Teo finansinių ataskaitų horizontali ir vertikali analizė


Apie ab teo įmonę. Horizontalioji analizė. Horizontali AB TEO balanso analizė. Horizontali AB TEO pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikali AB TEO balanso analizė. Vertikali AB TEO pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. AB TEO finansinę būklę atspindinčių pagrindinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Veiklos pelningumo rodiklis. Grynasis pelningumo rodiklis. Turto pelningumo rodiklis. Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis. Sverto rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Mokumo rodiklis. Išvados.

Horizontalioji analizė – tai ataskaitoje parodomų rodiklių apimties pasikeitimas, įvertintas kaip absoliutus nukrypimas arba procentinis dydis. Šios analizės tikslas – parodyti analizuojamų dydžių pokyčius per tam tikrą laikotarpį. Horizantaliosios analizės pavadinimas parodo, kad skaičiavimai šioje analizėje atliekami horizontaliai, t.y. iš kairės į dešinę.

Atliekant horizontaliąją balanso analizę įvertinami ilgalaikio ir trumpalaikio turto, kapitalo ir ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų pasikeitimai, nustatomos pagrindinių balanso ataskaitos komponentų turto, kapitalo ir įsipareigojimų elementų kitimo tendencijos.

Atliekant horizontaliąją pelno (nuostolių) ataskaitos analizę įvertinamas pajamų ir sąnaudų lygio kitimas, nustatomos pelno ir jį formuojančių elementų kitimo tendencijos.

Mūsų horizontalioje balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų analizėse lyginami 2012 metų ir 2013 metų duomenys taip parodant įmonės turto, kapitalo ir įsipareigojimų, bei veiklos rezultatų pasikeitimą per vienerius metus.

Horizontali AB TEO balanso analizė

Iš pateiktos balanso duomenų horizontalios analizės (žr. 1 lentelę) matome, kad nagrinėjamos akcinės bendrovės per ataskaitinius 2013 ir 2012 metus disponuojamas turtas sumažėjo 28 mln. litų. Toks valdomo turto sumažėjimas sudaro tik beveik 2 procentus 2012 m. disponuoto turto. Didžiausias sumažėjimas matomas trumpalaikio turto dalyje, t.y. net 30 mln. lt. Čia 35 mln. lt. sumažėjo pinigai ir pinigu ekvivalentai, tai sudaro 22proc 2012 m. metų pinigų ir jų ekvivalentų sumos. Taip pat nemenkas sumažėjimas matomas prekybos ir kitose gautinose sumose, suma 2013m. sumažėja 12 mln litų. Tačiau bendrai paėmus tiek ilgalaikį tiek trumpalaikį turtą, AB teo turto palyginti su 2012m sumažėjo tik 28mln litų, t.y. tik 2 proc bendros viso turto sumos. Taipogi matome, jog per 2013metus šiek tiek padidėjo įsipareigojimų sumos. Labiausiai augo trumpalaikiai įsipareigojimai. Iš šių sumų augimo, galime matyti, jog įmonė vykdo savo veiklos plėtrą, naujina darbo įrangą. Nepaisant šių sumažėjusių dydžių, verta pastebėti, kad bendrovės nematerialus turtas padidėjo 10 mln. Lt. arba 39 proc. Tai reiškia, kad AB TEO vardo vertė ir įtaka auga. Taigi, nors ataskaitini laikotarpi patirta nemažai sumažėjimų palyginus su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu, tačiau bendrai turto vertei šie sumažėjimai didelės įtakos neturi.

Bendra turto pokyčių analizė rodo nedidelį bendrovės turto sumažėjimą, tačiau tai nereiškia, kad bendrovės finansinė būklė prasta. Tokiai dideliai bendrovei, turinčiai 1,5 mlrd. turto, 2 procentų turto sumažėjimas per vienus ataskaitinius metus neturi jokios finansinės reikšmės.

Analizuojant pelno (nuostolių) ataskaitą svarbiausias aspektas yra išsiaiškinti tas įmonės veiklos sritis, kurios yra pelningos, o kurios nuostolingos, todėl horizontaliosios pelno (nuostolių) ataskaita yra tokia svarbi, jos pagalba galima išsiaiškinti šias sritis, o tai suteiks galimybę, remiantis šia analize atlikti prevencinius veiksmus nuostolingose srityse.

Iš 2013 metų duomenų (žr. 2 lentelę) matome, kad AB TEO uždirbo 144,8mln. Lt. grynojo pelno, o tai 6,48 procentais mažiau nei per 2012 metus. Tokį pelno sumažėjimą per vienus ataskaitinius metus sąlygojo beveik 11,4mln. Lt. (6,67 %) sumažėjęs veiklos pelnas, t. y. 2012 metais bendrovės veiklos pelnas siekė 170,6mln. Lt., kai tuo tarpu 2013 metais jis tebuvo 159,3mln. Lt. Bendrovės pajamos taip pat per metus sumažėjo beveik 25mln. Lt, 2013m. pajamos buvo 672mln. litų ir, palyginti su 2012m. pajamomis – 697mln. litų, sumažėjo 3,58 procentais. Pajamų sumažėjimą lėmė gan smarkus balso telefonijos paslaugų sumažėjimas net 14,4%, taip pat su tinklu susijusių paslaugų pajamų sumažėjimas beveik 4%, iš viso šių paslaugų sumažėjimas sudarė 54mln. litų. Taip yra dėl populiarėjančių belaidžių telefonijos paslaugų bei dėl 2013 m. mažesnių pajamų iš tinklų sujungimo paslaugų bei naudojamų telefono linijų skaičiaus mažėjimo ir atitinkamai mažesnio pokalbių srauto., todėl yra didelė tikimybė, kad šių paslaugų vartojimas ir toliau mažės ateityje. Tačiau padidėjo pajamos, gaunamos iš kitų paslaugų, tokių kaip interneto, duomenų perdavimo, TV ir IT paslaugų. Pastarųjų pajamos išaugo net 196,55 procentais, kurie sudaro 18,3 mln. litų, todėl bendrai AB TEO pajamos sumažėjo neženkliai.

Prekių ir paslaugų savikaina 2013 metais palyginus su 2012 metais sumažėjo 7,68proc., kas iš esmės yra gerai, tačiau jos sumažėjo dėl tos pačios priežasties, kodėl sumažėjo ir pajamos, dėl mažesnio tinklu sujungiamos telefonijos naudojimo, dėl to sumažėjo ir tinklų sujungimo sąnaudos (21,91 procentais) ir tinklo pajėgumo sąnaudos (8,26 procentais). Todėl negalima teigti, kad sumažėjusios sąnaudos yra įmonės pastangų vaisius.

  • Microsoft Word 971 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (4809 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ingrida
  • Teo finansinių ataskaitų horizontali ir vertikali analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Teo finansinių ataskaitų horizontali ir vertikali analizė. (2015 m. Gegužės 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/teo-finansiniu-ataskaitu-horizontali-ir-vertikali-analize.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 13:56
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo