Telekomunikacijų inžinerijos koliokviumas


Komutacijos principų klasifikacija. Erdvinės ir laikinės komutacijos skirtumai principiniai. Paaiškinkite erdvinio komutatoriaus veikimo principą. Kuo skiriasi loginis kelio komutavimas nuo virtualaus kelio komutavimo ? Paaiškinkite. Kaip paaiškintumėte datagramų perdavimo būdą tinkle. Kokie pagrindiniai skirtumai paketinio komutavimo tinklų nuo kanalų komutavimo tinklų. Kam reikalingi komutavimo mazgo buferiai ? Paaiškinkite. Kokio komutavimo principo atveju jie naudojami. ATM ląstelių komutavimo specifika. Ką specifikavo. Standartas ? Iš ko susideda. Kurie OSI lygmenys ir kaip užtikrina duomenų perdavimą. Ką užtikrina vartotojui FR technologija ? FS technologija. Kuo skiriasi FR nuo. Protokolinis realizavimas. Kaip suprantate leaky bucket algoritmą. ATM technologijos specifika palyginkite duomenų formatą su kitų paketinio perdavimo technologijų paketų struktūromis . Kokie ATM privalumai ir trūkumai. Kokios ATM galimybės realizuoti tarptinklinius sujungimus. Iš kiek ir kokių lygmenų susideda ATM protokolų stekas ? Tų lygmenų paskirtis. Kokias žinote ATM srautų aptarnavimo kategorijas ? Kam buvo skirta Ethernet technologija. Ethernet technologijos protokolų steko realizacija. Paaiškinkite smulkiau. WAN IP realizacija. Kokias žinote telefoninio trakto rūšis. Paaiškinkite , dėl ko ITU T rekomendavo telefoniniam perdavimui naudoti 3 – 4 kHz dažnių juostą. Kuo skiriasi kalbos virpesių galios diapazonas nuo jo dinaminio diapazono ? Kas yra klausos aparato dinaminis diapazonas. Kaip tarpusavyje susiję garso intensyvumas ir slėgis tiesiogiai ar atvirkštine priklausomybe. Kokiais parametrais nusakoma keitiklių kokybė ? Kokių tipų būna keitikliai.

Erdvinės komutacijos atveju komutacinis prietaisas sudaro perduodamiems signalams fiksuotą fizinį kelią visam sujungimo laikui, laikinis kanalų komutavimas sujungia trumpam laikotarpiui, tolesnį laikotarpį sujungiamas kitas įėjimas su kitu išėjimu. Į komutacinį prietaisą iš įėjimų periodiškai nustatytos trukmės laikotarpiais patenka informacija apie perduodamo signalo parametrą , kurią komutacinis prietaisas perduoda į reikiamą išėjimą.

Trys įėjimai komutacinio lauko dėka erdvėje turi būti prijungti prie bet kurių iš trijų išėjimų. Erdvinės komutacijos atveju komutacinis prietaisas sudaro perduodamiems signalams fiksuotą fizinį kelią visam sujungimo laikui.

4. Kuo skiriasi loginis kelio komutavimas nuo virtualaus kelio komutavimo? Paaiškinkite.

Loginis sujungimas - duomenų perdavimo procesas yra suskirstomas į atkarpas arba loginius sujungimus. Tinklas registruoja kiekvieno loginio sujungimo pradžią ir pabaigą. Į apdorojamus paketus žiūrima kaip į sekos dalį, o ne kaip į atskirus nepriklausomus paketus. Kiekvieno naujai ateinančio paketo aptarnavimas tiesiogiai priklauso nuo siuntimo sesijos priešistorės.

Virtualus sujungimas - jei sujungimo parametrų sąraše įeina maršrutas, tuo atveju visi paketai perduodami tam tikru maršrutu. Šis užfiksuotas ir iš anksto apspręstas maršrutas, sujungiantis galinius mazgus paketinio komutavimo tinkle, yra žinomas kaip virtualus kanalas.

Šiuo atveju informacija perduodama nesudarius sujungimo, ir visi paketai yra nukreipiami nepriklausomai nuo vienas kito, naudojant tas pačias taisykles. Paketų apdorojimo procedūra apsprendžiama tik parametrų reikšmėmis, esančiomis paketuose ir momentinės tinklo būsenos. Kiekvienas paketas laikomas tinklo kaip nepriklausomas duomenų perdavimo vienetas, žinomas kaip datagrama.

6. Kokie pagrindiniai skirtumai paketinio komutavimo tinklų nuo kanalų komutavimo tinklų?

Paketinio tinklo komutatoriai turi buferius laikinam paketų patalpinimui, konkrečiam vartotojui nereikia išskirti atskirą bei nuolatinį ryšio kanalą ir geriau išnaudojamas žemesnės kokybės ryšio kanalas.

7. Kam reikalingi komutavimo mazgo buferiai? Paaiškinkite. Kokio komutavimo principo atveju jie naudojami?

Naudojami Paketinio komutavimo atveju. Patekęs į tinklo mazgą, paketas įrašomas į buferį, perskaitoma jo adresinė dalis ir toliau siunčiamas adresatui.

9. Ką specifikavo X.25 standartas? Iš ko susideda X.25 tinklas?

Standartas apibrėžia vartotojo sąsają su tinklu. Tinklas susideda iš geografiškai paskirstytų komutatorių, apjungtų didelės spartos skirtinėmis linijomis.

  • Technologijos Konspektas
  • Microsoft Word 62 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 5 puslapiai (2190 žodžiai)
  • Mantautas
  • Telekomunikacijų inžinerijos koliokviumas
    10 - 3 balsai (-ų)
Telekomunikacijų inžinerijos koliokviumas. (2016 m. Sausio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/telekomunikaciju-inzinerijos-koliokviumas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 13:58
×