Teismo medicina (2)


Teismo medicina. “Auksinės mintys” iš įvairios policijos dokumentacijos (protokolų, suvestinių, ir pan. ). Šiuo metu Lietuvoje veikia šios ekspertinės įstaigos. Teismo medicinos apibūdinimas. Teismo medicina ir teismo ekspertizė susijusios su. Teismo medicinos ekspertizės objektai. Teismo medicinos raida Lietuvoje. Atliekamų TM ekspertizių rūšys skiriamos pagal. Gyvųjų asmenų teismo medicininių ekspertizių atlikimo tvarka. Sveikatos sutrikdymo mąsto nustatymas. (visada privalu išsiaiškinti). Sveikatos sutrikdymo masto nustatymas. Sunkus sveikatos sutrikdymas (BK 135 str. ) tai. Nesunkus sveikatos sutrikdymas (BK 138 str. ) tai. Nežymus sveikatos sutrikdymas ar fizinio skausmo sukėlimas (BK 140 str. ). Sveikatos būklės nustatymas. ekspertizė skiriama tais atvejais, kai kyla abejonių. Simuliacija (lot. simulatio – apsimetimas). Disimuliacija (lot dissimulatio – slėpimas). Lytinių nusikaltimų ekspertizės. Išžaginimo ekspertizė. Ekspertas privalo nustatyti. Išžaginimo ekspertizė ekspertas privalo įvertinti (I). Išžaginimo ekspertizė ekspertas privalo įvertinti(II). Tvirkinamųjų veiksmų nustatymas. Prievartinis homoseksualizmas. Lytiniai iškrypimai. Dažniausi lytiniai iškrypimai. Mergystės nustatymas. Nėštumo arba buvusio gimdymo nustatymas. Aborto ekspertizė. Jei įtariama neteisėtas (kriminalinis) abortas teismo ekspertas turi nustatyti. Lytinio subrendimo nustatymas. Lytinio pajėgumo nustatymas. Vaisiaus pradėjimo laiko nustatymas. Lytis nustatoma kompleksiškai įvertinus šiuos požymius. Teismo medicinos požiūriu žmogaus mirtis vertinama kaip viso organizmo mirtis. Tanatologija skiriama į. Mirties fakto nustatymas (I). Mirties fakto nustatymas (II). Pagrindinės sąvokos. Mirties fakto nustatymas. Mirties laiko nustatymas. Lavoniniai reiškiniai ir jų kriminalistinė reikšmė. Lavono atšalimas. Lavondėmės (I). Lavondėmės (II). Lavondėmių įvertinimo teismo medicininė reikšmė. Lavono raumenų sustingimas. Lavono džiūvimas (pergamentacija). Autolizė. Vėlyvieji lavoniniai reiškiniai. Jie skirstomi į 2 grupes. Lavono puvimas (I). Lavono puvimas (II). Puvimo intensyvumas priklauso nuo. Lavono puvimas (III). Puvimo intensyvumas priklauso nuo. Lavono visiškas išdžiuvimas (mumifikacija-mumificatio). Lavono (su)varškėjimas (sumuilėjimas). Lavono užsikonservavimas durpyne. Kiti lavono už(si)konservavimo atvejai. Teismo medicinos tyrimui turi būti siunčiami šie mirusiųjų kūnai (lavonai). Lavono ekspetizės eiga. Teismo medicinos ekspertas savo darbą pradeda. Nežiūrint mirties priežasties, ekspertui visada privalu pateikti šiuos klausimus. Smurtinė mirtis ištinka dėl įvairių išorinių veiksnių, o pagrindiniai yra šie. Smurtinės mirties rūšys. Pavyzdžiai. Dažniausiai Lavonų Ekshumacijos atliekamos. Juridiškai ekshumacija gali būti. Teismo medicinos traumatologija. Kūno sužalojimai pasireiškia. Vietinio pobūdžio sužalojimai. Bendros organizmo reakcijos į sužalojimą. Tiriant sužalojimus teismo medicinos požiūriu, nustatoma. Sužalojimų faktoriai (veiksniai) gali būti. Sužalojimų rūšys. Teismo medicina visas traumas skirsto į. Transporto traumatizmas. skiriama. Automobilių traumos. Motociklų traumos. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai gali būti gamtiniai ir dirbtiniai. Asfiksija. Teismo medicinos toksikologija. Biologinės kilmės objektų ekspertizės. Teismo medicinos osteologija. Tiriant kaulus nustatoma.


Medicinos mokslais: Terapija; Rentgenologija; Traumatologija; Akušerija ir ginekologija; Chirurgija; Psichiatrija; Venerologija ir kt.

Juridinėm disciplinom: Kriminalistika; Baudžiamoji teisė; Civilinė teisė; Baudžiamasis ir civilinis procesai.

Lietuvos I Statutas (1529 m.) – valstybės pareigūnai žygūnai; 1795 m. įkurta speciali teismo medicinos tarnyba; 1806 m. Vilniaus Universitete pradėta dėstyti teismo medicinos disciplina; 1918 m. pradėta kurti tautinė teisėtvarka; 1940 m. Sveikatos apsaugos liaudies komisariatas; 1958 m. įsteigta Lietuvos teismo medikų ir kriminalistų mokslinė draugija; 1999 m. įsteigta Valstybinė teismo medicinos tarnyba. 2000 m. įsteigtas Teismo medicinos institutas prie MRU. 2009 m. įsteigta Valstybinė teismo medicinos tarnyba.

Ekspertų skaičių – vienasmenės (kai atlieka vienas ekspertas) ir komisijinės (kai atlieka keletas teismo medicinos ekspertų, bet ne mažiau kaip trys); Panaudotų mokslo sričių kiekį – vienarūšės ir kompleksinės; Tyrimų apimtį – pagrindinės ir papildomos (ekspertizė skiriama, jeigu tyrėjas arba teismas nesutinka su pirminės ekspertizės aktu dėl nepakankamo jo aiškumo ar pilnumo); Tyrimų eiliškumą – pirminės ir pakartotinės (skiriama jeigu tyrėjas arba teismas nesutinka su ekspertizės aktu dėl jo nepagrįstumo ar išvadose esamų esminių prieštaravimų); Ekspertizės objektų skaičių – mažaobjektinės ir daugiaobjektinės.

Gyvųjų asmenų teismo medicininių ekspertizių atlikimo tvarka.

Gyvųjų asmenų teismo medicinos ekspertizės atliekamos tik pagal ikiteisminio tyrimo tyrėjo ar teismo sprendimą (nutarimą). Šios ekspertizės atliekamos specialiose teismo medicinos padaliniuose – ambulatorijose. Tačiau, kartais jos atliekamos gydymo įstaigų stacionaruose, prokuroro kabinete, ikiteisminio tyrimo tyrėjo kabinete, teismo posėdžio metu ar namuose. Tokias ekspertizes būtina atlikti kaip galima greičiau, kad kuo mažiau laiko būtų praėję po įvykio, kuris ir sąlygoja atlikti vieną ar kitą ekspertizę. Tada išlieka daugiausia gautų kūno sužalojimų ar pažeidimų pėdsakų. Vėliau, vykstant gijimui ar vystantis patologiniam procesui, šių pėdsakų vis mažėja, o tai apsunkina diagnostiką.

  • Teisė Skaidrės
  • MS PowerPoint 137 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 87 puslapiai (4181 žodžiai)
  • Universitetas
  • Donatas
  • Teismo medicina (2)
    10 - 2 balsai (-ų)
Teismo medicina (2). (2016 m. Gegužės 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/teismo-medicina-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 02:23
×