Teisinės sistemos referatas


Įvadas. Antstolio statusas. Antstolių veikla. Antstolių veiklos principai. Antstolių veikla. Antstolių teikiamos paslaugos. Skolų išieškojimas. Antstolių veiklos apribojimai. Antstolių funkcijos. Vykdomųjų dokumentų vykdymas. Faktinių aplinkybių konstatavimas. Dokumentų perdavimas fiziniams ar juridiniams asmenims. Išvados. Naudota literatūra.

Antstolių veiklą ir tvarką ją vykdant, reglamentuoja daug įstatymų, kuriais remiantis kuriama darni ir demokratiška įvairių teisinių santykių sistema. Antstolio sąvoką Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymas apibrėžia kaip valstybės įgaliotą asmenį, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Na, o antstolių veikla, tai antstolių vykdomos funkcijos, kurios priskiriamos jų kompetencijai, veikla, kurią reglamentuoja įstatymai ir numatyti teisės aktai. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Teisinės veiklos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Edita Gudonienė išskyrė pagrindinius teisės aktus, kurie reglamentuoja antstolių veiklos reguliavimą, tai būtų :

Šiame referate objektu bus laikoma antstolių veikla, jų teikiamos paslaugos, antstolių veiklos principai, funkcijos bei pačių antstolių statusas.

Susipažinti su antstolių veikla, jų vykdomų procesų tvarka, antstolio statusu, bei jo vykdomomis funkcijomis, remiantis įstatymais ir kitais teisės aktais.

Referato uždaviniai : Išsiaiškinti antstolio sąvoką, jo funkcijas ir kaip jas vykdo, kokias antstoliai gali teikti paslaugas, kas gali kreiptis į antstolį, išsiaiškinti, kokiais pagrindiniais principais vadovaujasi antstoliai vykdydami savo veiklą, bei kokie apribojimai yra taikomi jai atlikti, o svarbiausias uždavinys, nustatyti, kokia yra antstolio veikla.

Temos aktualumas. Antstolių vykdomos veiklos svarba tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, yra labai didelė. Jie gali teikti konsultacijas teisės klausimais, kurios gali padėti išvengti tolimesnių problemų ateityje, kurios gali būti susijusios ir su skolų išieškojimu. Antstoliai tarpininkauja vykdant turtines prievoles tam, kad skolų grąžinimą būtų galima išspręsti be teismų pagalbos ir netaikant priverstinio pobūdžio priemonių.

Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymo šešioliktajame straipsnyje numatyta, jog antstoliams yra taikoma baudžiamoji ar administracinė atsakomybė už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus, atliekant savo, kaip antstolio funkcijas.

Taip pat plačius įgaliojimus antstoliams suteikia Civilinio proceso kodeksas, nuo šių įgaliojimų priklauso išieškotojo ir skolininko turtinė ir teisinė padėtis (piniginių lėšų, esančių kitų asmenų valioje, arba kreditų įstaigose, turto areštas, varžytinės ir kitoks areštuoto turto realizavimas, draudimas kitiems asmenims perduoti skolininkui pinigus, turtą, vykdyti jam kitas prievoles, dokumentų, patvirtinančių skolininko teises, paėmimas, išieškojimai iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitokių pajamų, skolininko turto administravimas ir iš to gautų pajamų panaudojimas išieškojimui padengti).

Antstoliai iš valstybės gauna pagalbą ir dar vienu būdu – ji užtikrina prievartos priemonių taikymą. Pateiksiu pavyzdį, anot Civilinio proceso kodekso 645-ąjį straipsnį, skolininkas privalo antstolio reikalavimu, raštu pateikti duomenis apie savo turimą turtą, jo būvimo vietą, turtą, esantį pas trečiuosius asmenis bei lėšas kredito įstaigose. Jei nurodyti reikalavimai nėra vykdomi, arba būna pateikiami melagingi duomenys, antstolio teikimu teismas gali skirti dviejų tūkstančių litų dydžio piniginę bauda arba nubausti areštu iki trisdešimties parų, jei asmuo be svarbių priežasčių neįvykdo šių duomenų patvarkymo.

Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymo trečiajame straipsnyje nurodyti pagrindiniai antstolių veiklos principai, kuriais vadovaudamiesi antstoliai turi vykdyti savo veiklą.

Pagal šį įstatymą yra išskiriami du principai :

Pirmasis skelbia, jog antstolis, atlikdamas savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos tesėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo principu, taip pat ir civilinio proceso principais, tai reiškia, kad savo darbe antstoliai turi bendradarbiauti su kitais antstoliais, dalintis patirtimi, bei kartu spręsti kai kurias iškilusias problemas. Taip pat šis principas skelbia, jog antstoliai privalo sąžiningai atlikti savo profesines pareigas, bei jokiu būtu neatskleisti profesinės veiklos metu išaiškėjusių asmeninio gyvenimo aplinkybių bei saugoti komercines ir kitas, įstatymų numatytas saugotinomis, paslaptis. Vykdant vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų įmanomų priemonių, kad galėtų tinkamai apginti ieškotojo interesus, norint nepažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų.

Antstolių profesinės etikos kodekso antrajame skirsnyje yra išskirti aštuoni veiklos principai, kuriais, kaip minėjau anksčiau antstoliai taip pat vienodai kaip ir kitais numatytais teisės aktais, privalo vadovautis. Išskiriami antstolių veiklos principai : Dorovingumo principingumo, kurio reikšmė ta, jog antstolis tiek savo profesinėje veikloje, tiek ir viešajame gyvenime turi elgtis sąžiningai, garbingai, negali žeminti visuomenės ar atskirų jos narių, o taip pat ir nežeminti antstolio vardo, gerbia visuomenėje pripažintas moralės normas, vadovaujasi jomis ir visada turi turėti omenyje, jog antstoliams, kaip valstybės įgaliotiems asmenims, yra keliami kur kas didesni elgesio reikalavimai nei kitiems asmenims.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 32 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (3895 žodžiai)
  • Kolegija
  • Erika
  • Teisinės sistemos referatas
    10 - 6 balsai (-ų)
Teisinės sistemos referatas. (2015 m. Gegužės 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/teisines-sistemos-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 07:58
×