Testai (5)

Įvairių mokslo sričių testai savo žinių pasitikrinimui, egzaminų organizavimui. Testų klausimai ir atsakymai.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

427 dokumentai
Medžiagotyros testas su atsakymais VGTU
Ne, nes trūkimo riba yra vadinama ,apkrovos ,kai bandinys nutrūksta, sąlyginis įtempimas.Taip, medžiagos plastiškumui apibūdinti yra šie du iš tempimo bandymų gauti rodikliai.Ne, nes elastingumu vadinamas apkrovos, kuri ...
Medžiagų mokslo testai, Testas, 14 puslapių
2015 12 05
Mikroekonomikos egzaminas
Taip , jeigu tai žemesnė prekė ir išlaidos šiai prekei sudaro pagrindinę dalį vartotojo biudžeto. Kryžminis paklausos elastingumo koeficientas didesnis už. Pasiūlos kreivę į dešinę. Visus prekių rinkinius , kurios vartotojas gali ...
Ekonomikos testai, Testas, 6 puslapiai
2016 11 07
Teisės kryžiažodis
Kaip, anot Konstitucijos, sprendžiami svarbiausi Valstybės ir Tautos gyvenimo klausimai? Administracinės nuobaudos rūšis. Asmenų veiksmai,kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. Kokia sutartis buvo ...
Teisės testai, Testas, 1 puslapis
2014 04 03
Apskaitos testas Nr. 2
Reklamos tikslais panaudota įmonės produkcijos suma pelno (nuostolių) ataskaitoje. Atspindima. Ilgalaikis turtas balanse turi būti fiksuojamas. Debitorinis įsiskolinimas į abejotinų skolų sudėtį perkeliamas. Parduotų prekių ...
Apskaitos testai, Testas, 25 puslapiai
2018 01 20
Biblija testas
Biblija. Testas su atsakymais. Šventasis raštas. Ką reiškia žodis BIBLIJA? Kiek knygų sudaro katalikišką Bibliją? Iš kiek dalių sudaryta Biblija? Ar Bibliją galima laikyti kultūros dokumentu? Kada pradėta rašyti Biblija? Kas Biblijos ...
Tikybos testai, Testas, 2 puslapiai
2014 02 04
Cheminiai ryšiai ir formulės
Cheminiai ryšiai ir formulės. Cheminėse reakcijose tarp elementų atomų, kurių elektrinis neigiamumas stipriai skiriasi (~ 2), susidaro ryšys. Koks ryšys tarp molekulių yra kambario temperatūros vandenyje? Kurioje grupėje yra elementas, ...
Chemijos testai, Testas, 3 puslapiai
2016 08 11
Elektronikos pagrindų egzaminas
Priemaišinių atomų koncentracija bazėje yra daug kartų mažesnė , nei emiteryje. Bk , be , bb. Aktyvinis stiprinimo , nukirtimo uždarymo , soties ir inversinis. Aktyvinis stiprinimo. Tranzistoriaus darbo režimas su apkrova. Su p kanalu , - ...
Elektronikos testai, Testas, 14 puslapių
2015 06 19
Elektroninė prekyba anketa
Elektroninė prekyba. Kur dažniausiai ieškote informacijos apie prekes ar paslaugas? Ar perkate internetu? Kaip dažnai perkate internetu (per metus)? Ar perkate užsienio elektroninėse parduotuvėse? Ką perkate internetu? Kodėl perkate ...
Informatikos testai, Testas, 3 puslapiai
2014 02 04
Farmakologija Nepageidaujamų reakcijų į vaistą rūšys
Farmakologija Nepageidaujamų reakcijų į vaistą rūšys. Farmakokinetika ir farmakodinamika. Simpatinės ir parasimpatinės sistemos poveikis organams. Cholinomimetikai Cholinomimetikų NRV. Cholinomimetikų atstovai ir jų indikacijos. ...
Medicinos testai, Testas, 10 puslapių
2016 10 25
Fizikos testas: vektoriai, greitis, judėjimas, kinetinė energija
Fizikos testas: vektoriai, greitis, judėjimas, kinetinė energija.
Fizikos testai, Testas, 4 puslapiai
2019 02 02
Konstitucija testas
Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją referendumas skelbiamas, jeigu to reikalauja. Pagal Konstituciją vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas yra. Pagal Konstituciją valdžios galias riboja. Pagal Konstituciją nepaprastąją ...
Teisės testai, Testas, 5 puslapiai
2015 01 15
Lietuvių kalba J raidės rašybos pratimai. 7 klasė
Kur reikia įrašykite j raidę, kur nereikia neįrašykite. Paaiškinkite, kodėl, pagal šias taisykles. Iš teksto apie septintoką Joną ėmė ir pabėgo raidė j. Kur reikia, įrašykite ją. Įrašykite praleistas raides.
Pedagogikos testai, Testas, 2 puslapiai
2013 09 30
Marketingo testas su atsakymais
Marketingo sistema formuojasi ir pradeda vystytis susidarius. Marketingo kaip valdymo funkcijos uždavinys yra. Naudojant prekės tobulinimo koncepciją , pagr. dėmesys skirimas. Rinkoje svarbiausia. Marketingo komplekso pagrindiniai uždaviniai ...
Ekonomikos testai, Testas, 2 puslapiai
2015 03 23
Sociologijos kolis
Sociologija. Sociologija- tai. Istoriniai įvykiai prisidėję prie sociologijos atsiradimo. Sociologijos mokslo funkcijos. Sociologai. Sociologijos teorijos. Kultūra. Kultūrą sudaro. Normos. Sankcijos. Požiūriai į kultūrą. Kultūrinis ...
Sociologijos testai, Testas, 2 puslapiai
2015 03 23
Aplinkosaugos testas
Egoizmo priešindybė , kai siekiama nesavanaudiško rūpinimosi kitų gerove. Išteklių , natūralių prekių , gyvybės palaikymo ir atliekų talpos šaltinis. Naudojamą ir nenaudojamą vertės. Visi atsakymai teisingi. Išskirtinumu ir ...
Aplinkos testai, Testas, 9 puslapiai
2016 04 20
Audito testai
Kas yra audito testai ir procedūros. Audito testų grupavimas. Vidaus kontrolės sistemos kūrimo tikrinimo testų. Vidaus kontrolės sistemos veikimo tikrinimo testų. Finansinės informacijos tikrinimo testai. Skaičiavimai ir ...
Apskaitos testai, Testas, 11 puslapių
2016 11 01
English Grammar Practice
Very good english grammar practice. Please mark you answer with an x in the correct box as in the example. Write a or an before the indefinite singular nouns. Insert a or an if necessary. Supply a/an or one in these sentences. Insert a/an or one if ...
Anglų testai, Testas, 213 puslapių
2016 07 11
Geografijos testas
Kaip skirstomi gamtos ištekliai? Kas yra žymima „SKE“ raidėmis? Kokiam laikotarpiui pakaks žaliavos Mangano? Viena iš neatsinaujinančių energijos šaltinių ir seniausia pramonės žaliava. Kuri šalis pagamina daugiausiai akmens anglies? ...
Geografijos testai, Testas, 3 puslapiai
2014 04 29
Literatūrinis kryžiažodis 10 klasei
Klausimai Pastaba įvardindami asmenis – rašykite pavardę. Kryžiažodis literatūros kursas.
Lietuvių testai, Testas, 3 puslapiai
2015 05 21
MTP mokslo ir technologijų parkai testas
Testas MTP mokslo ir technologijų parkai. Kuris teiginys tiksliausiai apibūdina MTP ? Aukštųjų technologijų pramonė apima. Kas yra pilkoji medžiaga ? Pabrauk , kokios šalys gali vystyti aukštųjų technologijų pramonę teisingi 2 ...
