Teršalų sklaidos dirvožemyje modeliavimas


Tersalu sklaidos modeliavimas. Dirvožemio absorbcijos sistema. Matematinis modeliavimas dirvozemio tarsa. Dirvozemio dregmes modeliai. Skaitinio modeliavimo taikymas dirvožemio taršai modeliuoti. Grunto sklaida dirvožemyje. Dirvozemio tarsos modeliavimo programos. Dirvozemio tipo nustatymas. Teršalų sklaida įvairiuose dirvožemiuose. Dirvoziamo tarsa matematinis modeliavimas.

Įvadas. Aplinkos procesų modeliavimo tikslai. Teršalų sklaidos neprisotintoje terpėje apžvalga. Matematinis modelis. Teoriniai masės pernešimo modeliai požeminiuose vandenyse. Modelis „juodoji dėžė“. Modelis „pilkoji dėžė“. Dispersijos uždavinių sprendimas dvimačiam vienalyčiam judėjimui. Struktūriniai modeliai. Teršalų pernešimų poringoje terpėje modeliai. Teršalų sklaidos modelio sudarymas tam tikro dydžio tūryje. Dirvožemio tipo (kuriame modeliujama tarša) aprašymas. Modelio sudarymo eiga. Pagrindinis meniu ir įvedami duomenys. Uždavinio modulio sudarymas. Hidraulinių charakteristikų skaičiavimo modelių koeficientų aprašymas. Van genuchten modelis. Brooks – corey modelis. Haverkampo modelis. Teršalo charakteristikas apibudinantys koeficientai. Pradinių duomenų ir skaičiavimo kontūro parinkimas. Užpildo charakteristikos ir jį apibūdinantys koeficientai. Kontūrų ir sklaidos apribojimų nustatymas. Foninės koncentracijos įvedimas. Skaičiavimo tinklelio nustatymas. Vandens lygio ir slėgio nustatymas. Skaičiavimo rezultatų peržiūrėjimas ir grafinės informacijos išvedimas. Skaičiavimų rezultatai skirtingais laiko momentais. Skaičiavimo rezultatai skirtingais momentais kai yra imituojamas nelaidus kūnas. Rezultatų analizė. Išvados. Literatūra.

Kursiniame projekte kompiuterinės programos vs2tdi pagalba nagrinėjamos laisvai pasirinktos koncentracijos teršalų sklaida pasirinktame dirvožemio tipo modelyje. Ši kompiuterinė programa yra skirta taršos sklidimui įvairiuose gruntuose modeliuoti. Ji buvo sukurta mokslinikų paul a. Hsiekh, william l. Wingle ir rachard w. Healy iš ccu. S. Geogical survey‘s .

Programa sudaryta iš dviejų atskirų programų: preprocesoriaus ir po kompiuterinis aplinkos procesų modeliavimas sudaro galimybę atpiginti aplinkos procesų tyrimą. Didelio kiekio mėginių paėmimas ir analizė yra brangi, o pritaikius kompiuterinus modelius galima gauti patikimus rezultatus, naudojant nedidelius bandinių kiekius. Kompiuterinis procesų modeliavimas ypač naudingas, kai reikia įvertinti tolimesnę taršos sklaidą.

Pateiktos analitinės lygtys sudaro vandens ir jame esančio teršalo judėjimą poringose medžiagose matematinį modelį. Laboratorinio tyrimo duomenys, gauti atlikus eksperimentą, naudojami šiam modeliui kalibruoti ir patikrinti.

Matematinis modelis naudojamas 10% cr6+ tirpalo sklaidai konkrečios vietovės molyje modeliuoti. Šešiavalentis chromas pasirinktas todėl, kad natūralioje gamtoje jis retai pasitaiko. Dažniausiai sutinkams bendras chromas eksperimento duomenims įtakos neturėjo. Taigi galima teigti, kad būtent šios vietovės taršos sklaidos modeliavimui gali b užterštų medžiagų judėjimas grunte ir vandenyje vyksta, veikiant konvekcijai, molekulinei difuzijai ir mechaninei dispersijai, kurias apsunkina fizikiniai, cheminiai ir biologiniai procesai.

Vandens sluoksnio judėjimas dirvožemio sluoksnyje priklauso nuo dirvos tipo, jos struktūros, tekstūros, stiprio, dirvoje esančio drėgmės kiekio, tūrinių savybių, absorbcijos lygio ir kt. Labai svarbią vietą užima ir augalų tipas, ypač jų šaknų sistema. Dirvos, kaip biologinio filtro pajėgumas didėja, didė įvairūs fizikiniai ir cheminiai reiškiniai, aprašantys masės pernešimus gruntuose ir gruntiniuose vandenyse yra laibai sudėtingi ir sunkiai apdorojami. Kad šie reiškiniai būtų labiau suprantami, juos reikia sumodeliuoti. Dabar bus aptartas modeliavimas, kuris paremtas matematiniais modeliais.

Matematinius modelius galima skirstyti į čia bus apibūdinama linijinės ir stacionarios sistemos įėjimo funkcija e(t) ir s(t). Kai h(t) ir jo furjė transformavimai yra im h nustatymui pirma reikia eksperimentiniu būdu rasti s ir e funkcijas. Jų skaičiavimams sukurta daug skaitinių metodų.

  • Microsoft Word 829 KB
  • 2011 m.
  • 42 puslapiai (3721 žodžiai)
  • Universitetas
  • Andrius
  • Teršalų sklaidos dirvožemyje modeliavimas
    10 - 1 balsai (-ų)
Teršalų sklaidos dirvožemyje modeliavimas. (2011 m. Balandžio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/tersalu-sklaidos-dirvozemyje-modeliavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 15:22
×