Testai (5)

Įvairių mokslo sričių testai savo žinių pasitikrinimui, egzaminų organizavimui. Testų klausimai ir atsakymai.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

357 dokumentai
Muzikos kurinių analizės testas
Muzikos kūrinių analizės testas. Kas yra „stilius“? Kokio kompozitoriaus gyvenimo faktai minimi šiame tekste. Kokiu harmoniniu intervalu prasideda lietuvos valstybinis himnas? Kuris kompozitorius nekūrė operų? Raidinis fa-diez minor ...
Muzikos testai, Testas, 4 puslapiai
2013 06 28
Žmogaus saugos testas
Žmogaus saugos testas 8 klasei. Kaip vadinamas metodas kurį reikia daryti žmogui užspringus. Ką reikia daryti žmogui užspringus. Ką daryti nušalus. Ką daryti pamačius skęstantį žmogų. Ką daryti nudegus. Kaip vadinamas pavojus kai ...
Saugos testai, Testas, 2 puslapiai
2016 02 10
Biblija testas
Biblija. Testas su atsakymais. Šventasis raštas. Ką reiškia žodis BIBLIJA? Kiek knygų sudaro katalikišką Bibliją? Iš kiek dalių sudaryta Biblija? Ar Bibliją galima laikyti kultūros dokumentu? Kada pradėta rašyti Biblija? Kas Biblijos ...
Tikybos testai, Testas, 2 puslapiai
2014 02 04
Darbo užmokestis testas
Koks teisinis aktas reglamentuoja darbo užmokesčio apmokėjimą. Kasdieninė darbo laiko trukmė. Kaip apskaičiuojamas darbo užmokestis už kasmetines atostogas? Nuo kurių išmokų neskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos į SODROS ...
Finansų testai, Testas, 5 puslapiai
2018 01 13
Informatikos testas
Informatikos žinių patikrinimo testas. Daugiau nei 100 klausimų testo forma. Tekstų redaktorius. Skaičiuoklė. Duomenų bazės (Ms Access).
Informatikos testai, Testas, 8 puslapiai
2016 08 03
Nemetalai testas
Nemetalai. Testas. Nemetalai, kokios tai medžiagos?. Kokioje lentelės pusėje yra išsidėstę nemetalai?. Koks nemetalas labiausiai paplitęs gamtoje?. Po kiek elektronų nemetalai turi išoriniame sluoksnyje?. Su kuo ne reaguoja vandenilis?. ...
Chemijos testai, Testas, 32 puslapiai
2014 04 02
Organizmų gyvybinės funkcijos testas
Organizmų gyvybinės funkcijos. Pavartokite reikiamas sąvokas. Paaiškinkite, kaip veikia pulsuojančios vakuolės, nefridijos, Malpigijaus vamzdeliai ir inkstai. Nurodykite 2- 3 priežastis, nuo kurių priklauso kvėpavimo intensyvumas. ...
Biologijos testai, Testas, 3 puslapiai
2016 08 05
Rinkimai ir rinkimų sistemos
10 klausimų testas su atsakymais apie rinkimus ir rinkimų sistemas. Kokia yra rinkimų paskirtis? Kuri procedūra neįeina į rinkimų procesą? Kokios yra rinkimų sistemos? Kas nustato kaip bus suskirstomi ministrų portfeliai? Kokia rinkimų ...
Istorijos testai, Testas, 3 puslapiai
2011 01 18
Sociologijos kolis
Sociologija. Sociologija- tai. Istoriniai įvykiai prisidėję prie sociologijos atsiradimo. Sociologijos mokslo funkcijos. Sociologai. Sociologijos teorijos. Kultūra. Kultūrą sudaro. Normos. Sankcijos. Požiūriai į kultūrą. Kultūrinis ...
