Teorines mechanikos konspektas


Dinamika. XIII Įvadas į dinamiką. Dinamikos dėsniai. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Dinamikos dėsniai. Laisvo ir suvaržyto materialaus taško dinamikos uždaviniai. Pirmojo ir antrojo dinamikos uždavinių sprendimas. Dalambero principas taškui. Pirmasis dinamikos uždavinys. Antrasis dinamikos uždavinys. XIV Taško judėjimo diferencialinės lygtys ir jų integravimas. Tiesiaeigis ir kreivaeigis taško judėjimas. Suvaržyto taško judėjimas. XV taško dinamikos bendrosios teoremos. Taško judėjimo kiekis, kinetinė energija ir jėgos impulsas. Taško judėjimo kiekio pokyčio teorema. Taško judėjimo kiekio momento pokyčio teorema. Jėgos darbas. Galingumas. Darbo apskaičiavimo pavyzdžiai. Taško kinetinės energijos pokyčio teorema. XVI Sistemos dinamika. Kieto kūno inercijos momentai. Mechaninė sistema. Sistemos masė. Išorinės ir vidinės jėgos. Dalambero principas sistemai. Masių centras. Kūno inercijos momentas ašies atžvilgiu. Huiginso teorema. Išcentriniai inercijos momentai. XVII Teorema apie sistemos masių centro judėjimą. Sistemos judėjimo diferencialinės lygtys. Masių centro judėjimo teorema. XVIII Sistemos judėjimo kiekio pokyčio teorema. Sistemos judėjimo kiekis. Judėjimo kiekio pokyčio teorema. XIX Sistemos judėjimo kiekio momento pokyčio teorema. Sistemos judėjimo kiekio svarbiausiojo momento pokyčio teorema. XX Sistemos kinetinės energijos pokyčio teorema. Sistemos kinetinė energija. Darbo apskaičiavimas kai kuriais atvejais. Sistemos kinetinės energijos pokyčio teorema. Analizinės mechanikos elementai. XXI Bendrųjų teoremų taikymas kieto kūno dinamikai. Kieto kūno sukimasis. Plokščias lygiagretus kieto kūno judėjimas. XXII Virtualiųjų pasislinkimų principas ir bendroji dinamikos lygtis. Sistemos virtualieji pasislinkimai. Laisvumo laipsnis. Virtualiųjų pasislinkimų principas. Bendroji dinamikos lygtis.

Materialus taškas - tai materialus kūnas (kūnas, turintis masę), kurio matmenų, nagrinėjant jo judėjimą, galima nepaisyti.

Taško dinamika – nagrinėja materialaus taško judėjimą įvertinant jėgas, kurios sukelia šį judėjimą.

Mechaninės sistemos dinamika – nagrinėja materialių taškų visumos ir standžių kūnų judėjimą, įvertinant jėgas, kurios sukelia šį judėjimą.

Analizinė mechanika – nagrinėja suvaržytų mechaninių sistemų judėjimą naudojant bendrus analitinius metodus.

Pirmoji aksioma (inercijos dėsnis), kuris dar vadinamas pirmuoju Niutono dėsniu arba Galilėjaus inercijos dėsniu.

1) žinant taško judėjimo dėsnį, ieškoma jėga, veikianti tašką (pirmas dinamikos uždavinys arba tiesioginis);

2) žinant tašką veikiančias jėgas, ieškomas jo judėjimo dėsnis (antras dinamikos uždavinys arba atvirkštinis (pagrindinis)).

Sprendžiant pirmąjį dinamikos uždavinį, naudojantis Dekarto koordinačių sistema, būna žinoma masė m ir taško judėjimo dėsnis: - - - - - (

Išvestinių reikšmės įrašomos į ( formules ir apskaičiuojamos tašką veikiančios jėgos projekcijos koordinačių ašyse Px, Py, Pz.

Pradinės taško judėjimo sąlygas nusako padėties vektoriaus ir taško greičio reikšmės tam tikru laiko momentu t=t0. Tiriant materialaus taško judėjimą Dekarto koordinačių sistemos atžvilgiu reikia žinoti materialaus koordinates x0,y0,z0 ir jo greičių projekcijas

  • Mechanika Konspektas
  • Microsoft Word 789 KB
  • 2016 m.
  • 11 puslapių (4424 žodžiai)
  • Evaldas
  • Teorines mechanikos konspektas
    10 - 4 balsai (-ų)
Teorines mechanikos konspektas. (2013 m. Lapkričio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/teorines-mechanikos-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 11:15
×