Technologijų testai, Testas, 1 puslapis
2016 04 13
Muzikos kurinių analizės testas
Muzikos kūrinių analizės testas. Kas yra „stilius“? Kokio kompozitoriaus gyvenimo faktai minimi šiame tekste. Kokiu harmoniniu intervalu prasideda lietuvos valstybinis himnas? Kuris kompozitorius nekūrė operų? Raidinis fa-diez minor ...
Muzikos testai, Testas, 4 puslapiai
2013 06 28
Darbo užmokestis testas
Koks teisinis aktas reglamentuoja darbo užmokesčio apmokėjimą. Kasdieninė darbo laiko trukmė. Kaip apskaičiuojamas darbo užmokestis už kasmetines atostogas? Nuo kurių išmokų neskaičiuojamos socialinio draudimo įmokos į SODROS ...
Finansų testai, Testas, 5 puslapiai
2018 01 13
Elastingumo teorija, testas
Tema. Elastingumo teorija. Testas Pagrindinės kategorijos Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Uždari Elastingumo teorija parodo. Produkto paklausa yra ...
Ekonomikos testai, Testas, 2 puslapiai
2018 09 27
Finansų egzaminas
Rinkoje sumažėjus palūkanų normoms, obligacijų faktinis pajamingumas bus lygus grąžai iki išpirkimo (YTM) tik tuomet, jei investuotojas obligaciją laikys iki jos išpirkimo termino.Bendrovė paskelbė, kad per ateinančius 5 metus ...
Finansų testai, Testas, 3 puslapiai
2016 06 27
Genetika testas
Genetika testas. Kuris Mendelio dėsnis rodo, jog sukryžminus pirmosios kartos Aa individus tarpusavyje, antrosios kartos fenotipų santykis bus 3 1, o genotipų 1 2 1? Klinikinės genetikos pritaikymas – tai žinios taikomos diagnozuojant ir ...
Medicinos testai, Testas, 3 puslapiai
2017 04 05
Geografija kryžiažodis pavyzdys
Viena iš didžiausiu salų? Sąsiauris ,kuris jungia Atlanto vandenyną su Baltijos jūra? Moliuskai ,kurie prisitaikydavo prie tam tikrų gamtos sąlygų? Viena iš didžiausių salų? Ardomosios vandens veiklos pavadinimas? Stčaiašlaitis ...
Geografijos testai, Testas, 1 puslapis
2018 03 31
Informatikos testas
Informatikos žinių patikrinimo testas. Daugiau nei 100 klausimų testo forma. Tekstų redaktorius. Skaičiuoklė. Duomenų bazės (Ms Access).
Informatikos testai, Testas, 8 puslapiai
2016 08 03
Istorijos testas Europos viduramžiai
Kiek iš viso buvo kryžiaus žygių? Kada įvyko pirmasis Kryžiaus žygis? Kada įvyko antrasis Kryžiaus žygis? Kada įvyko trečiasis Kryžiaus žygis? Kada įvyko ketvirtasis Kryžiaus žygis? Kas yra Lažas? Ką reikia atlikti? Kas yra ...
Istorijos testai, Testas, 5 puslapiai
2016 08 09
Kadastriniai matavimai ir nekilnojamojo turto vertinimas testas
Kadastriniai matavimai ir nekilnojamojo turto vertinimas.
Žemėtvarkos testai, Testas, 9 puslapiai
2015 12 07
Nemetalai testas
Nemetalai. Testas. Nemetalai, kokios tai medžiagos?. Kokioje lentelės pusėje yra išsidėstę nemetalai?. Koks nemetalas labiausiai paplitęs gamtoje?. Po kiek elektronų nemetalai turi išoriniame sluoksnyje?. Su kuo ne reaguoja vandenilis?. ...
Chemijos testai, Testas, 32 puslapiai
2014 04 02
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo