Teisinės atsakomybės rūšys referatas


Įvadas. Teisinės atsakomybės samprata. Teisinės atsakomybės rūšys. Baudžiamoji atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Civilinė atsakomybė. Atsakomybė pagal darbo teisę. Tarnybinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės principai ir funkcijos. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.

Darbo tikslas: Išanalizuoti teisinės atsakomybės rūšys.

Darbo uždaviniai:

Išsiaiškinti teisinės atsakomybės sampratą;

Išnagrinėti teisinės atsakomybės rūšys;

Išnagrinėti teisinės atsakomybės principus ir funkcijas.

Terminas „atsakomybė“ Vakarų Europos literatūroje pasirodė palyginti ne taip jau seniai. Vokiečių kalbos daiktavardis „verantvortung” (atsakomybė) vartojamas nuo XV a. antrosios

pusės, o analogiškas prancūzų kalbos terminas „responsabilite” imamas vartoti tik XVIII a. pabaigoje. Kitose Europos šalyse šis terminas taip pat paplito palyginti vėlai. Tačiau tai nereiškia, kad anksčiau atsakomybė nebuvo įsisąmoninta, tiesiog ji buvo nusakoma kitais žodžiais, tokiais kaip: pavaldumas, atsiskaitomumas, kaltumas ir kt. Atsakomybės atsiradimas liudijo tik tai, kad ši sąvoka tapo labiau apibrėžta (V. Žemaitis, Atsakomybė, 1995, p. 46).

Pasak S. Vansevičiaus (2000), filosofiškai atsakomybė buvo suprantama kaip asmens požiūris į visuomenę ir valstybę, į kitus asmenis tenkinant atitinkamus jų reikalavimus, savo pareigos visuomenei, valstybei ir kitiems asmenims įsisąmoninimas ir teisingas suvokimas. Tačiau ilgainiui toks atsakomybės vertinimas neapsiribojo vien filosofija. Palaipsniui ją ėmė gvildenti literatūra, menas, sociologija, psichologija bei kiti mokslai. Šio proceso rezultate pradėta išskirti tam tikras skirtingas atsakomybės rūšis, tokias kaip: politinė, jūrinė, profesinė, ekologinė bei kitos atsakomybės. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne atsakomybė apibrėžiama, kaip dorovinių, pareiginių ir teisinių reikalavimų paisymas.

Ilgainiui, asmeniui vis daugiau integruojantis į visuomenę, padidėjo ir jo ryšys su atsakomybe. Plačiąja prasme atsakomybę imta traktuoti kaip žmogaus jausmą, sąžinės balsą ir tam tikrą pareigą. Imant pastarąją galima pradėti kalbėti ir apie teisinę atsakomybę, kuri susiformavo iš bendro atsakomybės suvokimo, tačiau turėdama tam tikrą specifiką, sugebėjo išsiskirti kaip atskira atsakomybės rūšis. Atsakomybės aiškinimas pareiga grįstinas tuo, kad atsakomybės sąmonė atsiranda kartu su visuomene ir galima tik visuomenėje. Būtinybė žmonėms gyventi drauge reikalavo naudotis subjektinėmis teisėmis vykdant vienas kitam atitinkamus įsipareigojimus, kurių pagrindu galimas bendras žmonių gyvenimas ir kiekvieno asmens teisių apsauga (A. Vaišvila, Teisės teorija, 2004, p. 435).

Šiuolaikinėje teisės teorijoje, pastebima daugelių autorių įvairių teisinės atsakomybės definicijų. S. Aleksejevas (1989) mini, kad teisinė atsakomybė – tai valstybinio poveikio priemonių taikymas asmeniui, kaltam teisės pažeidimo padarymu. Su šia nuomone sutinka V. Korelskis (1997), kuris teisinę atsakomybę siūlo traktuoti kaip teisės normos sankcijoje numatytas valstybinio poveikio priemones, taikomas teisės pažeidimą padariusiam asmeniui. Taip pat autorius nurodo, kad šių priemonių pagrindu asmeniui yra taikomi asmeninio, organizacinio arba turtinio pobūdžio suvaržymai. Lietuvos autorius S. Vansevičius (2000), sutinka su šio teiginiu ir savo teisinės atsakomybės sąvokoje, taip pat mini, kad tai yra valstybinis poveikis teisės pažeidėjui, kuris pasireiškia visuomeniniu – valstybiniu pažeidėjo pasmerkimu, asmeninio, turtinio, organizacinio pobūdžio apribojimų jam taikymu.

  • Microsoft Word 47 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (2689 žodžiai)
  • Universitetas
  • Svetlana
  • Teisinės atsakomybės rūšys referatas
    10 - 9 balsai (-ų)
Teisinės atsakomybės rūšys referatas. (2015 m. Spalio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/teisines-atsakomybes-rusys-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 19 d. 13:01
×