Tėvų globos netekusių vaikų socialinės adaptacijos pradinėje mokykloje ypatumai


Pragmatinių žinių pozicija. Mišraus dizaino tipas. Literatūros analizė 5 straipsnių analizė. Tyrimo metodai Kokybinis tyrimas Duomenų rinkimo metodas – interviu. Duomenų analizės metodas grindžiamosios teorijos pagrindu. Tyrimo instrumentas – interviu klausimai. Kiekybinis tyrimas Duomenų rinkimo metodas – apklausa raštu. Faktorinė duomenų analizė. Tyrimo instrumentas – klausimynas. ANKETA PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAMS. Kokiomis savybėmis pasižymi vaikų globos namų auklėtiniai Savybės Dauguma Mažuma Niekas. Kaip Jūsų vertinimu mokykloje bendrauja vaikų globos namų auklėtiniai. Kaip vaikų globos namų auklėtiniai dalyvauja mokyklos bendruomenės gyvenime. Kaip Jūs vertinate mokyklos ir vaikų globos namų pedagogų bendradarbiavimą. Kokias mokinių mokymo problemas išskirtumėte. Kaip manote , dėl kokių priežasčių kyla auklėjimo problemos. Kaip manote kas labiausiai įtakoja vaikų globos namų auklėtinių mokymąsi ir elgesį.


Ištirti tėvų globos netekusių vaikų socialinės adaptacijos pradinėje mokykloje ypatumus.

3. Teoriškai apibūdinti socialinio pedagogo veiklą tėvų globos netekusių vaikų socialinės adaptacijos mokykloje procese.

4. Empyriškai ištirti tėvų globos netekusių vaikų socialinės adaptacijos ypatumus mokykloje.

Šiuolaikiniai pragmatizmo atstovai (Rorty, Murphy,Patton, Cherryholmes) teigia, kad žinojimas kyla iš esamų veiksmų, situacijų, pasekmių rečiau nei iš buvusių (pirminių) sąlygų formų, nes koncentruojamasi į prisitaikymą bei problemų sprendimą. Tyrimo procese svarbiausias ne metodas, o problema ir tyrėjai, kurie taiko metodologines strategijas, inkorporuojančias konkrečius metodus, leidžiančius suvokti tyrimo problemą (Rossman, Wilson, 1985).

Pragmatizmas nepriklauso jokiai filosofiniai sistemai. Čia taikomi mišrūs tyrimo metodai, kai tyrėjai liberaliai taiko kiekybinius ir kokybinius svarstymus.

Individualūs tyrėjai laisvai pasirenka metodus, techniką, tyrimo procedūras, kurios labiausiai atitinka jų poreikius.

Tyrėjai nesiremia vienu požiūriu, o vadovaujasi įvairiais renkant ir analizuojant duomenis.

Tyrėjai į tyrimą žvelgia per „kas“ ir „kaip“ prizmę, remiasi būsimomis pasekmėmis ir tuo ką nori pakeisti konkrečiu tyrimu.

Pragmatizmas mišrių metodų tyrėjams atveria galimybes į kompleksinius metodus, skirtingus požiūrius ir svarstymus, įvairias duomenų rinkimo ir analizės formas.

Pasirinkta ši žinių pozicija, nes leidžia remtis esama veiklos situacija ir problemų sprendimu. Skatina tiesos ieškoti duotame laike. Pragmatinių žinių pozicija suteikia galimybę remtis įvairiais požiūriais ir juos tarpusavyje apsvarstyti.

Pasirinkta pragmatinių žinių poziciją, kadangi pragmatizmo atstovai (Rorty, Murphy,Patton, Cherryholmes) teigia, kad žinojimas kyla iš esamų veiksmų, situacijų, pasekmių rečiau nei iš buvusių (pirminių) sąlygų formų, nes koncentruojamasi į prisitaikymą bei problemų sprendimą.

Kokybiniame tyrime pasirinktas duomenų rinkimo metodas – interviu. Respondentais pasirinkome 10 Kauno Vydūno vidurinės mokyklos mokytojų, kurie dirba su pradinių klasių mokiniais, kuriose mokosi vaikai gyvenantys VGC „Pastogėje“, bei Kauno rajono Babtų pradinę mokyklą – darželį, Pagynės skyriaus 8 pedagogus, kurie dirba su Pagynės globos namų auklėtiniais.

Kiekybiniame tyrime pasirinktas duomenų rinkimas – apklausa raštu. Pateikiamas klausimynas pedagogams dirbantiems su globos namų auklėtiniais.

,,Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų, gyvenančių globos įstaigoje, savivertės ir mokyklinio nerimo ypatumai“.

straipsnyje ,,Adaptacija ir jos raiška pradinėje mokykloje“ aptariama adaptacijos samprata, atsižvelgiama į mokyklinė adaptacija ir jos raiška, vaiko psichinės raidos sutrikimus. Adaptacija yra procesas, kurio metu moksleivis aktyviai veikia ir elgiasi kurdamas socialinius padarinius teigia: R. Pabedinskienė. J. Pikūnas ir A. Palujanskienė nurodo, kaip adaptacija dažniausiai suprantama kaip derama ugdytinio sąveika su aplinka. Vis daugiau pasirodo mokslinių darbų, padedančių suprasti adaptacijos svarbą pradinukų ugdymui. Pradinukų adaptavimosi mokykloje tyrimo gilinimas ir plėtra tiesiogiai susiję su bendrųjų ir mokyklinės adaptacijos problemų sąsajų atskleidimu. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų adaptaciją pradinėje mokykloje lemia įvairūs tarpusavyje susiję faktoriai: negatyvūs šeimos ir mikrosocialinės aplinkos poveikis vaiko raidai, mokinių normų ir elgesio taisyklių pažeidimai, žinių įsisavinimo sunkumai, neteisingas pedagoginis požiūris jam , neigiamas bendraklasių požiūris į ugdytinį, žemas socialinis statusas. Visa tai sukelia diskomforto būseną.

  • Microsoft Word 33 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (2805 žodžiai)
  • Universitetas
  • Judita
  • Tėvų globos netekusių vaikų socialinės adaptacijos pradinėje mokykloje ypatumai
    10 - 1 balsai (-ų)
Tėvų globos netekusių vaikų socialinės adaptacijos pradinėje mokykloje ypatumai. (2018 m. Kovo 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/tevu-globos-netekusiu-vaiku-socialines-adaptacijos-pradineje-mokykloje-ypatumai.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 13 d. 15:31
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo