valdžios sąvoka ir pagrindiniai požymiai. Teisingumo sąvoka ir jos savybės. Konstitucinių teisingumo principų sąvoka ir sistema. Teisėtumo principas. Teisingumo principas "teisingumą vykdo tik teismas". Teisėjų nepriklausomumo principas. Piliečių lygybės prieš įstatymą ir teismą principas. Nekaltumo prezumpcija. Teisė į gynybą. Teismų sistema. Apylinkės teismo vieta teismų sistemoje. Apylinkės teismo sudėtis ir sudarymas. Apylinkės teismo kompetencija. Apylinkės teismo pirmininkas. Apylinkės teismo hipotekos skyrius. Teismo anstoliai. Apylinkės teismo raštinė. Apygardos teismo sudėtis ir sudarymas.

Teisėsauga - tam tikrų institucijų, taikančių teisinės prievartos ir gynybos priemones, veikla, kuria siekiama užtikrinti normalų teis?(in)ės sistemos fun valstybinės institucijos, taikančios normas pažeidusiems asmenims ir turinčios tam įgali?(ojimus)nimus. Tai b. Teisės pažeidėjo nubaudimas, kai pažeistos teisės atstatyti neįmanoma (da[b-h] įgyvendina atskiros institucijos. Pvz. [b] tik teismai; [d,e] kelios institucijos (policija, vrm tardytojai); [h] vykdo (turėtų vykdyti) visi teisėsaugos organai, bet dabar yra sukurtas specialus 'nusikalstamumo prevencijos centras', tačiau tai viešoji įstaiga (? Kas tai). Taip yra visuomeninis judėjimas 'stabdyk nusikalstamumą'.

Kai kurias funkcijas gali vykdyti ir neteisėsaugos organai (c,g gali ir pats nukentėjusysis ar kaltinamasis).

Svarbiausia funkcija - [b]. Yra viena įstaiga - teismas. Teismų sprendimas galutinis (realiai tik aukščiausiojo teismo). Išimtis - prezidento galia suteikti malonę. Kai funkcijos tiesiogiai susijusios su uždaviniais, o d apsprendžia tolimesnius tikslus. D išplaukia ib. Teisėsaugos organų sistemos ir veiklos tobulinimas (mokesčių mokėjimu užsiima ir mokesčių inspekcija, ir mokesčių policija).

C. Teisėsaugos organų bendradarbiavimas įgyvendinant jiems pavestas funkcijas (kol kas realiai neveikia - sovietmečiu koordinavo generalinis prokuroras, dabar gal teisingumo ministras. Kartais kuriamos tarpžinybinės komisijos. Rajono lygyje dažnai viskas ok.

D. Naujų teisinių ir mokslinių - techninių kovos su nusikalstamumu metodų kūrimas. (dnr analizė tėvo nustatyteisėsaugos organų kurso dalykas - teisės aktai, reglamentuojantys teisėsaugos organų veiklą, organizaciją, kompetenciją. Bet ne patys aktai - tai kurso šaltiniai. O bendru atveju.

A. Teisėsaugos organų organizavimas (plačiąja prasme) - pareigūnų kompetencija, sudarymas, struktūra, pareigybės.

B. Teisėsaugos organų veikla - ką ir kokiu būdu teisėsaugos organai veikia (ne visą veiklą, o tik tiesiogiai sus. Teismų sistema (apylinkių, apyg. Kvotos organai (policija, valstybės saugumo departamentas, valstybinė mokesčių inspekcija, valstybės kontrolė, jūrų laivų kapitonai, kariuomenės dalių vadai. (visto skiriasi nuo kitų disciplinų tuomi, jog kitų mokslų pagrindas - tam tikra teisės šaka. Panašiai pagrindo neturi kriminalistika, teisės teorija. Kita vertus, to turi teisinę bazę.

A. Norminiai aktai, kurių tam tikra dalis skirta to (kodifikuoti norminiai aktai - kodeksai (baudžiamojo proceso, civilinio proceso, administracinių teisės pažeidimų), P. Lr konstitucija).

B.

  • Microsoft Word 17 KB
  • 2010 m.
  • 8 puslapiai (3529 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kostas
  • Teisėsaugos organai
    10 - 3 balsai (-ų)
Teisėsaugos organai. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/teisesaugos-organai.html Peržiūrėta 2021 m. Sausio 19 d. 03:40
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo