Testai (3)

Įvairių mokslo sričių testai savo žinių pasitikrinimui, egzaminų organizavimui. Testų klausimai ir atsakymai.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

427 dokumentai
Protų mūšis testas
Kodėl ugniagesių būstinių laiptai būdavo sukti? Kad arkliai nesugebėtų užlipti į antrą aukštą pas ugniagesius. Ką parodo šie skaičiai? Žodžių pirmųjų raidžių vietą lietuvių kalbos abėcėlėje. Kas sieja paveikslėlius? Kuo ...
Visų dalykų testai, Testas, 20 puslapių
2013 05 27
Astronomijos kryžiažodis
Horizontaliai. Vertikaliai. Kryžiažodis. Astronomija.
Astronomijos testai, Testas, 6 puslapiai
2014 05 27
Dailės kryžiažodis. Klausimų pavyzdžiai: metalinių , medinių , linoleumo ar kitokios medžiagos iškiliaspaud? S forma iliustracijoms spausdinti. Xvii – xix a. Meno kryptis, kuriai b. Dingas antikinio meno sekimas, tobulos formos ...
Dailės testai, Testas, 1 puslapis
2012 01 10
Didžioji prancūzijos revoliucija testas
Didžioji prancūzijos revoliucija. Apibrėžkite teisingus atsakymus. Prancūzijoje trečiąjį luomą sudarė. “žmogaus ir piliečio teisių deklaracija’’ buvo priimta. Prie kiekvienos datos parašykite, kokia valstybės valdymo forma tuo ...
Istorijos testai, Testas, 1 puslapis
2012 11 21
Kraujotaka testas
8,5( 2 atsiliepimai )
Grafikas vaizduoja, kaip žmogaus imuninė sistema reaguoja į organizmo skiepijimą (vakcinavimą). Pirmojo ir antrojo vakcinavimo metu naudotas vienodas vakcinos kiekis.Paveiksle atvaizduota žmogaus organizmo kraujotakos sistemos dalis. ...
Biologijos testai, Testas, 4 puslapiai
2016 04 26
Pirmoji pagalba testas
Koks teiginys apie defibriliaciją automatiniu išoriniu defibriliatoriumi yra neteisingas. Kokių profesijų žmonės privalo teikti pirmąją pagalbą? Pasirinkite bent vieną teisingą atsakymą. Kokiu dažniu rekomenduojama atlikti krūtinės ...
Medicinos testai, Testas, 7 puslapiai
2019 03 15
Šaltais karas testas
Šaltasis karas. Pasirinkite teisingą XX a. Įvykių chronologinę tvarką. Kuri iš šių valstybių Šaltojo karo metu nebuvo padalyta? Destalinizacijos politiką SSRS pradėjo įgyvendinti. Daugiausia naujų valstybių Afrikoje susikūrė. ...
Istorijos testai, Testas, 7 puslapiai
2014 03 24
Augalai biologijos testas
Nurodykite 4 požymius pagal kuriuos magnolijūnai skirstomi į klases. Kokios tai klasės? Kokie 3 audiniai sudaro augalo lapą? Kokiam audiniui priklauso žiotelės? Nurodykite tris vandens indų ir rėtinių indų skirtumus. Aprašykite, kaip ir ...
Biologijos testai, Testas, 2 puslapiai
2014 04 25
Chemijos testas Halogenai
Halogenu fizikinės savybės. Halogenu cheminės savybės. Kokie yra halogenai? Ar halogenai yra pavojingi? Kokių paskutiniame sluoksnyje halogenai turi elektronus? Halogenų funkcijos, jodo žmogaus organizme. Kur yra fluoro? Halogenų virimo ...
Chemijos testai, Testas, 1 puslapis
2013 03 17
Renesansas Literatūros testas
Kontrolinis literatūros testas vardas. Pateikti naują Renesanso epochos požiūrį į žmogų. ( 2 t. ) Ko siekė reformatas M. Liuteris / Kokios jo idėjos? ( 3 t. ) Koks stumbras vaizduojamas M. Husoviano poemoje? ( 2 t. ) Pateikti A. Volano ...
Lietuvių testai, Testas, 5 puslapiai
2016 01 25
Vokietijos suvienijimas testas
Testas. “Vokietijos suvienijimas”. Kelintais metais po Vienos kongreso buvo įkurta Vokietijos sąjunga? Kuri vienijimosi idėjos prielaida teigė, jog reikia vienytis bei kurti vieningą valstybę? Kas trukdė vokiečių tautai sukurti ...
Istorijos testai, Testas, 3 puslapiai
2013 11 19
Audiniai testas (3)
Biologijos testas. Audiniai. Epidermis dengia. Išorinės sekrecijos (egzokrininės) liaukos išskiria sekretus į. Kas pakeičia epidermį senesniuose ,sumedėjusiuose augaluose. Sklerenchimos paprastai turi storas antrinių ląstelų sieneles, ...
Biologijos testai, Testas, 10 puslapių
2016 11 26
Kontrolinis darbas iš temos Vektoriai
3. ABCD - lygiagretainis, , = , O - lygiagretainio įstrižainių susikirtimo taškas. Išreiškite vektorius , ir vektoriais ir . (3t)4. Taškas D yra trikampio ABC kraštinėje AC, be to, AD:DC= 1:5 ir = ir = . Vektorių išreiškite ...
Matematikos testai, Testas, 2 puslapiai
2015 01 08
Kryžiažodis kalbos dalys
Kalbos dalys skirstomos į kaitomąsias ir. Kaitoma kalbos dalis, kuri turi poskyrį ir neturi sangrąžinės formos. Jungtukas-. , nekaitoma kalbos dalis, kuri jungia sakinio dalis arba sakinius. Kuo sakinyje gali eiti daiktavardis? Nekaitoma ...
Lietuvių testai, Testas, 2 puslapiai
2013 11 12
Kūrybiškumo pažinimo metodikos
Kūrybiškumo pažinimo metodikos. Kūrybiškumo suvokimo patikrinimo testas (a. Petrulytė). Ar esate kūrybingas (pagal r. Petrauskaitę)? Anketa mokytojui. „nepražiūrėkite gabių, kūrybingų vaikų" (e. P. Torrance). Testas mąstymo būdui ...
Menų testai, Testas, 13 puslapių
2013 04 30
Tautu pavasaris testas
„Tautų pavasaris”. Kokį istorinį laikotarpį apima tautų pavasaris? Pagrindinis tautų pavasario šūkis. Kelintais metais prasidėjo revoliucijų banga? Kelintais metais buvo įkurta Austrijos-Vengrijos imperija? Sudėliokite įvykius ...
Istorijos testai, Testas, 2 puslapiai
2013 11 22
11 klasės istorijos kursas testas
Kada įvyko i atr padalijimas? Kokios dvi valstybės dalyvavo visuose atr padalijimuose? Nuo kada prasidėjo ketverių metų seimo veikla? Kokiam sukilimui vadovavo jokūbas jasinskis? Kada buvo priimta gegužės konstitucija? Kada ir kur prasidėjo ...
Istorijos testai, Testas, 3 puslapiai
2013 01 24
Makroekonomikos pagrindų testas
Makroekonomika tai. Pagrindinės makroekonomikos charakteristikos. Atsiradimo prielaidos. Ekonomikos sistemas vienijantys TIKSLAI. Ekonomikos politika gali būti. Makroekonomikos rodikliai. Nacionalinės pajamos = GNP – netiesioginiai verslo ...
Ekonomikos testai, Testas, 3 puslapiai
2017 11 04
Muzikos testas Liaudies dainos
Kuris Lietuvos regionas išsiskiria žanrų įvairumu. Pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį Dainos “ paskelbė. Kas daugiausia nusipelnė lietuvių folkloristikai? Surinko 7000 dainų tekstų ir 2000 melodijų. Įžymiausia XX amžiaus ...
Muzikos testai, Testas, 3 puslapiai
2014 10 14
Angliavandeniliai testas
Chemijos testas iš angliavandenių. Viso. Klausimai su pasirtinktinais atsakymais. Atsakymai. Į visų organinių junginių sudėtį įeina. Reiškinys, kai egzistuoja kelios medžiagos, turinčios vienodą sudėtį ir tą pačią molekulinę ...
