Tektonika


Geologijos konspektas. Tektonikos konspektas.


gylyje yra riba, dalijanti jį į išorinę ir vidinę dalį. Išorinis branduolys turėtų būti skystas, nes jame išblėsta skersinės seisminės bangos, o vidinis 6 - kietas, nes išilginės seisminės bangos jame sklinda kiek greičiau (11,2-11,3 km/s).

Ties išorinio ir vidinio branduolio riba medžiagos tankis padidėja nuo 12,3 g/cm3 maždaug iki 13,3 g/cm3, 0 branduolio centre, 6371 km gylyje, jis siekia net apie 13,6 g/cm3. Tikslių duomenų apie temperatūrą nėra, tačiau mokslininkai mano, kad ji galėtų siekti apie 5000-6000 ae. Moksliniai tyrimai rodo, kad mūsų planetos vidinį branduolį turėtų sudaryti geležies ir nikelio lydinys, o mažiau suslėgtas skystas išorinis branduolys turėtų būti iš geležies, sieros ir nikelio mišinio.

Mantijos išorine riba laikomas gylis, kuriame staiga sumažėja seisminių bangų greitis (išilginių nuo 8,1 km/s iki 7,3 km/s, skersinių nuo 4,6 iki 4,3 km/s). Giliau seisminės bangos tolygiai greitėja, darydamos ryškius šuolius 410 ir 900 km gylyje.

Remiantis šiais duomenimis, mantija skirstoma į apatinę ir viršutinę .

Viršutinę mantiją nuo apatinės skiria 670 km gylyje esanti riba, ties kuria padidėja seisminių bangųsklidimo greitis ir medžiagos tankis (nuo 3,3 g/cm3 iki 4,3 g/cm3). Manoma, kad apatinę mantiją sudaro geležies, magnio ir silicio junginiai. Net esant aukštai temperatūrai (daugiau nei 2000 ac), mantijos medžiaga dėl didelio slėgio yra kietos kristalinės būsenos ir jos tankis siekia 5,2-5,5 g/cm3.

Remiantis šiais duomenimis, mantija skirstoma į apatinę ir viršutinę ..

Viršutinė mantija nevienalytė: seisminės bangos, sklisdamos gilyn, staiga keičia kryptį ir greitį maždaug 41 0 km gylyje. Ši seisminė riba viršutinę mantiją dalija į viršutinį ir apatinį sluoksnius. Apatinis viršutinės mantijos sluoksnis cheminėmis ir fizinėmis savybėmis labai panašus į apatinęmantiją, o viršutiniame sluoksnyje, maždaug 50250 km gylyje, staiga sumažėja seisminių bangų, ypač skersinių, greitis (nuo 4,6 km/s iki 4,3 km/s) ir padidėja elektros laidumas. Šie požymiai rodo, kad tą sluoksnį sudaro savitos sudėties medžiaga, mažesnio klampumo ir plastiškesnė už slūgsančią virš jos ir po ja. Šis viršutinės mantijos sluoksnis, kurio klampumas 2-3 kartus mažesnis nei žemiau slūgsančios mantijos, vadinamas astenosfera.

Virš astenosferos slūgsantis standus mantijos sluoksnis, sudarytas iš anksčiau išsilydžiusios ir išsikristalizavusios mantijos, netekusios vandens ir kitų lakiųjų komponentų, kartu su Žemės pluta sudaro litosferą. Jos storis po vandenynais siekia 50-80 km ir vidutiniškai apie 250 km po žemynais. Žemės litosfera nėra monolitinė, bet susideda iš aštuonių didelių ir daugelio mažų standžių, judrių plokščių, judančių takiu astenosferos paviršiumi.

Viršutinė litosferos dalis, plytinti aukščiau Moho paviršiaus, vadinama Žemės pluta. Jos storis kalnų rajonuose siekia 50-60 km, lygumose - 3040 km, po vandenynų dugnu - vos 8-10 km. Pagal sudėtį skiriama žemyninė ir vandenyninė pluta.

Kur kas sudėtingesnė ir senesnė žemyninė pluta. Jos apatinėje dalyje taip pat slūgso bazaltas, tik jo sluoksnis dvigubai storesnis nei po vandenynais.

dažniausiai sudaro skirtingo amžiaus blokai. Vidutinis žemyninės plutos amžius siekia 2-2,3 mlrd. metų, tačiau seniausios žemyninės plutos uolienos susidarė metamorfizuojantis nuosėdinėms ir magminėms vandenynų dugno uolienoms prieš 3,7-3,8 mlrd. metų . Žemyninės plutos irimas siejamas su konstruktyviaisiais litosferos plokščių pakraščiais, skaidančiais žemyninę litosferą ir formuojančiais riftinius klonius.

8.Kas yra platforma? Kaip jos skirstomos pagal amžių?

Didele įvairove pasižyminti Zemės pluta yra nuolat veikiama įvairių vidinių procesų. Atsižvelgiant į jų intensyvumą, Zemės plutoje skiriami tektoniškai aktyvūs ir tektoniškai ramūs rajonai. Stambiausios Zemės plutos tektoninės struktftros yra žemyninės bei vandenyninės platformos ir jas skiriančios orogeninės sritys, vandenynuose atitinkančios vandenynų vidurio kalnagūbrius, 0 žemyn uose - kalnuotąsias šalis.

Visų žemynų pagrindą sudaro platformos. Tai tektoniniu atžvilgiu ramūs žemynų rajonai, kurių pamatąsudaro raukšlėtasis kristalinis pagrindas, dažnai dengiamas nuosėdinių uolienų sluoksnio. Tose platformųdalyse, kurias geologinėje praeityje vidinės jėgos visąlaiką kėlė į viršų, raukšlėtasis kristalinis pagrindas yra be nuosėdinės dangos. Pavyzdžiui, Rytų Europos platformoje tokios sąlygos susidarė Karelijoje, Suomijoje. Tos platformų vietos, kuriose raukšlėtasis kristalinis pagrindas išeina į paviršių, vadinamos skydais .

  • Geologija Konspektai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Agnė
  • 19 puslapių (5898 žodžiai)
  • Geologijos konspektai
  • Microsoft Word 124 KB
  • Tektonika
    10 - 10 balsai (-ų)
Tektonika. (2015 m. Gegužės 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/tektonika.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 11:09