Teismų daroma įtaka įstatymo leidėjui


Santrauka. Santrumpų ir terminų žodynas. Įvadas. Įstatymo samprata istorinis aspektas. Senovės Roma. Ankstyvieji Viduramžiai. Įstatymas Lietuvos teisės sistemoje. Teisėjas – aklas įstatymų leidėjo valios vykdytojas ar partneris? Išvados. Literatūra.


Neringa Masiulytėte. TEISMŲ DAROMA ĮTAKA ĮSTATYMO LEIDĖJUI. Kursinis darbas/ Darbo vadovė Simona Dementavičienė / Kolpingo kolegija, socialinės gerovės centras. – Kaunas, 2015. – 14 p.

Analizuojant temą „Teismų daroma įtaka įstatymo leidėjui“, pirmiausia reikia išsiaiškinti, įstatymo leidėjo sąvoką, pažvelgti plačiau į patį įstatymo leidimo procesą, aptarti, kokia institucija leidžia įstatymus. Taip pat, kursiniame darbe privalu aptarti patį teismą, jo atliekamas funkcijas, nuspręsti, ar teismų galia yra absoliuti ar dalinė, leidžiant ir pritaikant įstatymus, bei atsakyti į klausimą, ar teismai daro įtaką įstatymo leidėjui.

Kursinio darbo struktūra: kursinis darbas susideda ir titulinio puslapio, santraukos, turinio, santrumpų ir terminų žodyno, įvado, dėstomosios dalies, išvadų bei literatūros sąrašo

Apibendrinant įstatymų leidybą istoriniais aspektais, galima daryti išvadą, kad nacionalinė teisinė tikrovė atitinka bendras teisės raidos tendencijas. Įstatymui tenka tarpinė vieta tarp Konstitucijos ir poįstatyminių aktų. Įstatymais įgyvendinami svarbiausi teisinio reguliavimo uždaviniai. Poįstatyminis reguliavimas turi remtis įstatymais ir negali jiems prieštarauti. Jei poįstatyminis aktas neatitinka įstatymo, vadinasi, pažeidžiama Konstitucijoje įtvirtinta teisės aktų hierarchija.

Lietuvos Respublikos Konstitucija. 2013. UAB Judex spauda. Kaunas

  • Teisė Kursinis darbas
  • Microsoft Word 47 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (2622 žodžiai)
  • Kolegija
  • Neringa
  • Teismų daroma įtaka įstatymo leidėjui
    10 - 5 balsai (-ų)
Teismų daroma įtaka įstatymo leidėjui. (2016 m. Kovo 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/teismu-daroma-itaka-istatymo-leidejui.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 24 d. 10:26
×