Tėvynės atvaizdas lietuviu literatūroje


Lietuvių kalbėjimo potemės 2018.

Tėvynės atvaizdas lietuviu literatūroje.


Nuo pačių seniausių laikų Lietuvai ir pasauliui teko patirti daugybę sunkių išbandymų, didelių įtampų ir grėsmių, paveikusių to meto menininkus, kurie savo išgyvenimus įprasmino kūryboje. Šiandieniniame pasaulyje, kuriame vyrauja taika ir ramybė, rašytojai nepatiria tiek įtampos ar grėsmių, kiek patyrė vyresnių kartų rašytojai. Manau, jog tikrieji menininkai suformuojami nesaugumo jausmo: įtampų, grėsmių, baimių, tokia patirtis, perteikta kūryboje, sužadina skaitytojo jausmus, verčia pažvelgti į situaciją iš arčiau, pabūti jų vietoje. Vienas geriausių to pavyzdžių – katastrofų literatūros atstovai, liudijantys to meto tragišką patirtį. Katastrofų literatūros kūrybai atsirasti XX a. vid. lėmė sunkios istorinės aplinkybės: 2-asis Pasaulinis karas, trėmimai į Sibirą, koncentracijos stovyklas, represijos, sovietinė okupacija. XX a. vid. lietuvių kūryba skilo į išeivijos, Sibiro tremtinių, partizanų ir sovietinę literatūrą. Priešintis okupantams Lietuvai nebuvo galimybių, todėl teko priešintis taikiu būdu, o tam tiko kūryba.

Viena ryškiausių katastrofų literatūros kūrėjų buvo S. Nėris – poetė, lyrikė neoromantikė. S. Nėris iš prigimties turėjo nepaprastai stiprios dvasinės energijos. Jos gyvenimas nebuvo lengvas, priešingai – įtemptas, pilnas neramumų: pabaigusi Kauno universitetą, kelerius metus turėjo mokytojauti Lazdijų gimnazijoje.

Tėvynės atvaizdas lietuviu literatūroje. (2016 m. Gegužės 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/tevynes-atvaizdas-lietuviu-literaturoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 05:28