Tėviškumo sąsajos su vaiko mokymosi pasiekimais


Tėviškumo sąsajos su vaiko mokymosi pasiekimais. Įvadas. Pagrindinių sąvokų žodynėlis. Tėviškumas bei jo sąsajos su vaiko mokymosi pasiekimais. Tėviškumas, kaip vyriškumo raiška vaiko ugdyme. Tėviškumo samprata. Tėviškumo raiška vaiko ugdyme. Tėviškumas, kaip vaiko mokymosi pasiekimus lemiantis veiksnys. Mokymosi pasiekimų apibrėžtis. Mokymosi pasiekimus lemiantys veiksniai. Tėviškumo poveikis vaiko mokymosi pasiekimams. Tėviškumo požymių raiškos sąsajų su vaiko mokymosi pasiekimaistyrimo metodika, organizavimas ir rezultatai. Tėviškumo požymių raiškos poveikio vaiko mokymosi pasiekimams nustatymo metodika. Tyrimo kintamieji ir duomenų rinkimo metodai. Tyrimo instrumentas. Tyrimo procedūra. Tyrimo dalyviai. Tyrimo etika ir apribojimai. Tėviškumo požymių raiškos sąsajų su vaiko mokymosi pasiekimais tyrimo rezultatai. Vaikų mokymosi pasiekimai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Dažniausia šeimoje vaiko ugdymas ir priežiūra labiau tapatinama su vaiko motinos veikla. Tačiau tėvo įsitraukimas į savo vaiko ugdymo bei priežiūros procesą yra ne mažiau svarbus. Tik abu tėvai gali sudaryti palankias sąlygas augti vaikui šeimoje. Auginant vaiką, pas tėvą turi pasireikšti tėviškumo savybė. Ši savybė savo ruožtu pasižymi įvairiais požymiais. Šio magistrinio darbo tikslas - nustatyti tėviškumo ir vaiko mokymosi pasiekimų sąsajas. Empirinio tyrimo metu buvo apklausti Kauno miesto vidurinių mokyklų 14 – 18 metų amžiaus moksleiviai. Viso apklausta 370 moksleivių. Apklausos metu buvo sužinota respondentų nuomonė apie jų tėvų tėviškumo pasireiškimą bei gauti duomenys apie moksleivių mokymosi pasiekimus. Respondentų nuomonė buvo gauta pasitelkus Tėvo dalyvavimo skalę, kuri padeda nustatyti vyro tėviškumo požymių raišką.

Darbe pateikti tėviškumo požymių raiškos ypatumai. Darbe taip pat buvo nustatyta, kad tėviškumas, kaip vyro savybė, siejasi su vaiko mokymosi pasiekimais. Tyrimo rezultatai parodė, jog aštuoni iš devinių, tėviškumą nusakančių, požymių turi ryšį su vaiko mokymosi pasiekimais (pažymių vidurkiu). Taip pat nustatyta, kad visi devyni tėviškumo požymiai turi ryšį su moksleivių pamokų lankomumu, kaip veiksniu, kuris gali įtakoti mokymosi pasiekimus.

  • Pedagogika Magistro darbas
  • Adobe PDF 582 KB
  • 2013 m.
  • 69 puslapiai
  • Laura
  • Tėviškumo sąsajos su vaiko mokymosi pasiekimais
    10 - 2 balsai (-ų)
Tėviškumo sąsajos su vaiko mokymosi pasiekimais. (2013 m. Vasario 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/teviskumo-sasajos-su-vaiko-mokymosi-pasiekimais.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 19:48
×