Teorijos konspektas c++ egzaminui


Papraščiausia C/C++ programa ir jos kompiliavimas. Pailiustruokite pilnais išeities tekstų failais.Pateikite programos kompiliavimo ir paleidimo komandas. Būtiniausios Unix komandos. Kame jos rašomos. Pateikite jūsų praktikoje dažniausiai naudotų. Komandų panaudojimo pavyzdžius. Kintamieji ir jų tipai. Kuom kintamasis skiriasi nuo konstantos? Pateikite panaudojimo pavyzdžių. Sąlygos sakiniai. Su ir be sudėtiniu sakiniu {. }. Palyginimo operatoriai ==,! =, >= ir pan. Būlio algebros operatoriai! , &&,.. Pateikite panaudojimo pavyzdžių? Ciklo sakiniai for, while, do-while. Kuo skiriasi while nuo do-while. Pateikite panaudojimo pavyzdžių. Skaičiavimo paklaidos naudojant float/double kintamųjų tipus? Pateikite atsirandančios skaičiavimo paklaidos pavyzdį? Masyvas – dėžučių eilė, sunumeruota nuo 0 iki n-Kam jie naudojami. Kuo skiriasi masyvas ir struktūra (structPateikite panaudojimo pavyzdžių. Masyvo elementų išrikiavimas burbulo metodu. Paaiškinti burbulo metodo veikimą be programos kodo. Tuomet pakomentuokite kodo pavyzdį? Funkcijos ir Procedūros. Kokias naujas galimybes pateikia jų taikymas. Pateikite panaudojimo pavyzdžių? Funkcijų antraštės. Kam jos naudojamos. Palyginkite funkcijos antraštė ir kūnas. Pateikite panaudojimo pavyzdžių? Komandinės eilutės parametrai? Ar galime žiūrėti į programos paleidimą panašiai, kaip į funkcijos kvietimą. Jei taip, kas tuomet bus tokios “funkcijos” parametrai ir grąžinama reikšmė. Pateikite kodo pavyzdį. Keletos modulių programos. Cpp-failai, h-failai, make-failas, o-failai, exe-failas. Programos išeities tekstai, kompiliavimas, ryšių redagavimas (“linkavimas”Papasakokite apie kelių modulių programos kūrimą kiek ir kokių failų turime, kokius veiksmus su jais atliekame (redaguojame, kompiliuojame, susiejame, paleidžiameAlgoritmo neformalus apibrėžimas? Pateikite kodo pavyzdį. Ar rikiavimas burbulo metodu yra algoritmas.Make-failas. Jo paskirtis ir naudojimas. Taisyklės make-failo viduje. Pateikite make-failo turinio pavyzdį bei jo panaudojimo komandinėje eilutėje scenarijus? Struktūrinis duomenų tipas (struct)? Kam jis naudojamas. Kuom skiriasi nuo masyvo. Pateikite kodo pavyzdį. Struktūrinio programavimo neformalus apibrėžimas. Programos skaidymas į tris. Lygius su kodo pavyzdžiais. Išrinkimo sakinys (switchPakomentuokite sudedamasias dalis switch, case, break, default. Pateikite panaudojimo pavyzdį. Kintamųjų gyvavimas ir matomumas. Pagal matomumą lokalūs ir globalūs, pagal gyvavimo trukmę statiniai ir automatiniai. Pate

link – susieti modulius: iš o- ir lib-failų gauname exe-failą

make – kompiliuoti tik pakeistus modulius ir susieti į vieną exe-failą

Linkeris galutinai paruošia programą darbui OS aplinkoje, apdorojantis kompiliatoriaus gražintą rezultatą ir sukuriantis vykdomąjį failą.

Programa Linker'is (arba komponuotojas) sujungia bibliotekos IOSTREAM objektinį kodą su parašytos programos objektiniu kodu

o cd XXX: eina į katalogą XXX (XXX gali būti pakatalogis dabartiniame kataloge arba katalogas su pilnu keliu)

mv šaltinis tikslas (tikslas ir šaltinis gali būti failas arba katalogas)

o mv failas1 failas2: pervadina failą failas1 nauju vardu failas2

cp šaltinis tikslas (tikslas ir šaltinis gali būti failas arba katalogas)

o which java: parodo pilną kelią, iš kur bus imama java vykdomoji programa, ją paleidus/panaudojus

Kintamasis – tai kompiuterio atminties ląstelės vardas, kurį galima naudoti modifikuojamos reikšmės saugojimui. Visi kintamieji turi būti paskelbti prieš naudojant.

