Telšių raj savivaldybės kultūros centre praktinė analizė


Lr įstatymai ir nutarimai, reglamentuojantys kultūros įstaigų veiklą. Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas. Kultūros centrų nuostatai ir finansavimas. Telšių rajono savivaldybės kultūros centro vidinė analizė. Telšių rajono savivaldybės kultūros centro statusas ir veiklos strategija. Telšių rajono savivaldybės kultūros centro organizacinė struktūra ir darbuotojų pareigybių aprašymas. Telšių rajono savivaldybės kultūros centro veiklos finansavimo šaltinis ir išteklius. Telšių rajono savivaldybės kultūros centro veiklos analizė. Kultūros centro žinomumas ir savireklama. Kultūros centro veiklos kryptys ir veiklos įgyvendinimo resursai. Telšių rajono savivaldybės kultūros centro bendradarbiavimo būdai. Telšių miesto kultūrinis žemėlapis.


Pažintinę praktiką atlikau Telšių rajono savivaldybės kultūros centre. Ji truko dvi savaites. Pažintinės praktikos metu teko susipažinti su šios įstaigos dokumentais. Susipažinusi su Telšių rajono savivaldybės kultūros centro įstaigos statusu, veikla, organizacine struktūra, darbuotojų pareigybėmis, finansavimo šaltiniais, savireklama, bendradarbiavimo lygiu ir kt. atlikau pažintinės praktikos analizę. Taip pat teko stebėti Telšių miesto šventės generalinę repeticiją, kurios metu turėjau užsirašinėti savo pastebėjimus.

Darbo uždaviniai:

1. Analizuoti LR įstatymus ir nutarimus, reglamentuojančių kultūros įstaigų veiklą: LR įstatymai ir nutarimai, kultūros įstaigų steigimo dokumentai.

2. Atlikti Telšių rajono savivaldybės kultūros centro vidinę analizę: kultūros įstaigos statusas, veiklos strategija, organizacinė struktūra, ištekliai, darbuotojų pareigybių aprašymai, techninės bazė ir IT panaudojimo lygis, įstaigos veiklos finansavimo šaltiniai.

3. Atlikti ir aprašyti Telšių rajono savivaldybės kultūros centro veiklos analizę: kultūros įstaigos žinomumas, savireklama, veiklos kryptys, veiklos plano įgyvendinimui reikalingi techniniai resusrsai, reklaminės sklaidos galimybės.

4. Analizuoti Telšių rajono savivaldybės kultūros centro bendradarbiavimo būdus: kultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo krypčių su vietos bendruomene ir savivalda identifikavimas, kūrybinių organizacijų tarptautinio bendradarbiavimo patirtis ir perspektyvos.

5. Sukurti Telšių miesto kultūrinį žemėlapį: vietovės, kurioje atliekama praktika, kultūrinių įstaigų (teatrų, muziejų, galerijų, bibliotekų, koncertinių įstaigų, kultūros centrų, radijo stočių, netradicinių erdvių ir kt. Lankymas ir analizavimas.

Darbo metodai: literatūros šaltinių analizė, stebėjimas, rezultatų apibendrinimas.

Įgytos kompetencijos: įgyta patirtis analizuojant konkrečios organizacijos dokumentus; patobulintas bendradarbiavimas ir komunikabilumas; įgauta patirtis teorines žinias pritaikyti praktikoje; įgyta nauja informacija apie kultūrinių įstaigų veiklą.

Kultūros centrų steigimo teisinis pagrindas yra įstaigos steigimo aktas, kurį įstatymų nustatyta tvarka priima steigėjas (1). Telšių rajono savivaldybės kultūros centro steigėjas yra Telšių rajono savivaldybės taryba. Kuri įsipareigoja patikėjimo teise suteikti patalpas, tinkamas Kultūros centro funkcijoms atlikti bei uždaviniams įgyvendinti, taip pat sprendžia klausimus dėl šių patalpų naudojimo; tvirtina nuostatus; nustato veiklos uždavinius bei keičia juos; tvirtina metines veiklos programas, išklauso veiklos ataskaitas; tvirtina Kultūros centro asignavimus (asignãvimas. → asignuoti:skirti lėšas kuriam nors reikalui (2)); steigia ir likviduoja Kultūros centro padalinius;tvirtina teikiamų paslaugų kainas;įstatymų nustatyta tvarka reorganizuoja (pertvarko) ar likviduoja Kultūros centrą. Visos šios funkcijos yra gyvybiškai svarbios siekiant išlaikyti kultūros centro sklandų egzistavimą. Todėl Telšių rajono savivaldybės taryba atlikdama šiuos veiksmus gali ir skatinti kultūros centro veiklą ir slopinti jos egzistavimą. Tai priklauso nuo poreikio reorganizuoti ar likviduoti kultūros centrą.

Analizuojant LR kultūros centrų įstatymą, pastebima, kad bet koks kultūros centro steigėjas privalo informuoti Kultūros ministeriją apie kultūros centrų steigimas, jos reorganizavimą ar likvidavimą. Akivaizdu, tai yra privaloma siekiant užtikrinti sąžiningą ir visaverti kultūros centrų egzistavimą.

Kalbant apie kultūros centrų klasifikavimą, jie gali būti suskirstyti į keletą tipų. Jie gali būti valstybės kultūros centrai, savivaldybių kultūros centrai ir kiti. Esminis skirtumas tarp valstybės ir savivaldybių kultūros centrų yra toks, kad (1) valstybės kultūros centrų steigėjas yra ministerija, apskrities viršininkas, o savivaldybės kultūros centrus steigia savivaldybės taryba. Kalbant apie kitus kultūros centrus – tai viešieji arba privatūs juridiniai asmenys, išskyrus du ankščiau minėtieji kultūros centrų tipai.

Nuostatai - kurią nors veiklos sritį apimančių taisyklių rinkinys (3). Kalbant apie kultūros centrų nuostatus jie yra svarbūs visiems kultūros centro organizacijos nariams ar kultūrinės įmonės darbuotojams. Nes (1) „Kultūros centrų nuostatus tvirtina jų steigėjai arba dalyvių susirinkimas“. Vadinasi, vidines kultūrinės organizacijos taisykles kuria ne tik patys steigėjai, bet ir prie jų gali prisidėti ir kultūros centrų darbuotojai. O tai yra labai svarbus aspektas, siekiant užtikrinti sąžiningumą ir tam tikro tipo lygybę tarp skirtingų pareigybių žmonių. Taip pat šitoks sprendimų, šiuo atveju taisyklių, priėmimo pasidalinimas skatina darbą tapti visaverčiu. Nes vyraujantis pasitikėjimas ir lygiavertiškumas skatina kultūringumą ir bendradarbiavimą kas yra labai svarbu kultūros įstaigose.

  • Microsoft Word 213 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (4232 žodžiai)
  • Kolegija
  • Otilija
  • Telšių raj savivaldybės kultūros centre praktinė analizė
    10 - 8 balsai (-ų)
Telšių raj savivaldybės kultūros centre praktinė analizė. (2016 m. Vasario 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/telsiu-raj-savivaldybes-kulturos-centre-praktine-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 28 d. 11:32
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo