Tiesioginių užsienio investicijų analizė Lietuvoje


Tiesioginių užsienio investicijų lietuvoje analizė. Tiesiogines uzsienio investicijos lietuvoje. Užsienio investicijos lietuvoje statistika. Investicijų apimties raida lietuvoje pavaizdavimas. Tui santrauka. Koreliacine analize tarptautine prekyba. Investiciju klimatas lietuvoje. Recenzija investavimas lietuvoje. Užsienio investicijos lietuvoje raida. Tiesiogines uzsienio investiciju analize lietuvoje iki 2012.

Įvadas. Tiesioginės užsienio investicijos šalies ekonomikoje. Investicijų ekonominė samprata ir jos interpretavimas. Investicijų formos. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Tiesioginių užsienio investicijų įtaka šalies ūkiui. Tiesioginės užsienio investicijos lietuvoje. Teisinis tiesioginių užsienio investicijų lietuvoje reglamentavimas. Tiesioginių užsienio investicijų apimtis ir dinamika lietuvoje. Tiesioginių užsienio investicijų skirstymas pagal ekonomines veiklas. Tiesioginių užsienio investicijų skirstymas pagal šalis investuotojas. Tiesioginių užsienio investicijų skirstymas pagal apskritis. Investicinio klimato lietuvoje tyrimas ir vertinimas. Veiksniai, lemiantys lietuvos patrauklumą tiesioginėms užsienio investicijoms. Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo problemos. Tarptautiniai lietuvos investicinio klimato įvertinimai. Tiesioginių užsienio investicijų koreliacinė analizė. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka užsienio kalba (summary). Literatūra. Priedai.

Darbo tikslas – ištirti tiesioginių užsienio investicijų apimtis, pasiskirstymą bei augimo veiksnius ir pateikti siūlymus dėl tiesioginių užsienio investicijų skatinimo Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

Surinkti bei išanalizuoti mokslinėje literatūroje pateiktą teoriją apie tiesiogines užsienio investicijas;

Išnagrinėti tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje raidą ir dinamiką, išanalizuoti, kokios yra pagrindinės šalys investuotojos, į kokius ekonominius sektorius daugiausia investuojama bei kokiose apskrityse sutelkiama daugiausiai tiesioginių užsienio investicijų;

Nustatyti, kokie veiksniai skatina tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje, o kurie –riboja;

Ištirti Lietuvos investicinį klimatą, remiantis tarptautinių organizacijų statistiniais duomenimis;

Atlikti koreliacinę analizę ir ištirti tiesioginių užsienio investicijų bei pasirinktų veiksnių tarpusavio priklausomybę;

Pateikti išvadas bei pasiūlymus tiesioginėms užsienio investicijoms skatinti.

Darbo objektas – tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje statistika, dinamika, lemiantys veiksniai, teisinis reglamentavimas bei tiesioginių užsienio investicijų problemos.

Darbo metodika – mokslinės literatūros šaltinių bei mokslinių publikacijų rinkimas ir analizė, statistinių duomenų rinkimas ir apdorojimas, grafinių duomenų apdorojimas ir vaizdavimas. Darbe bus naudojami teoriniai moksliniai metodai – dokumentų analizė, apibendrinimas ir analitinis – kritinis metodai, taip pat atlikta koreliacinė analizė, apskaičiuotas Pirsono (Pearson) tiesinis koreliacijos koeficientas

Darbo struktūra. Darbą būtų galima suskirstyti į dvi pagrindines dalis. Pirmoji apima tiesioginių užsienio investicijų teorinius aspektus, kur bus aptarta tiesioginių užsienio investicijų samprata, formos, aptariamas tiesioginių užsienio investicijų poveikis vietinei šalies ekonomikai. Antroji – praktinė – dalis, kurią būtų galima suskirstyti į dar dvi: visų pirma, bus aptariamas tiesioginių užsienio investicijų teisinis reglamentavimas, analizuojamos tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje tendencijos, statistika bei dinamika, vertinamas Lietuvos investicinis klimatas, remiantis Pasaulio ekonomikos forumo bei kitų tarptautinių organizacijų pateikiamais duomenimis, antra, bus atlikta koreliacinė analizė, kurios metu mėginama išsiaiškinti, koks yra tiesioginių užsienio investicijų ir autorės pasirinktų veiksnių tarpusavio sąryšis. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados bei rekomendacijos.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 846 KB
  • 2012 m.
  • 55 puslapiai (13895 žodžiai)
  • Universitetas
  • G
  • Tiesioginių užsienio investicijų analizė Lietuvoje
    10 - 1 balsai (-ų)
Tiesioginių užsienio investicijų analizė Lietuvoje. (2012 m. Gruodžio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/tiesioginiu-uzsienio-investiciju-analize-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 19:35
×