Teismo procesinių dokumentų įteikimas


Procesinių dokumentų įteikimas suinteresuotiems asmenims. Teisminiu dokumentu pavyzdziai. Procesiniu dokumentu turinys ir forma. Procesiniu dokumentu formos pavyzdys. Teismo procesiniu dokumentu civiliniame procese iteikimas. Teismo procesiniu dokumentu rengimas. Teisės būti išklausytam principas. Procesinių dokumentų pavyzdžiai. Teismo procesiniu dokumentu rengimo pavyzdziai. Procesiniai dokumentai civiliniame procese.

Įvadas. Procesiniai dokumentai. Procesinių dokumentų samprata. Procesinių dokumentų forma ir turinys. Procesinių dokumentų įteikimas. Procesinių dokumentų įteikimo samprata ir reikšmė. Teismo prerogatyva pasirinkti įteikimo būdą. Procesinių dokumentų įteikimo būdai. Procesinių dokumentų įteikimas atstovui. Procesinių dokumentų įteikimas advokatams. Procesinių dokumentų įteikimas procesinio bendrininkavimo atveju. Procesinių dokumentų įteikimas sukarintoms organizacijoms ir laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims. Procesinių dokumentų įteikimas teisme. Daugkartinis procesinių dokumentų įteikimas;. Procesinių dokumentų įteikimas kuratoriui. Procesinių dokumentų įteikimas viešo paskelbimo būdu. Teismo šaukimų ir dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų įteikimo patvirtinimas. Atsakomybė už pareigų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu nevykdymą. Procesinių dokumentų įteikimo problemos lietuvoje. Išvados. Summary. Bibliografija.

Pirmieji žinomi civiliniai procesai paprastai buvo žodiniai. Tai vaizdžiai atskleidžia romėnų civilinis procesas (lot. legis actiones): ar tai būtų legis actio sacramento, ar legis actio per manus iniectionem, ar kokia kita civilinio proceso forma , bylos šalys žodžiu ir tam tikru judesiu, atlikdamos atitinkamus ritualus, įrodinėjo savo teisumą. Ilgainiui, civiliniams teisiniams santykiams tampant vis sudėtingesniems, atsirado ir rašytinio proceso elementų, galiausiai 1895 m. Austrijos civilinio proceso kodekse pastebimos iki šiol daugelyje valstybių dominuojančios tiek žodinio, tiek rašytinio civilinio proceso formų derinimo tendencijos .

Šiandieniniame pasaulyje, sunku būtų įsivaizduoti civilinį procesą be gausybės procesinių dokumentų. Greitas gyvenimo tempas ir gausybė žmonių verčia teisėsaugos institucijas dirbti operatyviai, užtikrtintai ir teisingai. Kiekvienos ginčo šalies viena pagrindinių teisių civiliniame procese – teisė būti išklausytam. Atsižvelgiant į tai, kad teismas gali priimti sprendimą tik atidžiai išklausęs abiejų ginčo šalių, o tam kai kuriais atvejais nėra nei patogu, nei tikslinga laiko atžvilgiu, teismas į pagalbą pasitelkia minėtuosius civilinius procesinius dokumentus. Tokiu atveju, nuo pirmos iki paskutinės civilinio proceso stadijos bylinėjimasis vyksta įvairiausias funkcijas atliekančiais procesiniais dokumentais: jais išreiškiama byloje dalyvaujančių asmenų ir teismo valia, pozicijos, nuomonės, apsikeičiama informacija, inicijuojamas, užbaigiamas procesas ar daroma įtaka jo eigai, įgyvendinamos byloje dalyvaujančių asmenų procesinės teisės ir pareigos. Apskritai siekiant užtikrinti teisę būti išklausytam principo įgyvendinimą, įstatyme yra detaliai reglamentuojama teismo šaukimų, pranešimų ir kitokių procesinių dokumentų įteikimo šalims bei kitiems suinteresuotiems asmenims tvarka .

Procesinių dokumentų įteikimo institutas įtvirtintas CPK XI skyriaus antrajame skirsnyje. Jis taikomas tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo procesinių dokumentų atžvilgiu. Procesinių dokumentų įteikimo instituto paskirtis – užtikrinti, kad byloje dalyvaujantiems asmenims būtų sudaryta reali galimybė gauti visą su byla susijusią informaciją. Šis institutas yra viena iš esminių teisės būti išklausytam principo sudedamųjų dalių. Kaip teigia LAT CBS teisėjų kolegija šiuo klausimu – „Realizuoti pagrindines šalių teises, tokias kaip teisminės gynybos prieinamumo, rungimosi ir kt.

  • Teisė Kursinis darbas
  • Microsoft Word 53 KB
  • 2012 m.
  • 34 puslapiai (10031 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lina
  • Teismo procesinių dokumentų įteikimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Teismo procesinių dokumentų įteikimas. (2012 m. Spalio 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/teismo-procesiniu-dokumentu-iteikimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 17:50
×