Sociologijos testai, Testas, 2 puslapiai
2015 03 23
Sudėtinių sakinių skyryba
Sudėtinių bejungtukių sakinių skyryba Nr. (10 kl. Įrašyti praleistas raides, sudėti skyrybos ženklus,nubrėžti sakinių schemas. Įrašyti praleistas raides. Paaiškinkite, kas skiriama skaitmenimis pažymėtais skyrybos ženklais. ...
Lietuvių testai, Testas, 7 puslapiai
2016 08 06
Testas suvokimas, skyryba, rašyba, kalbos kultūra
Įrašyti praleistas raides. Įrašykite praleistas raides ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. Perskaitykite tekstą ir atsakykite į pateiktus klausimus. Teksto suvokimas, skyryba, rašyba, kalbos kultūra. Paaiškinkite, kas skiriama ...
Lietuvių testai, Testas, 6 puslapiai
2013 04 20
Anketa studentui
„Naujo produkto, paslaugos poreikio analizė“. Apklausa yra anoniminė, todėl vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Anketoje nėra teisingų ar klaidingų atsakymo variantų, tyrėjams svarbiausia tik jūsų asmeninė nuomonė, kurią ...
Vadybos testai, Testas, 3 puslapiai
2015 04 26
Ankstyvųjų viduramžių muzika
Ankstyvųjų viduramžių muzika. Testas. Kuriais amžiais vyravo viduramžių muzika? Išvardinkite į kokius 3 periodus skirstoma viduramžių muzika? Kas yra „monodinis“ giedojimas? Kas yra „antifoninis“ giedojimas? Kas būdinga ...
Muzikos testai, Testas, 5 puslapiai
2015 03 03
Aplinkos ir žmogaus saugos TESTAS ir atsakymai
Kas yra civilinė sauga Civilinė sauga . Civilinės saugos tikslai ir uždaviniai Civilinės saugos tikslai  . Kokios yra gyventojų , ūkio subjektų ir kitų įstaigų teisės. Kokios yra gyventojų , ūkio subjektų ir kitų įstaigų ...
Aplinkos testai, Testas, 2 puslapiai
2015 11 24
Degalų asortimentas, kokybė ir pagrindinės charakteristikos testas
Degalų asortimentas , kokybė ir pagrindinės charakteristikos ” testas. Kokie yra automobilių degalai. Iš ko yra išgaunamas benzinas. Koks skaičius yra svarbiausias benzino kokybės rodiklis. Kas atsitinka , kai variklio detalių ...
Transporto testai, Testas, 9 puslapiai
2016 08 13
English Grammar Practice
Very good english grammar practice. Please mark you answer with an x in the correct box as in the example. Write a or an before the indefinite singular nouns. Insert a or an if necessary. Supply a/an or one in these sentences. Insert a/an or one if ...
Anglų testai, Testas, 213 puslapių
2016 07 11
Enterprise Elementary 2 Workbook pratybų atsakymai
Enterprise Elementary 2 Workbook anglų pratybų atsakymai.
Anglų testai, Testas, 22 puslapiai
2014 10 14
Etika Šeima testas
Šeimos etika. Įrašykite trukstamus žodžius. Kokie sveikos šeimos bruožai? ( Pabraukt teisyngus atsakymus. Ką daryti , kad šeimą ir santuoką lydėtų sėkmė? Įrašyk tinkama raidę.
Etikos testai, Testas, 4 puslapiai
2014 09 30
Finansų egzaminas
Rinkoje sumažėjus palūkanų normoms, obligacijų faktinis pajamingumas bus lygus grąžai iki išpirkimo (YTM) tik tuomet, jei investuotojas obligaciją laikys iki jos išpirkimo termino.Bendrovė paskelbė, kad per ateinančius 5 metus ...
Finansų testai, Testas, 3 puslapiai
2016 06 27
Geografija kryžiažodis pavyzdys
Viena iš didžiausiu salų? Sąsiauris ,kuris jungia Atlanto vandenyną su Baltijos jūra? Moliuskai ,kurie prisitaikydavo prie tam tikrų gamtos sąlygų? Viena iš didžiausių salų? Ardomosios vandens veiklos pavadinimas? Stčaiašlaitis ...
