Teisinės atsakomybės reglamentavimas Lietuvoje


Teisės kursinis darbas. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Teisinės atsakomybės samprata ir bendrieji požymiai. Teisinės atsakomybės formos ir atsiradimo sąlygos. Teisinės atsakomybės principai. Teisinės atsakomybės rūšys. Administracinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Materialinė atsakomybė. Darbo metodai ir priemonės. Tyrimo eigos pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Antra, žinant tai, jog teisinė atsakomybė atsiranda teisės normos pagrindu, atsižvelgus į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, asmeniui gali būti taikoma valstybės prievartos priemonės. Todėl yra labai svarbu žinoti, kokia veika yra neleistina ir kokios poveikio priemonės ir remiantis kokiais įstatymais ir teisės aktais gali būti taikomos, asmens, padariusio teisės pažeidimą, atžvilgiu.

Tyrimo problema. Teisinė atsakomybė nustatytos sąvokos neturi, todėl dauguma lietuvių teisinės literatūros autorių nagrinėja šią temą ir savo moksliniuose knygose, vadovėliuose ir straipsniuose išdėsto savitas jos sampratas bei pamąstymus šia tema. Išsamiausiai teisinės atsakomybės temą nagrinėja prof. Alfonsas Vaišvila savo išleistame vadovėlyje „Teisės teorija“, Lietuvos teisėtyrininkas Petras Algirdas Čiočys knygoje „Teisės pagrindai“, Stasys Vansevičius knygoje „Valstybės ir teisės teorija“, bei autorių kolektyvas, susidedantis iš doc. dr. Juozo Šato, doc. dr. Egidijaus Šileikio, doc. dr. Prano Petkevičiaus, doc. dr. Alfonso Vileitos, doc. dr. Virgilijaus Valančiaus, prof. dr. Antano Marcijono, prof. dr. Genovaitės Dambrauskienės, doc. dr. Eduardo Monkevičiaus, prof. habil. dr. Vytauto Piesliako, doc. dr. Dainiaus Žalimo, doc. dr. Skirgailės Žalimienės knygoje „Lietuvos teisės pagrindai“, bei daug kitų pavienių autorių ir autorių kolektyvų.

Kokios yra teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos?

Darbo objektas. Teisinės atsakomybės reglamentavimas Lietuvoje

Darbo tikslas. Atskleisti teisinės atsakomybės reglamentavimo aspektus Lietuvoje

Darbo uždaviniai.

Paaiškinti teisinės atsakomybės sampratą.

Apibūdinti teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygas.

Išanalizuoti teisinės atsakomybės rūšis Lietuvoje.

Tyrimo metodas. Norminių teisės aktų, mokslinės literatūros, teismų praktikos analizė.

Darbo struktūra. Darbas sudarytas iš keturių dalių. Pirmoje dalyje aptariu teisinės atsakomybės sampratą ir bendruosius bruožus. Antroje dalyje apibūdinu teisinės atsakomybės formas ir jos atsiradimo sąlygas. Trečioje dalyje trumpai apibūdinu teisinės atsakomybės principus. Ketvirtoje dalyje išnagrinėju teisinės atsakomybės rūšys, prie kiekvienos iš kurių pritaikau teismų praktiką.

Svarbiausia knyga bus A.Vaišvilos „Teisės teorija“, kurios pagalba, darbe bus analizuojamos teisinės atsakomybės formos, jų atsiradimo sąlygos, bei rūšys. Kiekvieną teisinės atsakomybės rūšį atskirai geriau padės išanalizuot ją reglamentuojantis kodeksas, t.y. administracinę atsakomybę – Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, civilinę atsakomybę - Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, baudžiamąją atsakomybę - Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas, o drausminę bei materialinę atsakomybes - Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas. Taip pat bus remiamasi G. Dambrauskienės ir kitų autorių kolektyvo knyga „Lietuvos teisės pagrindai“, kurioje plačiai analizuojama kiekviena iš teisinės atsakomybės rūšių. Ją papildys knyga „Darbo teisė“, kurią išleido Mykolo Romerio universitetas, kurioje buvo daug informacijos apie materialinę bei drausminę atsakomybę, nes šios dvi atsakomybės rūšys kyla būtent iš santykių tarp darbdavio ir darbuotojo, t.y. darbo teisinių santykių. Taip pat bus remiamasi to paties, Mykolo Romerio universiteto, išleista knyga „Administracinė teisė“, kurioje plačiai kalbama administracinės teisės subjektus, jų administracinės atsakomybės atsiradimo sąlygas. Ją papildys S.Šedbaro knyga „Administracinė teisė“. Kiti svarbūs leidiniai – V.Mizaro „Civilinė teisė. Bendroji dalis“, bei D.Vasarienės „Civilinė teisė“, padėsiantys išnagrinėti civilinę atsakomybę.

Asmuo yra atsakingas už savo poelgius, kurie gali būti vertinami pagal tam tikrų taisyklių atitinkamoje srityje reikalavimus. Asmuo turi paisyti dorovinių, pareiginių, teisinių ir kitokių reikalavimų. Nesilaikant priimtų moralinių, paprotinių ir kitokių elgesio nuostatų, atsiranda nauja pareiga, kurios asmuo neturėjo, kol šie reikalavimai nebuvo pažeidžiami.

Teisinė atsakomybė, kaip terminas, nustatytos sąvokos neturi, todėl nemažai teisinės lietuvių literatūros autorių turi savo požiūrį į teisinę atsakomybę ir savo knygose kiekvienas išdėsto juos savaip.

 • Teisė Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Viktorija
 • 33 puslapiai (9660 žodžių)
 • Kolegija
 • Teisės kursiniai darbai
 • Microsoft Word 52 KB
 • Teisinės atsakomybės reglamentavimas Lietuvoje
  10 - 6 balsai (-ų)
Teisinės atsakomybės reglamentavimas Lietuvoje. (2016 m. Sausio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/teisines-atsakomybes-reglamentavimas-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 21:55