Teritorijos topografinio plano sudarymas


Geodezijos praktikos ataskaita.

Įvadas. Niveliavimo darbai. Nivelyro tikrinimas ir reguliavimas. Darbas skaitmeniniu nivelyru LEICA. Prietaiso patikra. Matavimai su skaitmeniniu nivelyru. Tacheometrinės nuotraukos matavimo rezultatų apdorojimas. Vietovės reljefo vaizdavimas. Išvados. Šaltiniai.


Žodis „nuotrauka“ geodezijoje turi dvi reikšmes: fotografija bei vietovės kartografavimas.

1. Horizontalioji — žemės paviršiaus kontūrų ir objektų (situacijos) nuotrauka, t.y. pastatai, medžiai, stulpai ir t.t. Joje nėra altitudžių. Tai tam tikru masteliu atvaizduota vietovės situacija (kontūras).

Kai abi nuotraukos daromos kartu – tai vadinama topografine nuorauka.

Darbo tikslas. Pagrindinis praktinio darbo tikslas yra sudaryti duotos teritorijos topografinį planą. Jį vykdant, buvo pritaikytos visos teorinės žinios, gautos pirmojo ir antrojo kurso metu. Savarankiškai vykdant praktinį darbą, viską atlikome nuo pat pradžių iki galo, t.y. nuo pirminių duomenų savarankiško gavimo, iki galutinio rezultato – vietovės topografinio plano pateikimo. Jis, kaip galutinis darbo rezultatas, pateikiamas masteliu 1:500.

Darbo objektas. 2-sios brigados darbo objektas buvo teritorija tarp Šilo ir Žirmūnų gatvių prie Šilo tilto.

Darbo uždaviniai:

Nustatyti nuotraukos pagrindo tvirtųjų taškų koordinates bei altitudes;

Atlikti niveliacinį ėjimą su skaitmeniniu nivelyru Leica ir apskaičiuoti niveliavimo žurnalą;

Atlikti tacheometrinę nuotrauką su Leica FlexLine TS06 plus;

Nubraižyti vietovės topografinę nuotrauką masteliu 1:500.

Darbo atlikimo metodika. Darbai buvo vykdomi lauke tacheometrinės nuotraukos metodu. Atliktas atviras niveliacinis ėjimas, braižyti abrisai. Visi turimi ir gauti duomenys bei skaičiavimai skaitmenizuoti kompiuterinės programos GeoMap pagalba. Su šia programa išbraižytos horizontalės laiptu h= 0,5 m. Darbas atliktas masteliu 1:500.

Žinant taško A altitudę HA (aukštį virš jūros lygio), taško B altitudę galima apskaičiuoti dviem būdais: pagal išmatuotą aukščių skirtumą ir pagal nivelyro horizontą (prietaiso horizontą). Taško B altitudė HB pagal aukščių skirtumą hA-B gaunama prie taško A altitudės HA pridėjus aukščių skirtumą hA-B: HB = HA + hA-B.

Taško B altitudė HB gaunama iš nivelyro horizonto atėmus tame taške stovinčios matuoklės atskaitą: HB = Hi – b.

nivelyrai su kompensatoriais (automatiniai). Labiausiai paplitusių nivelyrų cilindrinis gulsčiukas yra

Žiūronas pritvirtintas prie nivelyro sukimosi ašies kolonėlės. Tokio tipo nivelyrai vadinami aklinaisiais. Šiuo metu dažniausiai gaminami tikslieji automatiniai tiesioginio vaizdo nivelyrai. Šių nivelyrų vizavimo ašis į horizontalią padėtį nusistato automatiškai, apytiksliai nugulsčiavus nivelyrą pagal sferinį gulsčiuką. Juose nėra cilindrinio gulsčiuko. Tokiais nivelyrais matuoti paprasčiau ir greičiau.

Prieš pradedant niveliuoti, reikia patikrinti, ar nivelyras tinka darbui. Tikrinamos nivelyro geometrinės sąlygos, nes per ilgesnį laiką, ypač netinkamai transportuojant, prietaisas išsireguliuoja.

Nivelyro geometrinių sąlygų tikrinimo metodika priklauso nuo jo konstrukcijos savybių.

1. Sferinio gulsčiuko ašis turi būti lygiagreti su vertikaliąja nivelyro sukimosi ašimi (TT//VV)

(Sferinio gulsčiuko tikrinimas). Keliamaisiais sraigtais sferinio gulsčiuko burbulėlis įplukdomas į vidurį. Žiūronas pasukamas 180° kampu. Jei sferinio gulsčiuko burbulėlis išplaukė iš didesnio koncentrinio apskritimo (nukrypo nuo nulinės padėties daugiau kaip per 1 padalą – 2 mm), sąlyga neišlaikyta. Gulsčiukas reguliuojamas, pusę nuokrypio dydžio burbulėlį grąžinant nulinio taško link gulsčiuko reguliuojamaisiais sraigteliais, kitą pusę – keliamaisiais sraigtais. Tikrinimas kartojamas tol, kol pasukus žiūroną 180°, burbulėlis nenukrypsta – paklaida pašalinta.

Teritorijos topografinio plano sudarymas. (2016 m. Birželio 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/teritorijos-topografinio-plano-sudarymas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 01:57