Teismo medicina dalyvavimas įvykio vietoje


Teismo medicinos eksperto dalyvavimas įvykio vietos apžiūroje. Įvykio vietos apžiūros eiga. Lavono atšalimas. Lavono išdžiūvimo. Lavono sustingimas. Supravita1inės reakcijos.

Įvykio vieta kriminalistikoje vadinama vieta, kurioje buvo padarytas nusikaltimas (nužudymas, vagystė, plėšimas, išžaginimas ir pan.) arba kurioje randama nusikaltimo įrankių, pėdsakų, daiktų (lavono kūno dalys, ginklas, kuriuo buvo sužalotas arba nužudytas žmogus, pavogti daiktai ir pan.).

Įvykio vietos apžiūra paprastai yra neatidėliotinas tardymo veiksmas, atliekamas pradinėje nusikaltimo tyrimo stadijoje. Įvykio vietos apžiūros "šeimininkas", atlikimo organizatorius, vadovas ir tiesioginis vykdytojas yra tyrėjas, tačiau jam aktyviai talkina specialistai, operatyvinės paieškos darbuotojai ir policininkai. Į įvykio vietą, radus lavoną, kviečiamas teismo medicinos ekspertas (jo nesant gali būti kviečiamas bet kokios specialybės gydytojas). Pirmiausia teismo medicinos ekspertas turi įsitikinti, ar žmogus tikrai miręs. Tikrieji mirties požymiai yra lavoniniai reiškiniai: atšalimas, sustingimas, lavondėmės ir kt. Jeigu jų nėra, reikia stengtis nukentėjusįjį atgaivinti, iškviesti greitąją medicinos pagalbą. Tokiais atvejais įvykio vietos apžiūros protokole nurodoma, kokių buvo imtasi gaivinimo priemonių, pažymimas gaivinimo laikas. Teismo mediko arba kito gydytojo, dalyvaujančio įvykio vietos apžiūroje, uždaviniai:

- atkreipti tyrėjo dėmesį į kitus požymius, galinčius padėti ištirti tą įvykį, pavyzdžiui, ar nepakeista lavono padėtis; nustatyti preliminarią mirties priežastį.

Dažniausiai į tyrėjo klausimus teismo medicinos specialistas atsako žodžiu, o vėliau savo išvadas gali surašyti į įvykio vietos apžiūros protokolą. Išvados, padarytos apžiūrėjus lavoną įvykio vietoje, yra tik preliminarios ir jų negalima vertinti kaip galutinių išvadų, detalios išvados pateikiamos tik atlikus lavono teismo medicininį tyrimą.

Tiriamos dvi lavono apžiūros įvykio vietoje stadijos: statinė ir dinaminė. Statinės apžiūros metu lavonas aprašomas nekeičiant jo pozos, drabužių ar kūno dalių padėties. Šioje stadijoje užfiksuojama lavono poza, jo drabužių ir atskirų kūno dalių padėtis, taip pat jų padėtis aplink esančių daiktų atžvilgiu. Dinaminės stadijos metu lavonas judinamas, apverčiamas, jo drabužiai atsagstomi.

- paviršinių sužalojimų aprašymas;

Lavonas gali būti rastas atviroje vietoje (lauke, miške, gatvėje, aikštėje) arba uždaroje patalpoje (gyvenamajame name, sandėlyje, gamykloje). Pirmiausia nustatoma lavono padėtis kitų jo aplinkoje esančių daiktų atžvilgiu - išmatuojamas atskirų kūno dalių atstumas nuo tų daiktų, nurodoma jo poza: horizontali (gulima), vertikali (stovima), sėdima ir pan. Jei lavonas guli, nurodoma, ar guli aukštielninkas, kniūbsčias, ant dešiniojo ar kairiojo šono. Aprašoma atskirų kūno dalių padėtis. Aprašant galvos padėtį, nurodoma, į kurią pusę ji pakreipta - į dešinę ar į kairę, atlošta atgal ar nusvirusi žemyn, jos padėtis kitų kūno dalių atžvilgiu (pvz.: smakras atsirėmęs į krūtinę). Pirmiausia aprašomos rankos, paskui kojos. Jeigu abiejų rankų ir kojų padėtis vienoda, galima jas aprašyti kartu (pvz.: rankos ištiestos išilgai liemens, delnais žemyn, kojos ištiestos, 30 proc. kampu praskėstos). Aprašant rankas, nurodoma plaštakų ir atskirų pirštų padėtis. Ypač tiksliai reikia apibūdinti nenatūralią kūno padėtį (pvz.: galva nenatūraliai atlošta atgal, dešinė koja persukta į išorę).

  • Microsoft Word 18 KB
  • 2015 m.
  • 7 puslapiai (2470 žodžiai)
  • Universitetas
  • Agnė
  • Teismo medicina dalyvavimas įvykio vietoje
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Teismo medicina dalyvavimas įvykio vietoje. (2015 m. Balandžio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/teismo-medicina-dalyvavimas-ivykio-vietoje.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 17:01
Peržiūrėti darbą
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo