Tikybos aprašymai

22 dokumentai
Biblijos savokos
Mozė. Babelio bokštas. Dekalogas. Mana. Nojaus laivas. Apokalipsė. Abraomas ir Izaokas. Pažadėtoji žemė. Kaino žymė (Kainas ir Abelis). Saliamonas. Giesmių giesmė. Trisdešimt sidabrinių. Liepsnojantis krūmas. Kelionė per dykumą. ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2013 12 13
Biblija analizė ir simboliai
Biblija. Kas yra Biblija? Mokiniai konspektuoja “Skaitinius”, pasižymėdami. AĮ kokias dalis skirstoma Biblija? BKada parašytas ir kuriomis kalbomis ST ir NT? CApie ką pasakojama ST ir NT? DKodėl Biblija minima per literatūros pamokas? Kuo ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2014 11 10
Jėzuitai
Jėzuitai Lietuvoje. Žymūs Lietuvos jėzuitai. Andriejus Bobola. Albertas Vijūkas-Kojelavičius. Žygimantas Liauksminas. Konstantinas Sirvydas. Poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595–1640 m. ),. Astronomas Martynas Počobutas. ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 6 puslapiai
2013 11 05
Karaimų aprašymas
Pirmoje nuotraukoje – krymo karaimai apsirengę tradicinę aprangą xix. Antroje nuotraukoje – kenesa Vilniuje. Trečioje nutraukoje - kenesa trakuose. Pirmoje nuotraukoje – vytautas didysis. Antroje nuotraukoje - karaimų apgyvendinimas ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2016 04 04
Piliečio pamokslinė kalba
Mykolas Pranciškus Karpavičius. Piliečio pamokslinė kalba.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2018 01 20
Viduklės Šv.Kryžiaus bažnyčia
Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia. Senosios bažnyčios. Dabartinės bažnyčios istorija. Liturginiai indai. Klebonija. Žymiausi Kunigai.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2015 02 12
Kalėdų pasaka
Kadaise nuostabiuose Libano miškuose gimė trys kedrai. Ištisus šimtmečius šie medžiai mąstė apie gyvenimą, mirtį, gamtą bei žmones. Jie buvo ten ir matė, kaip žemė nusidažė raudonu krauju, išsiliejusiu kovojant su ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2016 06 10
Katalikų bažnyčios struktūra
Demokratijos principas – visa valdžia kyla iš liaudies. O Bažnyčioje visa valdžia eina iš Kristaus. Todėl Bažnyčios sandara yra hierarchinė, tačiau Kristus suteikė jai ir kolegialią struktūrą. Bažnyčios hierarchija kyla ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2015 03 01
5 pasaulio religijos aprašymas
Darbas. Pasaulio gyventojai. Darbas. Pasaulio religijos Krikščionybė. Darbas. Pasaulio didieji miestai.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2017 01 08
Ankstyvojo Vilniaus miesto gyventojų tikėjimai
Archeologiniai ir rašytiniai istorijos šaltiniai rodo, kad Vilniaus tautinė ir konfesinė įvairovė siekia jo įkūrimo laikus. XIV a. pradžioje pagrindines Vilniaus gyventojų grupes sudarė pagonys lietuviai, katalikai vokiečiai ir ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 13 puslapių
2016 01 09
Aretūza
Pasak daugumos mitų, Hesperidės buvo keturios: Aiglė, Aretūsa, Eritėja ir Hespera. Jų tėvai greičiausiai buvo titanas Atlantas ir Vakarinės žvaigždės dievo Hespero dukra Hesperidė, nors kai kas jų motina laikė Niktę, o tėvu patį ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2016 01 18
Artemidės šventykla
Artemidės šventykla. Artemidės šventyklos statyba.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2014 12 01
Erazmas Deziderijus Roterdamietis
Erazmas Deziderijus Roterdamietis. Lotyniškas bukolines eiles. Į ankstyvosios krikškščionybės problemas. Sorbonos universitete  studijavo teologiją. Filologiškai pagrindė senąjį tarimą. Filologinius tyrimus apibendrino dialoge. ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 10 09
Gyvybės medis aprašymas
Istorija. Ornamentai. Regionai ir juose vyraujančios spalvos. Žemaitijos augalinio ornamento žiedų formos. Žemaitijos augalinio ornamento motyvai. Žemaitijos augalinio ornamento vazonėlių formos.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 6 puslapiai
2015 02 06
Jim Jones religinis kultas
Jim Jones James Warren Jones arba tiesiog Jim Jones’as . 1931m. Gegužės 13d  –. 1978 lapkričio 18d. Kodėl įkūrė žmonių šventovę. Kaip atrodė gyvenimas Jonestown’e. Jim Jones’o metodai. Kodėl daugelis liko Jonestown’e.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 12 25
Mano šeimos tradicinis švenčių kalendorius
Mano šeimos tradicinis švenčių kalendorius Mano gimtadienis. Kovo 11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Rugsėjo 1 diena.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 11 22
Musulmonai Lietuvoje
Statistika nurodo , jog Lietuvoje gyvena apie 3 tūkst. musulmonų. Viešpaties garbinimas – malda. Penktadieninė malda mečetėje , vadinama Salat ul Džumuah. Maistas ir gėrimai. Apranga ir išvaizda.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2016 10 02
Pagrindinės pasaulinės religijos ir jų paplitimas. (Pasauliniame kontekste)
Ieva Ambrazaitė KIF14 Pagrindinės pasaulinės religijos ir jų paplitimas. Pasauliniame kontekste. Judaizmo pradininkas. Šventoji žydų knyga. Krikščionių Šventasis Raštas. Induistų dievai.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2015 05 07
Pauliaus laiškas Titui
Pauliaus laiškas Titui. Įvadas. Įžanga. Išvados. Nuolankus, atsidavęs tarnas.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 6 puslapiai
2014 11 02
Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Bažnyčia aprašymas
Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo Bažnyčia aprašymas.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2017 12 12
Žydiškos maldos
Malda. Maldos Tvarka. Šema. Maariv. Ką daryti tam, kuris pamiršo perskaityti vieną iš kasdieninių maldų? Šacharit.
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 6 puslapiai
2014 03 19
Žymūs lietuviai evangelikai reformatoriai
Žymūs lietuviai evangelikai reformatoriai Martynas Mažvydas ir pirmoji lietuviška knyga. Abraomas Kulvietis – nutildytasis Lietuvos reformatorius. Radvila Astikaitis. Mikalojus Radvila Rudasis. Mikalojus Radvila Juodasis. Andrius Volanas – ...
Tikybos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2014 11 02
×