Duomenys yra saugomi kintamuosiuose (variables). Kintamasis yra vieta kompiuterio atmintyje, kurioje saugoma kokia nors reikšmė. Šią reikšmę mes galime keisti. Visi kintamieji turi tipą ir pavadinimą. Tipas nusako, kokie duomenys saugomi: sveikieji skaičiai (... -2, -1, 0, 1, 2, ...), skaičiai su plaukiojančiu kableliu (1.234, 0.014 ir pan.), tekstas (viena raidė ar visa simbolių eilutė):

Sąlygos sakiniai. Po raktinio žodžio if (jeigu) skliaustuose rašoma sąlyga. Jei ji teisinga, tai vykdoma sekanti komanda, jei ne – sekanti komanda yra praleidžiama. Kitas variantas yra raktinis žodelis else (priešingu atveju), po kurio eina irgi viena sudėtinė komanda figūriniuose skliaustuose. if ir else dirba drauge:

while (sąlyga) komanda – pirma patikrinama sąlyga. Jei ji teisinga - vykdoma komanda. Tuomet kartojama iš pradžių: tikrinama sąlyga.

do-while – pirma vykdoma komanda po to patikrinama sąlyga. Jei ji teisinga tuomet kartojama iš pradžių: tikrinama sąlyga.

veiksmas po ciklo – tai veiksmas atliekamas pakeisti ciklo kintamojo reikšmei kiekvieną kartą sukantis ciklui.

Struktūra tai vienodo ar skirtingo tipo rinkinys. Kiekvieno rinkinio kintamajam kompiuterio atmintyje išskiriama vieta. Struktūros kintamieji vadinami elementais, jie gali būt vienoj struktūroj skirtingų tipų.

Struktūros laikomos vartotojo sukurtu duomenų tipu, todėl kaip ir bet kuris kitas bazinis duomenų tipas, taip ir struktūros gali būti perduotos per funkcijas, argumentų sąrašą.

Funkcijos mums leidžia vieną kartą apsirašyti komandų seką ir ją naudoti (iškviesti funkciją) keletą kartų skirtingose programos vietose. Be to, funkcijos gali atlikti mūsų nurodytus skaičiavimus ir grąžinti kokią nors reikšmę. Visų C ir C++ programų vykdymas pradedamas nuo funkcijos, vardu main. Tuo tarpu užrašas

tik apibrėžia funkciją vardu raskVidurki, kurį gauna du parametrus tipo float, atlieka skaičiavimus (randa dviejų skaičių vidurkį) ir grąžina float tipo rezultatą.

Šioje vietoje jokie skaičiavimai nevykdomi – jie vykdomi tik tuomet, kai mes iškviečiame funkciją raskVidurki funkcijos main (ar kokioje kietoje) viduje. Bendru atveju funkcijos apibrėžimas atrodo maždaug taip:

Antroji funkcija spausdink negrąžina jokios reikšmės, ką rodo raktinis žodelis void prieš funkcijos vardą. Funkcijos, kurios negrąžina jokios reikšmės, dar vadinamos procedūromis:

Šioje programoje mūsų funkciją main pirmą kartą grąžino sveikąją reikšmę 0. Dabar mes jau žinome, kad taip turėjo būti visada, nes funcija main yra apibrėžt kaip int main () { ... }. Ši funkcija yra išimtis – ji pati grąžins nulį, net jei mes neparašysime raktinio žodelio return.

  • Informatika Konspektas
  • Microsoft Word 54 KB
  • 2014 m.
  • 14 puslapių (4644 žodžiai)
  • Jonas
  • Teorijos konspektas c++ egzaminui
    10 - 2 balsai (-ų)
Teorijos konspektas c++ egzaminui. (2014 m. Lapkričio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/teorijos-konspektas-c-egzaminui.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 08:37
×