Geografijos testai, Testas, 1 puslapis
2018 03 31
Geografijos testas
Kaip skirstomi gamtos ištekliai? Kas yra žymima „SKE“ raidėmis? Kokiam laikotarpiui pakaks žaliavos Mangano? Viena iš neatsinaujinančių energijos šaltinių ir seniausia pramonės žaliava. Kuri šalis pagamina daugiausiai akmens anglies? ...
Geografijos testai, Testas, 3 puslapiai
2014 04 29
Makroekonomikos testas
Makroekonomikos testas. Finansų rinka. Į pinigų pasiūlą siaurąja prasme (M1) įeina. Kembridžo ekonomistų požiūriu pinigai atlieka. Šalyje yra 3 komerciniai bankai (A,B,C),privalomųjų atsargų norma (r) 5%. Šios šalies pilietis į ...
Ekonomikos testai, Testas, 3 puslapiai
2014 04 30
Pasaulio kalbos testas
Kalba gimtoji - kasdieninė Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje. Viktorina. Kokia yra religinė musulmonų kalba? Ką žinote apie pasaulio kalbas. Mažiausia pasaulio kalba. Kokios gyvos kalbos priklauso baltų kalbų šeimai. Kokia ...
Lietuvių testai, Testas, 15 puslapių
2013 12 08
Pirmoji pagalba testas
Koks teiginys apie defibriliaciją automatiniu išoriniu defibriliatoriumi yra neteisingas. Kokių profesijų žmonės privalo teikti pirmąją pagalbą? Pasirinkite bent vieną teisingą atsakymą. Kokiu dažniu rekomenduojama atlikti krūtinės ...
Medicinos testai, Testas, 7 puslapiai
2019 03 15
Rašybos užduotys 7 klasė
Įrašykite praleistas priebalses. Paaiškinkite jų rašybą, nurodykite supanašėjimo rūšį suduslėjimas, suskardėjimas, s prieš č, z prieš dž, susiliejimas. Sukirčiuokite ir fonetiškai išnagrinėkite žodžius brėžti, jaučiai, ...
Lietuvių testai, Testas, 3 puslapiai
2013 09 30
V.Mačernis Testas
Nurodyk Vytauto Mačernio sonetams būdingus bruožus.
Lietuvių testai, Testas, 4 puslapiai
2015 12 09
Audiniai testas (2)
Audiniai. Audinys yra istoriškai susiformavusi ląstelių ir neląstelinių struktūrų sistema, kurią sujungia bendra kilmė, sandara ir funkcijos. Užduotis. Šiame kvadrate gulsčiai ir stačiai perskaitykite 10 esamų terminų tema ,,Audinių ...
Biologijos testai, Testas, 12 puslapių
2016 08 07
Ekonomikos testas (2)
Ką reiškia sąvoka „suvaldyti savo pinigų srautus? “. Kas yra pirmaeilės išlaidos? Asmeninis biudžetas tai. Kada reikėtų pradėti taupyti. Kur labiausiai apsimoka laikyti sutaupytus pinigus? Kas svarbiausia geram taupymo planui? ...
Ekonomikos testai, Testas, 3 puslapiai
2013 12 08
Elastingumo teorija, testas
Tema. Elastingumo teorija. Testas Pagrindinės kategorijos Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Uždari Elastingumo teorija parodo. Produkto paklausa yra ...
Ekonomikos testai, Testas, 2 puslapiai
2018 09 27
Elektronikos pagrindų egzaminas
Priemaišinių atomų koncentracija bazėje yra daug kartų mažesnė , nei emiteryje. Bk , be , bb. Aktyvinis stiprinimo , nukirtimo uždarymo , soties ir inversinis. Aktyvinis stiprinimo. Tranzistoriaus darbo režimas su apkrova. Su p kanalu , - ...
Elektronikos testai, Testas, 14 puslapių
2015 06 19
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema