Teorinės mechanikos paruoštukė


Teorines mechanikos formules. Teorine mechanika formules. Elem mechanika. Teorines mechanikos taikymas. Teorinės mechanikos formulynas. Mechanikos formules. Fizikos mechanikos kolis. Deformaciju skaiciavimas baigtiniu elementu metodu. Medžiagų šiluminio plėtimosi skaičiavimas. Baigtiniu elememtu deformacija.

Trikampio baigtinio elemento plokščiai įtemptam kūno būviui apskaičiuoti deformacijos ir įtempimai. Virtualiųjų poslinkių metodo taikymas baigtinio elemento lygtims sudaryti. Subalansuotųjų neatitikčių metodo taikymas elemento pusiausvyros lygtims išvesti. Variacini¸ metod¸ taikymas baigtinio elemento lygtims sudaryti. Išorinio hidrostatinio slėgio mazginių jėgų apskaičiavimas. Temperatūrinių deformacijų įvertinimas. Savojo svorio mazginių jėgų vektoriaus apskaičiavimas. Plokščio deformuoto būvio apskaičiavimas. Konstrukcijų iš anizotropinių medžiagų skaičiavimas. Poslinkių, mazginių poslinkių, deformacijų ir įtempimų priklausomybė. Elemento pusiausvyros lygčių išvedimas virtualiųjų poslinkių metodu. Medžiaga nuo šiluminio plėtimosi patiria deformaciją,kuri nėra susijusi su įtempimais. Temperatūros sąlygotos deformacijos ašiai simetriniam uždaviniui užrašomos tokia formule. Išorinio hidrostatinio slėgio sąlygotų elemento mazginių jėgų vektorius apskaičiuojamas taip.

Trikampio baigtinio elemento plokščiai įtemptam kūno būviui apskaičiuoti deformacijos ir o su dalyje kūno taškai įtvirtinti, Poslinkiai u(x,y), v(x,y) bet kupagal mazginių poslinkių apibrėžimą, bet kuriame i-tajame elemento mazge turi būti tenkinamos lygybės u(xi,yi)=ui, v(xi,yi)=vi. Šios lygybės galios, jeigu atitinkamos formos funkcijos tenkins lygtis: ni(xi,yi)=1, nilygtis užrašydami kiekviename baigtinio elemento mazge, gausime lygčių sistemas ir iš jų apskaičiuosime nežinomus koeficientus ai, bi, ci, i=1,2,taip parinkus formos funkcijas, poslinkių reikšmės tiesiškai ir tolydžiai aproksimuojamos išilgai, bet kurių dviejų susiliečiančių konstrukcijos baigtinių elementų briaunų.

Mazginių poslinkių ir deformacijų ryšys gaunamas panaudojant tamprumo teorijos formules. Jeigu nagrinėsime kūno plokščiai įtemptą būvį xoy plokštumoje, turi būti aprašytos trys deformacijų dedamosios ex , ey ,gxy, iš kurių pirmosios dvi aprašo išilgines deformacijas koordinačių ašių kryptimis, o trečioji – šlyties deformaciją xoy plokštumoje. Deformacijos išreiškiamos posįtempimai elemente išreiškiami mazginiais poslinkiais, nagrinėjant tris įtempimų xoy pl. Virtualiuoju, arba galimu, materialaus taško poslinkiu vadinamas toks nykstamai mažas poslinkis, kuriam netrukdo taško judėjimą varžantys ryšiai. Darbas, kurį atlieka jėga jos veikimo taške virtualiajame poslinkyje, vadinamas virtualiuoju darbu. Virtualiųjų poslinkių principas: idealiais, stacionariais ryšiais suvaržyta materialiųjų taškų sistema yra pusiausvyra tada ir tik tada, kai ją veikiančių vidinių jėgų virtualiųjų darbų suma lygi sistemą veikiančių išorinių jėgų virtualiųjų darbų sumai. Nagrinėsime baigtinį elementą, kurio nė viena kraštinė nepriklauso srities kontūrui su, st, ir pažymėsime virtualiųjų poslinkių vektorių ?{ue}. Šis vektorius gali įgyti bet kurias reikšmes, kadangi srities viduje elemento taškų poslinkių nevaržo jokie ryšiai. Tuomet baigtinio elemento bišorinės jėgos, veikiančios baigtinio elemento taškus, yra tūrinės jėgos {b} ir elementų tarvidinės jėgos, veikiančios baigtinio elem- elemento mazginių jėgų vektorius, sąlygotas paskirstytųjų tūrinių jėgų. Kadangi matricos [b] ir [dkadangi lygybė turi būti tenkinama esant bet kokioms ä{ue} reikšmėms, ją galima užrašyti taip: [ke]{ue}={fe}+{pe}. Nagrinėjant baigtinį elementą, kurio kraštinės sutampa su kontūro dalimi su, kurioje poslinkių reikšmės yra nulinės, elemento pusiausvyros lygtys formuojamos, neatsižvelgiant į tvirtinimo sąlygas.

  • Fizika Špera
  • Microsoft Word 290 KB
  • 2011 m.
  • 6 puslapiai (2214 žodžiai)
  • Teorinės mechanikos paruoštukė
    10 - 2 balsai (-ų)
Teorinės mechanikos paruoštukė. (2011 m. Rugsėjo 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/teorines-mechanikos-paruostuke.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 13:08
×