Teisėtvarka


Įvadas. Teisėtvarkos istorija. Lietuvos teisės ištakos. Prieškario Lietuvos teisėsaugos sistema. Teisėsaugos institucijos. Teismai. Prokuratūra. Anstolis. Policija. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Valstybės saugumo departamentas. Teisingumo ministerija. Nusikalstamumo Lietuvoje analizė. Nusikalstamumo palyginimas. Išvados. Literatūra.

Šio darbo tikslas – išnagrinėti vykdomą teisingumą ir teisėtvarką Lietuvoje, apžvelgiant ir įvertinant teisėsaugos institucijų veiklą bei nusikalstamos veiklos apimtį ir sudėtį.

Darbo uždaviniai: teorinė viešojo sektoriaus analizė, viešojo sektoriaus efektyvumą vertinančių rodiklių teorinė analizė, viešojo sektoriaus efektyvumo įvertinimas

1387 m. buvo išleistos pirmos privilegijos Lietuvos bajorams. Pirmosios privilegijos esmė ta, kad bajorai privilegijoje nustatytomis teisėmis galėjo naudotis tik tada, kai priima krykščionybę ir netenka kada atsisako kryksčionybės.

Tais pačiais metais Jogaila išleidžia antrąją privilegiją Katalikų bažnyčiai.

1413 m. Jogailos ir Vytauto privilegija, kurios esmė įtvirtinti ankstesnės privilegijos nuostatas ir suteikti papildomas teisių bajorams. Teisė gavo būti bajorėmis ir moterys.

1434 m. Žygimanto privilegijos, pagal kurias buvo sulygintos bajorų ir kunigaikščių teisės.

1477 m. Kazimiero privilegija, Lietuvos valstybės įtvirtinimas.

1468 m. priimtas aktas Kazimiero teismas. Tas teismas buvo skirtas teismų praktikai, nustatantys bausmes už nusikaltimus ir nustatantis teismo procedūrą.

1492 m. Didžiojo Aleksandro privilegija. Didžiojo kunigaikščio tolesnis ribojimas ir ponų tarybos įtakos didinimas ypač užsienio politikos srityje bei dvarų dalybos srityje.

1529 m. buvo išleistas pirmasis Lietuvos statutas, kuris buvo sistemingas teisės aktas, susidedantis iš 13 skyrių, 280 straipsnių.

1564 m. patvirtintas antrasis statutas, o įgyvendintas 1566 m. Antrasis statutas buvo žymiai tobulesnis, didesnės apimties, sistemingesnis, sudarė 14 skyrių.

Lietuvos statutai, ypatingai trečiasis, buvo tobuliausi tokio pobūdžio teisės aktų Europoje. Galiojo iki 1840 m.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismai buvo luominiai, tai yra kiekvienam atskirai. Žemiausi teismai buvo povietuose – žemės ir pilies teismai. Žemės – nagrinėjo civilines bylas, o pilies teismai – dėl nusikaltymų. Žemės teismų teisėjus išsirinkdavo patys, o pilies – paskirdavo karalius. Aukštesnysis teismas povietų teismo atžvilgiu buvo Lietuvos vyriausybės tribunolas, veikė Seimo teismas, kuriuose dalyvavo karalius ir senatas.

Dvasininkai turėjo savo teismus, kurie vadovavosi bažnyčios kanono ir sprendė tikėjimo bei bažnyčios teismus.

Kai kurie miestai vadovavosi Magdeburgo teise, Vokiečių imperijos teise ir Lietuvos statutais. Valstybės iždas turėjo savo teismą į iždo tribunolą.

Paskelbus Lietuvos Respublikos Nepriklausomybę 1918 m. prasidėjo kuriamasis darbas, nes reikėjo kurti valstybės institucijas, o taip pat tesės sistemą, kadangi per trumpą laiką įstatymų bazės sukurti neįmanoma, todėl reikėjo ieškoti kitokios išeities. Buvo nuspręsta, kad Lietuvoje laikinai galioja Carinės Rusijos teisės sistema, palaipsniui ją keičiant naujai priimtais įstatymais. 1933 m. buvo paskelbtas teismų santvarkos įstatymas, kuris iš pagrindų pertvarkė teismų sistemą tam tikrą dalimi paliečiant ir advokatūrą, prokuratūrą.

Prokūrorai veikė prie teismų išskyrus apylinkės teismą. Bylų tyrimą atlikdavo tardytojai dirbę prie teismų. Prie teismų buvo priskirti notarai, teismo tardytojai. Visų teismų priežiūrą vykdė teisingumo minstras. Teisėjus į pareigas skyrė prezidentas, teisingumo ministro teikimu. Teisingumo ministras vykdė ir vyriausiojo prokūroro pareigas. Plačius įgaliojimus turėjo kariuomenės teismas, kuris nagrinėjo ne tik kariškių bylas, bet ir asmenų traukiamų atsakomybėn už priešvalstybinę veiklą, bylas.

Kariuomenės teismo nuosprendžius galima buvo skųsti vyriausiajam tribunolui.

Teisėsaugos institucijos – Lietuvos Respublikoje galima apibūdinti kaip tarpusavyje bendrais kovos, nusikalstamumo uždaviniais, susijusių valstybės institucijų savo veikloje besivadovaujančių konstitucija ir kitais įstatymais sistema.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 124 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (3177 žodžiai)
  • Universitetas
  • Arturas
  • Teisėtvarka
    10 - 4 balsai (-ų)
Teisėtvarka. (2015 m. Lapkričio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/teisetvarka.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 03:07
×