Tikimybių teorijos špera


Elementariųjų įvykių aibe ? Apibrėžkite atsitiktinį , būtiną ir negalimą įvykius. ? Kokius veiksmus galima atlikti su įvykiais ? Apibrėžkite juos ir paaiškinkite. Kokie įvykiai sudaro pilnąją įvykių grupę ? Koks įvykis vadinamas priešingu ? Pateikite klasikinį tikimybės apibrėžimą ir išvardykite tikimybės savybes. Pateikite geometrinį tikimybės apibrėžimą. Apibrėžkite sąlyginę tikimybę. Kaip pasikeis sąlyginės tikimybės išraiška , kai įvykiai nepriklausomi ? Kam lygi dviejų įvykių sandaugos tikimybė , kai įvykiai priklausomi ir kai jie nepriklausomi. Kokias sąlygas turi tenkinti įvykiai pilnos tikimybės formulėje ? Užrašykite pilnos tikimybės formulę ir ją įrodykite. Užrašykite Bejeso formulę ir ją įrodykite. Kokie bandymai vadinami Bernulio bandymais ? Užrašykite ir įrodykite Bernulio formulę. Paaiškinkite , kada ji taikoma. Kada Bernulio formulė apytiksliai išreiškiama Puasono formule ? Užrašykite Puasono formulę. Ką vadiname atsitiktiniu dydžiu ? !!!!!. !!!!!. Ką vadiname diskrečiojo atsitiktinio dydžio pasiskirstymu ? !!!!!. !!!!!. Apibrėžkite tolydųjį atsitiktinį dydį naudodami jo pasiskirstymo funkciją. !!!!!. Išvardykite atsitiktinio dydžio pasiskirstymo funkcijos savybes. !!!!. !!!!. Ką vadiname tikimybių tankio funkcija ? Išvardykite tankio funkcijos savybes. Eksponentinis skirstinys , jo vidurkis ir dispersija. Kuo skiriasi dydžių , CX , vidurkiai ir dispersijos ? Kokį atsitiktinį dydį vadiname tolygiai pasiskirsčiusiu intervale. Kam lygus tolygiojo atsitiktinio dydžio vidurkis ir dispersija ? Įrodykite. Puasono skirstinys , jo vidurkis ir dispersija. Kokį skirstinį vadiname binominiu. Bernulio eksperimentus . Koks atsitiktinis dydis vadinamas normaliuoju , standartiniu normaliuoju. Užrašykite normaliojo atsitiktinio dydžio pasiskirstymo ir tankio funkcijų išraiškas , nubrėžkite jų grafikus.

1. elementariųjų įvykių aibe? Atsitiktinių įvykių aibė, kurioje atliekant bandymą, vienas įvykis tikrai įvyksta ir turi tik vieną baigtį... 2.Apibrėžkite atsitiktinį, būtiną ir negalimą įvykius.? Atsitiktinis įvykis: įvykis, kuris bandymo metu gali ir įvykti ir neįvykti. Žymimi didžiosiomis raidėmis su indeksais : A1, A2, ..., B1, B2, ... arba be jų: A, B, C,D. Būtinas įvykis: įvykis, kuris būtinai įvyks. Žymim : Ω. Negalimas įvykis : įvykis, kuris bandymo metu neįvyks. Žymim : Ø ...3.Kokius veiksmus galima atlikti su įvykiais? Apibrėžkite juos ir paaiškinkite. POAIBIS. Įvykis A yra įvykio B dalis arba atskiras atvejis, jei įvykus įvykiui A, įvyksta ir įvykis B, t.y. elementariųjų įvykių aibė A yra elementariųjų įvykių aibės B poaibis (dalis). LYGŪS. Įvykiai A ir B vadinami lygiais arba ekvivalentiškais, jei įvykus įvykiui A, įvyksta ir įvykis B, o įvykus įvykiui B, įvyksta ir įvykis A. SUMA. Dviejų įvykių A ir B suma arba sąjunga vadinamas įvykis, kuris yra ekvivalentus įvykio A arba įvykio B įvykimui.SANDAUGA. Dviejų įvykių A ir B sandauga arba sankirta vadinamas įvykis, kuris yra ekvivalentus įvykių A ir B įvykimui kartu. NESUTAIKOMI.

  • Matematika Špera
  • Microsoft Word 501 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 2 puslapiai (1168 žodžiai)
  • Justas
  • Tikimybių teorijos špera
    10 - 8 balsai (-ų)
Tikimybių teorijos špera. (2015 m. Gruodžio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/tikimybiu-teorijos-spera.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 16:12
×