Testai (4)

Įvairių mokslo sričių testai savo žinių pasitikrinimui, egzaminų organizavimui. Testų klausimai ir atsakymai.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

357 dokumentai
Geografijos kryžiažodis (2)
Klausimai. Kaip vadinami ekonominiai santykiai, gamybos procesas, technologijų kurimas? Kas leidžia kurti materialines vartybes ir jas parduoti bei pirkti? Mokslininkų ištirta, įvertinta ir dabartinėmis gamybos sąlygomis įmanoma panaudoti ...
Geografijos testai, Testas, 3 puslapiai
2013 12 10
Kryžiažodis biologijai Gyvūnija
Lietuvos gyvūnijos kryžiažodis. Kryžiažodis biologijai.
Biologijos testai, Testas, 4 puslapiai
2013 05 27
Makroekonomikos pagrindų testas
Makroekonomika tai. Pagrindinės makroekonomikos charakteristikos. Atsiradimo prielaidos. Ekonomikos sistemas vienijantys TIKSLAI. Ekonomikos politika gali būti. Makroekonomikos rodikliai. Nacionalinės pajamos = GNP – netiesioginiai verslo ...
Ekonomikos testai, Testas, 3 puslapiai
2017 11 04
Citologijos testas
Ląstelių skirtingumai ir bendrumai. Prokariotinės ir eukariotinės ląstelės. Nurodykite, kokius organizmus sudaro prokariotinės ląstelės, ir kokius – eukariotinės ląstelės. Moneros-bakterijos, archėjos. Gyvunai, augalai, grybai, ...
Biologijos testai, Testas, 4 puslapiai
2016 08 05
Atliekų rūšiavimas anketa
Atliekų rūšiavimas. Ką jūs manote apie atliekų rūšiavimą? (Gali būti keli atsakymų variantai). Ar rūšiuojate atliekas? Šiuo metu jūs gyvenate. Ar Jūsų gyvenamosios vietos tipas. Ar Jūsų kieme ar aplinkiniuose kiemuose stovi ...
Aplinkos testai, Testas, 3 puslapiai
2013 10 11
Dailės testas. Meno kryptys.
Impresionizmas. Postimpresionizmas. Modernizmas. Fovizmas. Kubizmas. Postimpresionizmo pradininkas. Paveikslų “bulvių valgytojai”, “kaimietės galva”, “saulėgrąžos” autorius. Modernizmo epochos architektas, “modulor” stiliaus ...
Dailės testai, Testas, 1 puslapis
2012 01 10
Istorijos testas 7kl
Klausimai ir atsakymai iš IV temos. Kelintame tūkstm. Iki Kr. Į Mesopotamija atkeliavusios Šumerų gentys sukūrė ankstyvąją upės slėnio civilizaciją. Kokia šalis buvo tarp Tigro ir Eufrato upių? Kelintame tūkstm. Iki. Kr. Šumere buvo ...
Istorijos testai, Testas, 5 puslapiai
2016 08 09
Kalbos kultūra. Kontrolinis darbas
Taisyklingai kirčiuoti ir tarti dažniausiai specialybės kalboje vartojamus žodžius. Kurti kalbos požiūriu taisyklingą tekstą. Mokėti įforminti svarbiausius dokumentus. Gebėti taisyklinga ir įtaigia kalba bendrauti su auditorija. I ...
Lietuvių testai, Testas, 12 puslapių
2011 03 15
Mikroekonomikos testai
Mikroekonomikos testai. Ko netyrinėja mikroekonomika? Mikroekonomika nagrinėja. Mikroekonomikos teorijos objektai. Ekonomikos elementai yra. Gamybos veiksniai. Kuris iš šių išteklių mažiausiai ribotas? Ką reiškia kategorija retumas? ...
Ekonomikos testai, Testas, 36 puslapiai
2016 08 01
Teisės kryžiažodis
Kaip, anot Konstitucijos, sprendžiami svarbiausi Valstybės ir Tautos gyvenimo klausimai? Administracinės nuobaudos rūšis. Asmenų veiksmai,kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. Kokia sutartis buvo ...
Teisės testai, Testas, 1 puslapis
2014 04 03
"Eglė Žalčių karalienė" lietuvių testas
Kurie šios pasakos veikėjai yra žemės , o kurie - vandens sferos. Kosmogonijoje dažniausiai matome vandens ir žemės priešybę. Pabandykite rasti argumentų , kad šioje pasakoje taip nėra. Panagrinėkite magiškąjį Žilvino šaukimą ...
Lietuvių testai, Testas, 2 puslapiai
2016 12 10
Apskaitos testas Nr. 2
Reklamos tikslais panaudota įmonės produkcijos suma pelno (nuostolių) ataskaitoje. Atspindima. Ilgalaikis turtas balanse turi būti fiksuojamas. Debitorinis įsiskolinimas į abejotinų skolų sudėtį perkeliamas. Parduotų prekių ...
Apskaitos testai, Testas, 25 puslapiai
2018 01 20
Bendruomenės slaugos egzaminas
Kuris teiginys apie apklausos metodą yra teisingas? Kuris teiginys apie dokumentų analizės metodą yra neteisingas? Sudarant apklausos anketą būtina. Koks tyrimo metodas padeda įvertinti individo socialinį vaidmenį bendruomenėje? Kokie yra ...
Sveikatos testai, Testas, 12 puslapių
2016 08 11
Cheminiai ryšiai ir formulės
Cheminiai ryšiai ir formulės. Cheminėse reakcijose tarp elementų atomų, kurių elektrinis neigiamumas stipriai skiriasi (~ 2), susidaro ryšys. Koks ryšys tarp molekulių yra kambario temperatūros vandenyje? Kurioje grupėje yra elementas, ...
Chemijos testai, Testas, 3 puslapiai
2016 08 11
Elektroninė prekyba anketa
Elektroninė prekyba. Kur dažniausiai ieškote informacijos apie prekes ar paslaugas? Ar perkate internetu? Kaip dažnai perkate internetu (per metus)? Ar perkate užsienio elektroninėse parduotuvėse? Ką perkate internetu? Kodėl perkate ...
Informatikos testai, Testas, 3 puslapiai
2014 02 04
Konstitucija testas
Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją referendumas skelbiamas, jeigu to reikalauja. Pagal Konstituciją vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas yra. Pagal Konstituciją valdžios galias riboja. Pagal Konstituciją nepaprastąją ...
Teisės testai, Testas, 5 puslapiai
2015 01 15
Lietuvių kalba J raidės rašybos pratimai. 7 klasė
Kur reikia įrašykite j raidę, kur nereikia neįrašykite. Paaiškinkite, kodėl, pagal šias taisykles. Iš teksto apie septintoką Joną ėmė ir pabėgo raidė j. Kur reikia, įrašykite ją. Įrašykite praleistas raides.
Pedagogikos testai, Testas, 2 puslapiai
2013 09 30
Marketingo testas su atsakymais
Marketingo sistema formuojasi ir pradeda vystytis susidarius. Marketingo kaip valdymo funkcijos uždavinys yra. Naudojant prekės tobulinimo koncepciją , pagr. dėmesys skirimas. Rinkoje svarbiausia. Marketingo komplekso pagrindiniai uždaviniai ...
Ekonomikos testai, Testas, 2 puslapiai
2015 03 23
MAŽVYDAS Katekizmo klausimynas ir testas
Kodėl. Mažvydas leido lietuviškas knygas. Kada , kur ir kieno išleistas. Mažvydo „ Katekizmas “? Įrodykite , kad „ Katekizmo “ eiliuotąją prakalbą galima laikyti pirmuoju lietuvišku eilėraščiu. Ar. Mažvydas vienas parašė ...
Lietuvių testai, Testas, 4 puslapiai
2016 10 17
Visuminė paklausa ir pasiūla Uždaviniai VU
AD-AS modelis. Testai. Rasti tinkamiausią atsakymą ir jį paaiškinti. Jei darbo pasiūla didėja, tai šio gamybos veiksnio. Jei kapitalo kiekis yra pastovus, tai šio gamybos veiksnio. Firma, siekdama maksimalaus pelno, didins įrengimų kiekį ...
Ekonomikos testai, Testas, 4 puslapiai
2016 08 10
Aplinkosaugos testas
Egoizmo priešindybė , kai siekiama nesavanaudiško rūpinimosi kitų gerove. Išteklių , natūralių prekių , gyvybės palaikymo ir atliekų talpos šaltinis. Naudojamą ir nenaudojamą vertės. Visi atsakymai teisingi. Išskirtinumu ir ...
Aplinkos testai, Testas, 9 puslapiai
2016 04 20
Audito testai
Kas yra audito testai ir procedūros. Audito testų grupavimas. Vidaus kontrolės sistemos kūrimo tikrinimo testų. Vidaus kontrolės sistemos veikimo tikrinimo testų. Finansinės informacijos tikrinimo testai. Skaičiavimai ir ...
Apskaitos testai, Testas, 11 puslapių
2016 11 01
Ekosistemos testas
A. b. C. d. E. Remdamiesi schema, paaiškinkite, anglies apytaką biosferoje Anglies dioksido koncentracija atmosferoje nuolat didėja
Biologijos testai, Testas, 2 puslapiai
2016 04 26
Fotogrametrija - 3 tarpinis
FOTOGRAMETRIJA 3 tarpinis Dešifravimo skirstymas pagal tikslinę paskirtį. Dešifravimo tikslai. Dešifravimo metodinių ir priemonių turinio veiksniai. Vykdytojų asmeninės savybės , atliekant aerofotonuotraukų ortofotografinių žemėlapių ...
Fotografijos testai, Testas, 1 puslapis
2015 03 24
Geodeziniai prietaisai testo klausimai ir atsakymai
Kokie virpesiai vadinami harmoningais (virpesių lygtis ir grafikai. Harmoningų elektromagnetinių virpesių rūšys. Elektromagnetinių virpesių moduliacijos rūšys. Elektromagnetinių virpesių šaltiniai. Atstumo matavimo panaudojant ...
Geodezijos testai, Testas, 2 puslapiai
2015 11 24
Geografijos testas Pietų Amerika
Kaip vadinama aukščiausia P. Amerikos viršūnė? Kaip vadinama ilgiausia ir vandeningiausia P. Amerikos upė? Kaip P. Amerikoje vadinama potvynių sukelta banga? Kaip vadinami P. Amerikos kalnai, kurie tęsiasi visa vakarine P. Amerikos dalimi? ...
Geografijos testai, Testas, 3 puslapiai
2013 10 28
Kosmosas ir visata
Visata ir mokslas. Arčiausi visatos objektai – žemė, saulė ir mėnulis. Saulės imperija. Grožis ir pavojai – planetos, asteroidai ir kometos. Saulės imperija. Nuolatinis judėjimas. Saulės imperija. Atsiradimas ir likimas. Kosminės ...
Astronomijos testai, Testas, 7 puslapiai
2011 04 06
Literatūrinis kryžiažodis 10 klasei
Klausimai Pastaba įvardindami asmenis – rašykite pavardę. Kryžiažodis literatūros kursas.
Lietuvių testai, Testas, 3 puslapiai
2015 05 21
Medžiagotyros testas su atsakymais VGTU
Ne, nes trūkimo riba yra vadinama ,apkrovos ,kai bandinys nutrūksta, sąlyginis įtempimas.Taip, medžiagos plastiškumui apibūdinti yra šie du iš tempimo bandymų gauti rodikliai.Ne, nes elastingumu vadinamas apkrovos, kuri ...
Medžiagų mokslo testai, Testas, 14 puslapių
2015 12 05
MTP mokslo ir technologijų parkai testas
Testas MTP mokslo ir technologijų parkai. Kuris teiginys tiksliausiai apibūdina MTP ? Aukštųjų technologijų pramonė apima. Kas yra pilkoji medžiaga ? Pabrauk , kokios šalys gali vystyti aukštųjų technologijų pramonę teisingi 2 ...
Technologijų testai, Testas, 1 puslapis
2016 04 13
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema