Temperamentai


Individualios asmenybės savybės. temperamentas , jo tipai. Psichinių procesų kilimo greitį ir trukmę. Psichinių procesų intensyvumą. Veiklos kryptingumas. Savybės , pagal kurias yra skiriami temperamento tipai. Aktyvumas reakcija į nesėkmes. Reakcijos tempas. Plastiškumas ir rigidiškumas. Ekstroversija ir introversija. Emocinis jautrumas. Kodėl naudinga žinoti savo ir kito žmogaus temperamento tipą. Psichologinis pašnekovo portretas. Temperamento tipai. Cholerikas. Būdingi posakiai. Bendraujant su choleriku. Temperamento tipai. Sangvinikas. Bendraujant su sangviniku. Temperamento tipai. Melancholikas. Bendraujant su melancholiku. Temperamento tipai. Flegmatikas. Bendraujant su flegmatiku. Asmenybės charakterio bruožai. Požiūris į save patį. Žmogaus santykiai su kitais žmonėmis ir visuomene. Žmogaus požiūrį į save. Žmogaus požiūrį į darbą. Valingieji charakterio bruožai Valios samprata ir svarba profesinėje veikloje. Valingieji charakterio bruožai. Santūrumas ir savitvarda. Drąsa ir narsumas. Charakterio bruožų formavimąsi lemiantys veiksniai. Charakteris ir įgimtumas. Temperamento tipas. Charakterio ypatybės formuojasi aktyvioje žmogaus veikloje. Sąmoningai , iš idėjinių įsitikinimų susiformavę charakterio bruožai yra pastovesni lyginant su bruožais , susiformavusiais atsitiktinai , stichiškai. Po stiprių emocinių sukrėtimų ar situacijų , traumų tam tikri charakterio bruožai gali kisti. Charakterio struktūra ir jo ypatybių simptomokompleksai. Vertybės ir vertybinės orientacijos. vertybių rūšys ir funkcijos. Vertybių samprata. Vertybinė orientacija –. Kokios vertybės egzistuoja Lietuvoje ? Vertybių funkcijos. Vertybių rūšys. Laikinos vertybės. Amžinos vertybės. Tautinės vertybės. Krikščioniškos vertybės. Allport ‘ ą. Vertybių tipai. Terminalinės vertybės.

Tai sugebėjimas geriau suprasti save ir kitus, tinkamiau elgtis su vienu ar kitu žmogumi, konstruktyviau konstruoti ir valdyti tarpasmeninius santykius, siekti tikslų.

Polinkis dominuoti, vadovauti, valdyti kitus, nes turi tam reikalingų savybių: yra ryžtingas, atkakliai siekiantis tikslo, nebijo sunkumų, ryžtingai juos stengiasi nugalėti;

Silpna elgesio kontrolė, pusiausvyros neišlaikymas: supykęs cholerikas šūkauja, kas tik šauna į galvą, gali įžeisti;

Ilgai išlieka susierzinęs;

Svarbu cholerikui išsiugdyti "elgesio stabdžius", t.y. išmokti valdyti savo jausmus, kontroliuoti poelgius.

Pasižymi atsakomybės trūkumu, yra nepunktualus, linkę vėluoti ar net pamiršti susitikimus, dažnai nebaigia pradėto darbo;

Labai išsiblaškęs, paviršutiniškas, vienu metu atlieka daug darbų, į juos neįsigilina;

Nauja veikla, informacija greitai susidomi, skuba atlikti užduotis, bet kartu nesiliauja domėtis aplink esančiais žmonėmis;

Greitai atsibosta monotoniška, pastovi veikla, todėl rezultatai negilūs, neįvertinti;

Būdinga siekimų ir emocijų kaita;

Būdingas atvirumas, atlaidumas (gavęs neigiamą įvertinimą, patyręs nesėkmę nusimena, jautriai reaguoja, bet labai greitai atgauna pusiausvyrą, pamiršta);

Nepakenčia nuobodulio, jį nuolat turi supti žmonės;

Nenusėdi vietoje, dairosi, reaguoja į kiekvieną smulkmeną: į aplinkos įvykius, draugų tarpusavio santykius, jautrus įspūdžiams;

Aktyvumas padidintas, mėgsta keliauti, ypač su draugais, patiria daug įspūdžių, kuriuos gyvai, vaizdžiai pasakoja, ilgai dar gyvena išgyventais įspūdžiais;

Lengvai adaptuojasi naujoje aplinkoje, prisitaiko prie naujų sąlygų, lengvai prisitaiko prie skirtingų didelio draugų būrio elgesio reikalavimų;

Yra plastiškas, ekstrovertiškas, jo reakcijų tempas greitas, o emocinis jautrumas padidintas;

Gali nueiti paviršutiniškų ryšių keliu, prie nieko ilgiau nesusimąstydamas;

Neliesti nereikalingų temų.

Yra neramus, įtarus ir reiklus, įsitempęs, sunerimęs, jautrus (sau ir kitiems), subtilių jausmų žmogus, atsargus, apsisvarstantis;

Labai jautriai reaguoja į pastabas, tačiau ne iš karto, po to pergyvena ilgai, skausmingai, nemiega, praranda apetitą;

Padidintas jautrumas aplinkos poveikiams, tai sąlygoja jo nedrąsumą, naujos aplinkos baimę, įtampą, sunkią adaptaciją;

Nepriima sprendimo skubotai, dirba lėtai, bet labai rūpestingai;

Skęsta mintimis praeityje ir nuolat atnaujina seniau išgyventas akimirkas, įvykius;

Nesiūlyti jam rizikuoti ir neskubinti jo priimti sprendimo;

Svarbu melancholiką išklausyti, įgyti jo pasitikėjimą, pastiprinti jį, parodyti jo svarbą.

Nerodo didelio aktyvumo, jį nuolat reikia pastūmėti kokiai nors veiklai, nes pats dažnai pritrūksta stimulo ir visada laukia iki paskutinės minutės;

Nekelia gyvenimui aukštų reikalavimų;

Veikia tik tiek, kiek iš jo reikalaujama;

Priimdamas sprendimus remiasi skaičiavimais, faktais, įrodymais;

Iš prigimties skeptikas, konservatyvus, nenoriai keičia savo nuomonę;

Nepuola prie naujovių, nelinkęs keisti seno, įprasto kelio;

Yra uždaras, ramus, atsargus, neskuba ir nemėgsta spaudimo;

Neemocionalus, slepia savo jausmus, ignoruoja kitų žmonių jausmus;

Nejudrus, mažakalbis, lėtų reakcijų, neaktyvus, kalba vangiai, viską daro lėtai, todėl ne viską suspėja padaryti, ko reikalaujama;

Draugų turi mažai, yra nekalbus, pats nekalbina kitų, nemėgsta triukšmingų išdaigų, susibūrimų;

Nemėgsta ir vengia visuomeninės veiklos;

Lėtumas, mažas plastiškumas apsunkina bendravimą su kitais žmonėmis, sudaro prielaidas pasyvumui, o neretai ir tingumui;

Charakteris – tai visuma individualių psichinių savybių, pasireiškiančių asmenybei tipiškais veiklos būdais tipiškomis aplinkybėmis. Pats žodis kilęs iš senovės graikų kalbos, lietuviškai reiškia bruožas, atspaudas.

  • Microsoft Word 30 KB
  • 2015 m.
  • 11 puslapių (3621 žodžiai)
  • Aušra
  • Temperamentai
    10 - 8 balsai (-ų)
Temperamentai. (2015 m. Kovo 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/temperamentai.html Peržiūrėta 2019 m. Gegužės 27 d. 16:51
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!