Teisminė valdžia ir jos pagrindiniai bruožai


Įvadas. Teisinės valdžios sąvoka, požymiai ir funkcionavimo principai. Teismas ir teisminės valdžios dalis. Teisminės valdžios administravimas ir savivalda. Išvados. Naudota literatūra.


Terminas teisminė valdžia yra vartojamas keliomis prasmėmis:

Pagrindiniai teisminės valdžios požymiai yra šie: teisminė valdžia- tai valstybinės valdžios dalis, kurią įgyvendina tik valstybiniai teismai, kuriems įstatymas įstatymas suteikia atitinkamus įgaliojimus.

Sekantis požymis- teisminės valdžios išimtinumas. Šis požymis yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio I dalyje, kurioje sakoma, kad „Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai“. Iš to galima daryti išvadą, kad jokios kitos valstybinės ar visuomeninės institucijos negali vykdyti šių funkcijų. Tam tikrais atvejais įstatymai gali numatyti ikiteisminę vieno ar kito ginčo sprendimo tvarką, kurią įgyvendina administracinės ar visuomeninės institucijos, tačiau šių institucijų veikla negali būti traktuojama kaip teisingumo vykdymas, kadangi jos negali priimti tokios sprendimo byloje, kurį turi teisę priimti tik teismas. Taip pat reikia paminėti, kad pasinaudojus įstatymuose numatyta ikiteismine ginčo nagrinėjimo procedūra paprastai yra garantuojama galimybė kreiptis į teismą dėl teisminės gynybos. Dar reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tais atvejais, kai įstatymai numato tik administracinę pažeistų teisių gynimo formą, negalima teigti, jog atitinkamos administracinės institucijos vykdo teisingumą. Teisingumo taip pat nevykdo ir arbitražai, kadangi jie nėra teisminės valdžios dalis, o tik ginčo sprendimo būdas išvengiant bylinėjimosi teismuose ir su jų veikla susijusių formalumų. Tai yra ne teismas, o tik alternatyvus teisminiam ginčo sprendimo būdas, kuriuo siekiama išvengti viešosios valdžios kišimosi į privatų ginčą. Taip pat arbitražas nevykdo teisingumo ir todėl, kad nėra tiesioginė asmens pažeistų teisių ar įstatymų saugomų interesų gynimo priemonė. Taip pat reikia paminėti, kad arbitraže nesprendžiama kuri ginčo šalis yra teisi, o kuri neteisi, nes tai nėra svarbiausia. Komercinio arbitražo tikslas- įvertinus ginčo šalių interesus rasti tinkamą ginčų sprendimo variantą, kurio pagrindu galima priimti sprendimą.

Dar vienas teisminės valdžios požymis- teisminės valdžios veiklos procesinė tvarka, kuria remiantis teisminės valdžios veiklą vykdant teisingumą nustato atitinkami procesiniai įstatymai. Reikia atkreipti dėmesį, kad vykdant teisingumą teismų veiklą reglamentuoja tik įstatymai, bet ne žemesnės teisinės galios aktai. Tokie įstatymai yra Civilinio proceso kodeksas, Baudžiamojo procese kodeksas ir Administracinių bylų teisenos įstatymas. Šios procesinės teisės šakos yra priskiriamos prie viešosios teisės, todėl teismai vykdydami teisingumą gali elgtis tik tokiu būdu, kaip numato procesiniai įstatymai, kurie detaliai ir nuosekliai nurodo visą teisingumo vykdymo procedūrą; yra tik reti atvejai, kai klausimo sprendimas paliekamas teismo nuožiūrai, tačiau ir čia atsižvelgiama į materialinių teisinių santykių pobūdį ir viešąjį interesą bylos baigtimi yra skiriamas vienas iš bylos nagrinėjimo modelių- arba adversinis (rungimosi), arba inkvizicinis.

Inkvizicinis modelis naudojamas baudžiamajame ir administraciniame procesuose, kuriuose konkreti byla visuomet reiškia ir viešojo intereso pažeidimą- tai yra esminis skirtumas lyginant su aversinio modelio bylų sprendimu- tokia byla negali būti traktuojama tik kaip privatus konkretaus asmens reikalas. Lietuvos Respublikos baudžiamajame proceso kodekse teigiama, jog teismas privalo imtis visų įstatymo numatytų priemonių, tam kad būtų visapusiškai, objektyviai ir per kuo trumpesnį laiko tarpą ištirtos konkrečios bylos aplinkybės, taip pat šiame kodekse reglamentuojama teismo, kuris nagrinėja konkrečią bylą, pareiga savo iniciatyva rinkti įrodymus, jei to reikia, kad byla būtų išnagrinėta teisingai. Administracinių bylų teisenos įstatymo 48str., I dalyje taip pat pabrėžiama, kad teisėjai, nagrinėjantys administracines bylas, privalo dalyvauti renkant ir tiriant įrodymus, nustatant visas svarbias aplinkybes ir visapusiškai bei objektyviai jas ištirti.

  • Teisė Namų darbas
  • Microsoft Word 25 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (3343 žodžiai)
  • Kolegija
  • Julita
  • Teisminė valdžia ir jos pagrindiniai bruožai
    10 - 9 balsai (-ų)
Teisminė valdžia ir jos pagrindiniai bruožai. (2016 m. Gegužės 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/teismine-valdzia-ir-jos-pagrindiniai-bruozai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 16:06
×