Chemijos testai, Testas, 3 puslapiai
2012 03 14
Civiline teise testas egzaminui
a. teisiniai santykiai tarp atstovaujamojo, atstovo bei trečiųjų asmenų, su kuriais atstovas sudaro sandorius atstovaujamojo vardua. pažeidimą inicijuojančiais subjektais, atsakomybę taikančiais subjektais, bausmėmis ir jų ...
Teisės testai, Testas, 23 puslapiai
2017 01 24
Kalbos kultūra testas su atsakymais ir kryžiažodis
Testas. Kalbos kultūra (siaurąja prasme) – tai. Kas yra stilistika? Kokie iš čia išvardintų yra mišrieji dvigarsiai? Mišriųjų dvigarsių balsiai i, u visada. Kokios taisyklingos priebalsių poros? Kaip skirstomi lietuvių kalbos garsai? ...
Kalbos kultūros testai, Testas, 7 puslapiai
2013 10 13
Makro ekonomikos testas
Mažiausiai nuo netikėtos infliacijos nukentės. Kas atsitinka bendrajai paklausai šalyje ekonominio nuosmukio metu. Ekonomikos verslo ciklo pagyvėjimo stadijoje. Šalyje yra natūralus nedarbo lygis ir aukštas kainų lygis. Kurie iš ...
Ekonomikos testai, Testas, 1 puslapis
2014 09 24
Pajamos, testas
SEMINARO UŽDUOTIS Pajamos , kurias gauna finansinio kapitalo savininkai , vadinamos. Esant 8 % palūkanų normai 400 eurų paskola kiekvienais metais teikia palūkanų. Renta , mokama už žemę , naudojamą gyvuliams ganyti , padidės. Kuris ...
Ekonomikos testai, Testas, 3 puslapiai
2019 12 07
Psichologijos testas
Implicitiniai pranešimai tai. Antro konfliktų tyrinėjimo laikotarpio kryptys. Konfliktų sprendimo strategijos. Transakcijos apibrėžimas. Ekstravertas tai žmogus, kuris. Nurodykite teisingą konfliktų etapų eiliškumą. Kas sukūrė balanso ...
Psichologijos testai, Testas, 3 puslapiai
2012 06 28
Renesansas testas
Kuris iš šių menininkų priklausė Vokietijos Renesansui? Kas buvo žymiausias Venecijos Renesanso tapytojas? Kas nutapė pirmąjį peizažą? Kas čia vaizduojama? Kelintais metais Lietuvoje išleista pirmoji psauzdinta knyga? Kuriam ...
Dailės testai, Testas, 1 puslapis
2013 10 21
"Eglė Žalčių karalienė" lietuvių testas
Kurie šios pasakos veikėjai yra žemės , o kurie - vandens sferos. Kosmogonijoje dažniausiai matome vandens ir žemės priešybę. Pabandykite rasti argumentų , kad šioje pasakoje taip nėra. Panagrinėkite magiškąjį Žilvino šaukimą ...
Lietuvių testai, Testas, 2 puslapiai
2016 12 10
Abiejų Tautų Respublika testas
Variantas Įvardinkyte ATR silpnėjimo priežastys. Sujunkite datas ir įvykius. Įvardinkyte sukilimo priežastys. Įvardinkyte sukilimo tikslus. Įvardinkyte III - o ATR padalijimo padarinius последствия ) Ketverių metų seimo ...
Istorijos testai, Testas, 4 puslapiai
2016 02 08
Anketa apie narkomaniją
Anketa apie narkomaniją. Ar esate girdėjęs apie narkomanijos problemą mokykloje, kurioje mokosi jūsų vaikas? Ar jūs manote, kad esate pakankamai informuotas apie narkomanijos žala? Ar norėtute daugiau sužinoti apie narkotiku prevencijas? ...
Pedagogikos testai, Testas, 2 puslapiai
2013 01 09
Maironio satyros testas
Ką reiškia posakiai „į žmones išėjo“, „Vėjus gaudyti“. Ką reiškia šiame kontekste epitetas „Gudrūs draugai“. Kokią prasmę turi žodžių junginiai „žemės išmintis“, „Iš aukštybių ir žiūri, ir mato“. Koks ...
Lietuvių testai, Testas, 4 puslapiai
2015 04 27
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo