Testai (3)

Įvairių mokslo sričių testai savo žinių pasitikrinimui, egzaminų organizavimui. Testų klausimai ir atsakymai.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

357 dokumentai
Kūrybiškumo pažinimo metodikos
Kūrybiškumo pažinimo metodikos. Kūrybiškumo suvokimo patikrinimo testas (a. Petrulytė). Ar esate kūrybingas (pagal r. Petrauskaitę)? Anketa mokytojui. „nepražiūrėkite gabių, kūrybingų vaikų" (e. P. Torrance). Testas mąstymo būdui ...
Menų testai, Testas, 13 puslapių
2013 04 30
11 klasės istorijos kursas testas
Kada įvyko i atr padalijimas? Kokios dvi valstybės dalyvavo visuose atr padalijimuose? Nuo kada prasidėjo ketverių metų seimo veikla? Kokiam sukilimui vadovavo jokūbas jasinskis? Kada buvo priimta gegužės konstitucija? Kada ir kur prasidėjo ...
Istorijos testai, Testas, 3 puslapiai
2013 01 24
Kontrolinis darbas iš temos Vektoriai
3. ABCD - lygiagretainis, , = , O - lygiagretainio įstrižainių susikirtimo taškas. Išreiškite vektorius , ir vektoriais ir . (3t)4. Taškas D yra trikampio ABC kraštinėje AC, be to, AD:DC= 1:5 ir = ir = . Vektorių išreiškite ...
Matematikos testai, Testas, 2 puslapiai
2015 01 08
Kryžiažodis kalbos dalys
Kalbos dalys skirstomos į kaitomąsias ir. Kaitoma kalbos dalis, kuri turi poskyrį ir neturi sangrąžinės formos. Jungtukas-. , nekaitoma kalbos dalis, kuri jungia sakinio dalis arba sakinius. Kuo sakinyje gali eiti daiktavardis? Nekaitoma ...
Lietuvių testai, Testas, 2 puslapiai
2013 11 12
Vokietijos suvienijimas testas
Testas. “Vokietijos suvienijimas”. Kelintais metais po Vienos kongreso buvo įkurta Vokietijos sąjunga? Kuri vienijimosi idėjos prielaida teigė, jog reikia vienytis bei kurti vieningą valstybę? Kas trukdė vokiečių tautai sukurti ...
Istorijos testai, Testas, 3 puslapiai
2013 11 19
Audiniai testas (3)
Biologijos testas. Audiniai. Epidermis dengia. Išorinės sekrecijos (egzokrininės) liaukos išskiria sekretus į. Kas pakeičia epidermį senesniuose ,sumedėjusiuose augaluose. Sklerenchimos paprastai turi storas antrinių ląstelų sieneles, ...
Biologijos testai, Testas, 10 puslapių
2016 11 26
Augalai biologijos testas
Nurodykite 4 požymius pagal kuriuos magnolijūnai skirstomi į klases. Kokios tai klasės? Kokie 3 audiniai sudaro augalo lapą? Kokiam audiniui priklauso žiotelės? Nurodykite tris vandens indų ir rėtinių indų skirtumus. Aprašykite, kaip ir ...
Biologijos testai, Testas, 2 puslapiai
2014 04 25
Kalbos kultūra testas su atsakymais ir kryžiažodis
Testas. Kalbos kultūra (siaurąja prasme) – tai. Kas yra stilistika? Kokie iš čia išvardintų yra mišrieji dvigarsiai? Mišriųjų dvigarsių balsiai i, u visada. Kokios taisyklingos priebalsių poros? Kaip skirstomi lietuvių kalbos garsai? ...
Kalbos kultūros testai, Testas, 7 puslapiai
2013 10 13
Psichologijos testas
Implicitiniai pranešimai tai. Antro konfliktų tyrinėjimo laikotarpio kryptys. Konfliktų sprendimo strategijos. Transakcijos apibrėžimas. Ekstravertas tai žmogus, kuris. Nurodykite teisingą konfliktų etapų eiliškumą. Kas sukūrė balanso ...
Psichologijos testai, Testas, 3 puslapiai
2012 06 28
Abiejų Tautų Respublika testas
Variantas Įvardinkyte ATR silpnėjimo priežastys. Sujunkite datas ir įvykius. Įvardinkyte sukilimo priežastys. Įvardinkyte sukilimo tikslus. Įvardinkyte III - o ATR padalijimo padarinius последствия ) Ketverių metų seimo ...
Istorijos testai, Testas, 4 puslapiai
2016 02 08
Anketa apie narkomaniją
Anketa apie narkomaniją. Ar esate girdėjęs apie narkomanijos problemą mokykloje, kurioje mokosi jūsų vaikas? Ar jūs manote, kad esate pakankamai informuotas apie narkomanijos žala? Ar norėtute daugiau sužinoti apie narkotiku prevencijas? ...
Pedagogikos testai, Testas, 2 puslapiai
2013 01 09
Metalai testas
Kuris iš nurodytų metalų labiausiai paplitęs Žemės plutoje? Dantų emalyje daugiausia yra. Dėl kurio elemento trūkumo organizme susergama mažakraujyste (anemija)? Kuri medžiaga aukštakrosnyje redukuoja geležį iš rūdos? Kuris metalas ...
Chemijos testai, Testas, 1 puslapis
2015 05 13
Tarptautinės teisės egzaminas testas
Tarptautinės teisės egzaminas konspektas.
Teisės testai, Testas, 5 puslapiai
2017 01 21
Angliavandeniliai testas
Chemijos testas iš angliavandenių. Viso. Klausimai su pasirtinktinais atsakymais. Atsakymai. Į visų organinių junginių sudėtį įeina. Reiškinys, kai egzistuoja kelios medžiagos, turinčios vienodą sudėtį ir tą pačią molekulinę ...
Chemijos testai, Testas, 3 puslapiai
2012 03 14
Biologijos kryžiažodis Augalai
Kryžiažodis apie augalus. Kuo dauginasi samanos? – sporomis. Ką samanos turi vietoj šaknų? – rizoidus. Kokie yra pačios paprasčiausios sandaros augalai? – samanos. Kas subręsta vyriškajame kankorėžyje? – mikrospora. Į ka telkiasi ...
Biologijos testai, Testas, 2 puslapiai
2013 10 24
Istorijos testas ATR padalijimai
 Ką reiškia karikatūroje užrašyti skaičiai „1772", „1793", „1795"? (1 taškas)   Ką simbolizuoja rankos, pažymėtos skaičiumi 1? (1 taškas)   Ką simbolizuoja rankos, pažymėtos skaičiumi 2? (1 taškas)   Ką simbolizuoja ...
Istorijos testai, Testas, 15 puslapių
2015 05 10
Makro ekonomikos testas
Mažiausiai nuo netikėtos infliacijos nukentės. Kas atsitinka bendrajai paklausai šalyje ekonominio nuosmukio metu. Ekonomikos verslo ciklo pagyvėjimo stadijoje. Šalyje yra natūralus nedarbo lygis ir aukštas kainų lygis. Kurie iš ...
Ekonomikos testai, Testas, 1 puslapis
2014 09 24
Testas Bioprodukcinis ūkis
Testas Bioprodukcinis ūkis Kokie veiksniai lėmė žemės ūkį nuo pat atsiradimo. Kur yra akmenimis aptvertų ganyklų. Daugiausiai žuvies sugaunančios valstybės. Kokius gyvulius augino klajokliai. Kur auginami manijokai , batatai ir ...
Geografijos testai, Testas, 4 puslapiai
2016 03 13
Astronomijos kryžiažodis
Horizontaliai. Vertikaliai. Kryžiažodis. Astronomija.
Astronomijos testai, Testas, 6 puslapiai
2014 05 27
Civiline teise testas egzaminui
a. teisiniai santykiai tarp atstovaujamojo, atstovo bei trečiųjų asmenų, su kuriais atstovas sudaro sandorius atstovaujamojo vardua. pažeidimą inicijuojančiais subjektais, atsakomybę taikančiais subjektais, bausmėmis ir jų ...
Teisės testai, Testas, 23 puslapiai
2017 01 24
Kraujotaka testas
Grafikas vaizduoja, kaip žmogaus imuninė sistema reaguoja į organizmo skiepijimą (vakcinavimą). Pirmojo ir antrojo vakcinavimo metu naudotas vienodas vakcinos kiekis.Paveiksle atvaizduota žmogaus organizmo kraujotakos sistemos dalis. ...
Biologijos testai, Testas, 4 puslapiai
2016 04 26
Kūrybiškumo testas
Kūrybiškumo testas. Pasirinktą variantą pažymėkite X. Kūrybiškumas yra. Kūrybiško vaiko elgesys pasireiškia. Kūrybiškumas ir intelektas. Kūrybiškai asmenybei būdinga galite pažymėti kelis variantus. Kūrybiškumui turi įtakos ...
Pedagogikos testai, Testas, 2 puslapiai
2015 04 14
Tautu pavasaris testas
„Tautų pavasaris”. Kokį istorinį laikotarpį apima tautų pavasaris? Pagrindinis tautų pavasario šūkis. Kelintais metais prasidėjo revoliucijų banga? Kelintais metais buvo įkurta Austrijos-Vengrijos imperija? Sudėliokite įvykius ...
Istorijos testai, Testas, 2 puslapiai
2013 11 22
Chemijos testas Halogenai
Halogenu fizikinės savybės. Halogenu cheminės savybės. Kokie yra halogenai? Ar halogenai yra pavojingi? Kokių paskutiniame sluoksnyje halogenai turi elektronus? Halogenų funkcijos, jodo žmogaus organizme. Kur yra fluoro? Halogenų virimo ...
Chemijos testai, Testas, 1 puslapis
2013 03 17
Geodezijos egzaminas testas atsakymai
Kas ir kada sudarė pirmąjį precizinės niveliacijos tinklą Lietuvoje? Kas yra niveliavimas? Kokioje aukščių sistemoje yra atliekama valstybinė niveliacija? Kokia niveliacijos paklaida, Lietuvos teritorijoje 1872 – 1892 m. , buvo ...
Geodezijos testai, Testas, 16 puslapių
2016 11 17
Profesijos pasirinkimo testas
Šis testas padės kiekvienam pasirinkti savo profesiją pagal nustatytas asmenybės savybes. Profesijos pasirinkimo testas. Pranašas. Analitikas. Menininkas. Mokslininkas. Prodiuseris. Bankininkas. Amatininkas. Buhalteris.
Vadybos testai, Testas, 4 puslapiai
2013 11 28
Renesansas testas
Kuris iš šių menininkų priklausė Vokietijos Renesansui? Kas buvo žymiausias Venecijos Renesanso tapytojas? Kas nutapė pirmąjį peizažą? Kas čia vaizduojama? Kelintais metais Lietuvoje išleista pirmoji psauzdinta knyga? Kuriam ...
Dailės testai, Testas, 1 puslapis
2013 10 21
Solfedžio testas
Koks tai akordas? Kiek ženklų turi H – dur gama? Sudarykite trečią D7 apvertimą fis – moll paralelinėje tonacijoje. Kokia tai tonacija? Kuris akordas išsiriša į pilną tonikos kvintakordą su dviguba prima? Kuris akordas vadinamas ...
Muzikos testai, Testas, 1 puslapis
2013 10 22
Anglų kryžiažodis Kalėdos su atsakymais
Christmas crossword. Questions. In britain, santa is also called. Christmas„ silent night,. Night “. Th december is christmas. Santa's. Is pulled by reindeer. Santa‘s sleigh is pulled by. The same as gifts. „. Night, holy night “. ...
Anglų testai, Testas, 5 puslapiai
2012 12 17
Darniosios Urbanistikos egzaminas
Kokiais atvejais naudojamos sąvokos teritorijų planavimas, erdvinis planavimas, rajoninis planavimas, urbanistika, kuo jos skiriasi? II tema „Teritorijų planavimo istorija. XIX amžius ir dabartinio teritorijų planavimo atsiradimas“. ...
Aplinkos testai, Testas, 15 puslapių
2016 08 09
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema