Terminuota darbo sutartis


Įvadas. Terminuotos darbo sutarties ypatumai. Terminuotos darbo sutartes samprata ir terminai. Apribojimai, taikomi terminuotai darbo sutarčiai. Terminuota darbo sutartis su renkamais darbuotojais. Išvados. Literatūra.

Darbo objektas - terminuotų darbo sutarčių teisinis reguliavimas Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

1) išanalizuoti terminuotos darbo sutarties sampratą ir ir terminus;

2) išnagrinėti apribojimus, taikomus terminuotai darbo sutarčiai;

3) aptari terminuotos darbo sutarties sudarymo ypatumus su renkamais darbuotojais.

Darbo metodai. Specialiosios literatūros ir teisės aktų analizė.

Kilus ginčui dėl darbo sutarties termino sąlygos teisėtumo, t. y. ar iš tikrųjų darbas, kuriam sudaryta terminuota sutartis, nėra nuolatinis, įrodinėti darbo sutarties termino nustatymo pagrįstumą turi darbdavys. Ši išvada darytina dėl to, kad darbo organizavimas yra darbdavio pareiga, todėl jis priima savarankiškus sprendimus dėl vieno ar kito darbuotojo įdarbinimo būtinybės ir konkrečių jo darbo sąlygų. Reikalauti iš darbuotojo pateikti įrodymų, kad jo darbas buvo nuolatinio ar nenuolatinio pobūdžio, negalima, kadangi paprastai tokių įrodymų darbuotojas neturi ir negali jų pateikti darbo ginčą nagrinėjančiam organui. Nuspręsti, ar iš tikrųjų darbo sutarties sudarymo metu egzistavo ar buvo žinoma aplinkybių, objektyviai pagrindžiančių terminuotos darbo sutarties sudarymą (darbo nenuolatinį pobūdį), turi darbo ginčą nagrinėjantis organas.

109 str. 2 d. skiriasi nuo Darbo sutarties įstatymo reglamentavimo pagal leidžiamas išimtis sudaryti terminuotą darbo sutartį. Darbo sutarties įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje buvo numatyta, kad neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jei darbas yra nuolatinis, tačiau šis draudimas nebuvo taikomas tais atvejais, kai sudaryti terminuotą darbo sutartį pageidavo pats darbuotojas arba tai nustatė įstatymai. DK šiuo aspektu įtvirtina dvi naujoves.

Pirmiausia DK 109 str. 2 d. yra naikinamas pagrindas sudaryti terminuotą darbo sutartį darbuotojo pageidavimu. Toks griežtas darbo sutarties šalių laisvės apribojimas yra pagrįstas darbuotojų teisių apsauga nuo itin paplitusio piktnaudžiavimo terminuotų darbo sutarčių sudarymu. Gresiančio nedarbo akivaizdoje tiesiogiai ar netiesiogiai darbuotojus privertus „paprašyti“ nustatyti darbo sutarties terminą - būdavo sudaromos terminuotos darbo sutartys dirbti nuolatinį darbą. Tapo įprasta šias sutartis be jokio pagrindo nuolat pratęsti ar atnaujinti, o pasibaigus terminui sudaryti naują terminuotą darbo sutartį. Tuometinė teismų praktika rodo, kad darbuotojo pageidavimas sudaryti terminuotą darbo sutartį nustatomas ne vien pagal jo pareiškime išreikštą valią, bet ir pagal kitus jo veiksmus - rašytinės terminuotos darbo sutarties pasirašymą, terminuotos darbo sutarties termino sąlygos neginčijimą nustatyta tvarka ir kitus įrodymus. Taip pat buvo teigiama, kad darbo sutarties terminui pasibaigus šalys turi teisę jį pratęsti ir sutartis dėl to netampa neterminuota Įsigaliojus DK, tokia praktika nebegalima, nes DK 109 str. 2 d. nebenumatoma galimybė sudaryti su darbuotoju terminuotą darbo sutartį vien tuo pagrindu, kad to pageidauja darbuotojas. Vadinasi, lieka galioti bendroji taisyklė - nesant aplinkybių, objektyviai pagrindžiančių darbo santykių laikinumą, su darbuotoju būtina sudaryti neterminuotą darbo sutartį. Taip pat numatytos ir šios bendros taisyklės išimtys. Tiek remiantis Darbo sutarties įstatymu, tiek DK leidžiama sudaryti terminuotas darbo sutartis įstatymų numatytais atvejais. Iš tiesų kalbama apie darbus, kurie priskirtini prie nuolatinio pobūdžio darbų, tačiau dėl įvairių priežasčių (dažniausiai viešojo intereso gynimo tikslais) kai kuriuose įstatymuose numatomas reikalavimas apriboti tokių darbo sutarčių trukmę tam tikru terminu.

  • Microsoft Word 23 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (2542 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sandra
  • Terminuota darbo sutartis
    10 - 1 balsai (-ų)
Terminuota darbo sutartis. (2015 m. Gegužės 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/terminuota-darbo-sutartis.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 21:34
×