Termofikacinės elektrinės projektavimas


Elektrinių ir pastočių kursinio projekto užduotis. Įvadas. Techninis ir finansinis įvertinimas. Techniniai ir finansiniai rodikliai. Termofikacinės elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimo sąlygos. Struktūrinių schemų sudarymas. Elektrinių režimų analizė. Transformatorių parinkimo sąlygos. Ekonominis vertinimas. Aparatų ir laidininkų parinkimo sąlygos. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimo sąlygos. Elektrinės savosios reikmės ir valdymas. Energijos gamybos kaštai ir sąmatinės vertės įvertinimas. Grafinė projekto dalis. Pagrindinių elektros įrenginių specifikacijos. Pagrindinė termofikacinės elektrinės sujungimo schema. KV skirstyklos planas ir pjūvis. KV skirstyklos narvelio panas ir pjūvis. Išvados. Literatūra.

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemose atskiruose miestuose buvo atliekamas ekonomiškai efektyviausių šilumos gamybos technologijų (esamų, modernizuojamų ir naujų), naudojamų kuro rūšių parinkimas, nustatomos šilumos ir elektros energijos gamybos apimtys atskiruose laiko perioduose (sezonuose, atskiruose charakteringų parų laiko intervaluose), atitinkami kuro suvartojimai, sprendžiami rezervinių galių užtikrinimo klausimai, energijos gamybos technologijų atitikimas ir/ar prisitaikymas prie gamtosauginių apribojimų. Šilumos gamybos technologijų paieška kiekviename mieste (hidrauliškai izoliuotoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje) vykdoma tarp didelio skaičiaus esamų, modernizuotinų ir naujų technologijų, kurios potencialiai gali būti kada nors įrengtos nagrinėjamame mieste. Technologijų efektyvumas vertinamas pagal investicijų apimtis jų įrengimui, pastoviąsias ir kintamąsias eksploatacines išlaidas, galimas naudoti kuro rūšis ir naudingo veikimo koeficientus, tarnavimo ir statybos laiką, gamtosaugines charakteristikas ir t.t. Ryšys su elektros energetikos sistema nagrinėjamas per termofikacinių elektrinių galimybes įsirašyti į galutinių vartotojų nuolat besikeičiančių elektros energijos poreikių tenkinimą ir reikiamų rezervinių galių užtikrinimą, tuo pačiu dalyvaujant ir kintančių šilumos poreikių dengime.

Kursinio projekto tikslas yra suprojektuoti 60 MW galios termofikacinės elektrinės elektrinę schemą. Šio tikslo kontekste iškeliama keletas uždavinių:

Sukurti termofikacinės elektrinės struktūrinę schemą ir ją pagrįsti ekonominiais skaičiavimais.

Pagal technines sąlygas parinkti elektros aparatus ir laidininkus.

Pagrįsti energijos gamybos kaštus.

Kondensaciniu režimu dirbančiose elektrinėse, elektros gamybos efektyvumas siekia tik apie 60 %. Visa kita šilumos energija atitenka nuostoliams kondensatoriuje aušinančiam vandeniui. Tai reiškia, kad sudeginus 1 n.m3 gamtinių dujų, pavyks pagaminti 3,72 kWh elektros energijos, olikusi 5,57 kWh šiluminės energijos sudarys šilumos nuostolius kondensatoriuje - šiluma busišmetama į aplinką.

Termofikacinės elektrinės elektros gamybos efektyvumas yra apie 20 % kuro energijos, nesiš turbinos paimama dalis ne visai atidirbusio garo. t.y. aukštesnių parametrų, negu patenka įkondensatorių. Elektros gamyba sumažėja, o šilumos gamybos efektyvumas siekia apie 60 %sunaudotos kuro energijos. Todėl elektrinės veikiant termofikaciniu režimu, sudeginus 1 n.m3 kuropavyks pagaminti 1,85 kWh elektros ir papildomai bus pagaminta 5,57 kWh šilumos. Jicentralizuotais šilumos tinklais tiekiama gyventojams. Iš kuro pagamintos šilumos sunaudojama75%, o geriausiu atveju rodikliai gali priartėti prie garo katilo naudingumo koeficiento (80-85 %).Todėl termofikacinė elektrinė daug ekonomiškesnė už kondensacinę.

Centralizuotas vartotojų aprūpinimas šiluma ir elektros energija turi savų privalumų irtrūkumų. Centralizuotai gaminant bei tiekiant šilumą ir elektros energiją, miestuose pagerėjasanitarinės sąlygos. Nebelieka daug įvairių individualių katilinių, o tik viena ar kelios, kuriomskeliami griežti aplinkosauginiai reikalavimai išmetamiems degimo produktams reguliuoti. Kainaudojamasi individualiomis katilinėmis, dėl katilų mažos šiluminės galios ir mažų kenksmingųmedžiagų kiekių, aplinkosauginiai reikalavimai netaikomi. Galima naudoti įvairių alternatyvių rūšiųkurą, kurio suvartojama mažiau, nes šiluma ir elektros energija gaminama didelės galiosefektyviuose įrenginiuose. Tačiau šilumą ir elektros energiją centralizuotai perduodant šilumos irelektros tinklais neišvengiamai bus patiriami nuostoliai - dalis energijos išskiriama į aplinką. Be to,avarijų atveju (ypač perdavimo tinkluose), vartotojams nutrūksta šilumos ar elektros energijostiekimas ir patiriamas diskomfortas.

Generatorių parinkimo sąlygos

Prilyginama elektrinės galia vardiniai galiai ir žiemos sezono maksimali galia ir paros bei metinius apkrovų grafikus. Žiemos sezono maksimali galia:

  • Microsoft Word 515 KB
  • 2015 m.
  • 30 puslapių (3825 žodžiai)
  • Kolegija
  • Petras
  • Termofikacinės elektrinės projektavimas
    10 - 5 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Termofikacinės elektrinės projektavimas. (2015 m. Balandžio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/termofikacines-elektrines-projektavimas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 09 d. 10:30
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo