Teisinės atsakomybės samprata ir principai


Įvadas. Dėstomoji dalis. Teisinės atsakomybės samprata. Teisinės atsakomybės principai. Teisinės atsakomybės rūšių principai. A Administracinės atsakomybės principai. B Civilinės atsakomybės principai. C Baudžiamosios atsakomybės principai. D Drausminės atsakomybės principai. Išvados. Literatūra.

Teisiškai teisinė atsakomybė suprantama kaip valstybės reakciją į padarytą teisės pažeidimą. Teisės pažeidimas yra teisinės atsakomybės pagrindas, kitaip sakant, ten, kur yra teisės pažeidimas, ten atsiranda ir teisinė atsakomybė, taip yra būtinybė patirti už jį numatytas įstatymais bausmes. Ir atvirkščiai, be teisės pažeidimo nėra teisinės atsakomybės ir neturi būti taikomos bausmės.

Teisinėje literatūroje yra sutinkama nuomonių, kurios siūlo skirti du teisinės atsakomybės aspektus: negatyvų (retrospektyvinį, pasyvų) ir pozityvų (perspektyvų, aktyvų). Jei kaip negatyvi atsakomybė yra suprantama žinomos teisinio pažeidimo pasekmės (būtina atlikti bausmę už neteisėtą kaltą veiką), tai pozityvi atsakomybė yra traktuojama kaip individo teigiami santykiai patikėtam reikalui (darbui), visuomenei, valstybei savarankiškas disciplinos, sąmoningumo, pareigos jausmas.

Iš to išplaukia, kad pozityvi atsakomybė - tai atsakomybė už pasisekimą darbe. Pozityvi teisinė atsakomybė yra besitęsianti subjekto santykių su savo įsipareigojimais būklė. Atsakingas elgesys yra toks elgesys, kuris charakterizuojamas stipriu ir giliu suvokimu, kad būtina laikytis teisinių ir moralinių normų reikalavimų, gerbti įstatymo tiesą. Teisės teorijos mokslininkai skirtingai pateikia pozityviosios atsakomybės kategorijas ir ją apibūdinančius reiškinius, todėl ir labai sunku suformuluoti bei pateikti vieningą pozityvios atsakomybės sampratą, kadangi apibūdinančios ją charakteristikos tokios skirtingos. Tuo labiau yra sunku ne tik sujungti, bet ir prieš pastatyti vieną kitai pozityviąją atsakomybę ir visuotinai priimtą jurisprudencijoje ir praktikoje realizuojamą teisinę atsakomybę, kuri pagal savo prigimtį yra negatyvi (numatanti nuteisimą, nubaudimą, pasmerkimą).

Taigi, analizuojant ir vertinant teisinę atsakomybę, galime teigti, kad ji yra teisinės sistemos dalis ir atlieka joje svarbias funkcijas. Atsakomybė yra ta juridinė priemonė, kuri užkerta kelią neteisėtam elgesiui ir veikia kaip priemonė, skatinanti visuomeniškai naudingą žmonių elgesį teisinėje sferoje.

Teisinė atsakomybė gali būti suprantama plačiąja ir siaurąja prasmėmis. Siaurąja prasme teisinė atsakomybė vertinama kaip valstybės reakcija į atliktą teisės pažeidimą. Teisinė atsakomybė šiuo atveju yra svarbi asmens pareiga atlikti atitinkamas valstybės valdingo pobūdžio priedermes, patirti pasekmes, numatytas atitinkamais įstatymais už teisės pažeidimą. Teisinė atsakomybė - svarbi asmens interesų, visuomenės ir valstybės apsaugos veiksnys, kuris atsiranda tada, kai pažeidžiamos teisės normos ir yra realizuojamas valstybinio poveikio priemonių taikymu teisės pažeidėjui. Teisinei atsakomybei būdinga tai, kad ji yra nustatoma valstybės ir taikoma kompetetingų valstybinių institucijų ir jos pareigūnų.

Teisinė atsakomybė plačiąja prasme yra suvokiama kaip asmens santykis su visuomene ir valstybe, kitais asmenimis, vertinant tą santykį kaip konkrečių reikalavimų vykdymą, supratimą ir įsisąmoninimą savo visuomeninių pareigų, kurias jis turi atlikti visuomenei, valstybei ar kitiems asmenims.

Taigi, teisinė atsakomybė yra neatsiejamai susijusi su valstybe, teisės normomis, įsipareigojimu ir neteisėtu elgesiu asmenų ar jų organizacijų. Valstybė, išleisdama teisės normas nulemia subjektų teisinę atsakomybę neatsižvelgiant į jų valią ir norus, ji turi valstybinio poveikio , prievartos charakterį. Valstybinė prievarta - tai specifinis poveikis žmonių elgesiui, kuris yra paremtas valstybės organizacine jėga. Bet tai nėra paprasta valstybinė prievarta, įgyvendinanti teisės normas. Charakteringa tokios prievartos ypatybė yra ta, kad ji pati yra griežtai reglamentuota įstatymais, turi savo teisinius rėmus. Teisinė atsakomybė visada yra susijusi su tam tikrais apribojimais, tai yra jos pasekoje teisės pažeidėjui atsiranda neigiamos pasekmės, yra ribojami arba susiaurinami jo asmeniniai, turtiniai bei kiti interesai. Apribojimai yra savaime suprantama reakciją į tą žalą, kurią teisės pažeidėjas sukelia visuomenei, valstybei ar asmeniui. Apribojimai - tai papildomos negatyvios pasekmės, atsirandančios tik esant teisės pažeidimui.

Vienas iš esminių teisinės atsakomybės bruožų - baudžiamoji ir smerkiamoji jo paskirtis. Bausmė šiuo atveju yra ne tikslas, o priemonė perauklėti ir pakeisti teisės pažeidėją. Tolygiai su nubaudimu, teisinė atsakomybė atlieka ir teisę atstatančią funkciją, atstato pažeistus asmenų ar valstybės interesus. Teisinė atsakomybė yra glaudžiai susijusi su teisės normos sankcija ir suvokiama kaip prievarta įgyvendinama pareiga , atsiradusi dėl teisės pažeidimo ir realizuojama konkrečiame teisiniame santykyje. Teisės pažeidimas yra teisinės atsakomybės pagrindas, kur labai svarbią vietą užima pažeidimo sudėtis, tai yra faktinis pagrindas teisinei atsakomybei, o teisės norma - teisinis pagrindas, be kurio teisinė atsakomybė iš viso yra neįmanoma. Pažeidimas pažymi teisinės atsakomybės atsiradimo momentą, pagimdo atitinkamus teisinius santykius ir atitinkamą asmens, įvykdžiusio teisės pažeidimą, atsakomybę.

  • Microsoft Word 36 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (4948 žodžiai)
  • Universitetas
  • Edita
  • Teisinės atsakomybės samprata ir principai
    10 - 2 balsai (-ų)
Teisinės atsakomybės samprata ir principai. (2015 m. Lapkričio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/teisines-atsakomybes-samprata-ir-principai.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 28 d. 21:30
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo