Ar ištiesų egzistuoja Dievas?

Algimantas

Ar ištiesų egzistuoja Dievas? Kokiomis teorijomis ar faktais tai pabrėžtumėte? Savo atsakyma argumentuokite naudodamiesi savo nuomone,

KlausimaiTikybaLygis: Mokykla101 atsakymasKlausimas atsakytas
2019 m.
Už kiekvieną geriausią atsakymą į lankytojo klausimą gausite dovanų kodą, su kuriuo galėsite užduoti savo klausimą arba nemokamai peržiūrėti norimą dokumentą iš mūsų svetainės.

Atsakymai (101)

violeta

Dr Ramachandran klinikinis psichiatra, dirbdamas su epileptikais pastebėjo, kad būtent tie, kuriuos priepuolis ištinka limbinėje sistemoje, po epizodo tampa labai religingi, taip pat priepuolio metų teigia matę dievą, jautę dievą. Tai leidžia daryti prielaidą, kad yra tam tikra sritis smegenyse atsakinga už tikėjimą, bei tai, kad labai inteligentiški žmonės tiki dievu yra veikiau išimtis nei taisyklė. Siūlau peržiurėti jo kalbas youtube tikslesnei informacijai, ieškokite kažko kaip " Ramachandran on god"

2019 m.
Dovilė

Dievo egzistavimo neįmanoma nei įrodyti, nei paneigti. Rašoma, kad mes Dievo egzistavimą turime priimti tikėjimu. Ir jau čia kiekvieno pasirinkimas kuo jis tiki. 

2019 m.
Rytis

Neįmanoma įrodyti.                                    

2019 m.
Julita

Dievas egzistuoja tiek, kiek tu Juo pats tiki.

O tikėjimą sukuria įvairios gyvenimiškos situacijos. Kai, rodos, niekas jau negali pagelbėti - staiga įvyksta nušvitimas. Galima tai vadinti stebuklu, Dievo pagalba..priklausomai nuo tikėjimo. 

2019 m.
Natalija

Tam tikras Dievo egzistavimo argumentas yra žmogaus laisvės egzistavimas. Pasaulį iš esmės lemia gamtos įstatymai. Žmogus gali pasakyti „ne“ ir daryti kažką prieš gamtą, pavyzdžiui, nepalenkite skausmo. Tai rodo, kad „mes esame ne tik iš šio pasaulio“. Tada mes manome, kad be materialaus pasaulio yra ir dvasinis pasaulis, ir Jame Dievas, visko kūrėjas.
Pavyzdžiui, žmonių tikėjimo, kad Dievas egzistuoja, visuotinumą arba pasaulio grožį

2019 m.
Natalija

Tačiau tai dar ne viskas. Atkreipkite dėmesį, kad krikščionybė tikriausiai yra vienintelė religija (ir, žinoma, vienintelė didžioji religija), kuri kreipiasi ne tik į subjektyvų įkūrėjo apreiškimą ar kokią nors filosofinę-religinę koncepciją, bet ir į ypatingus faktus. Jėzaus, mokytojo iš Galilėjos, prisikėlimo, kuris anksčiau buvo nukentėjęs nuo kryžiaus ant Romos prokuroro Pilato įsakymų. Jei kas nors atliktų sąžiningą teismą ir paprašė liudytojų, paaiškėtų, kad prisikėlęs Jėzus matė daug žmonių. Ar bet kuris teismas negalėtų sutikti su šių žmonių liudijimais? Ar tai, kad daugelis prisikėlimo liudytojų paaukojo šią tiesą, nėra pakankamai įtikinantis? Ar sąžiningas teismas galėtų pasitelkti kitus argumentus, kad atmestų šią tiesą, nei tai, kad žmogaus prisikėlimas nėra galvos?

2019 m.
Natalija


Tam tikras Dievo egzistavimo argumentas yra žmogaus laisvės egzistavimas. Pasaulį iš esmės lemia gamtos įstatymai. Žmogus gali pasakyti „ne“ ir daryti kažką prieš gamtą, pavyzdžiui, nepalenkite skausmo. Tai rodo, kad „mes esame ne tik iš šio pasaulio“. Tada mes manome, kad be materialaus pasaulio yra ir dvasinis pasaulis, ir Jame Dievas, visko kūrėjas.
Pavyzdžiui, žmonių tikėjimo, kad Dievas egzistuoja, visuotinumą arba pasaulio grožį

Tačiau tai dar ne viskas. Atkreipkite dėmesį, kad krikščionybė tikriausiai yra vienintelė religija (ir, žinoma, vienintelė didžioji religija), kuri kreipiasi ne tik į subjektyvų įkūrėjo apreiškimą ar kokią nors filosofinę-religinę koncepciją, bet ir į ypatingus faktus. Jėzaus, mokytojo iš Galilėjos, prisikėlimo, kuris anksčiau buvo nukentėjęs nuo kryžiaus ant Romos prokuroro Pilato įsakymų. Jei kas nors atliktų sąžiningą teismą ir paprašė liudytojų, paaiškėtų, kad prisikėlęs Jėzus matė daug žmonių. Ar bet kuris teismas negalėtų sutikti su šių žmonių liudijimais? Ar tai, kad daugelis prisikėlimo liudytojų paaukojo šią tiesą, nėra pakankamai įtikinantis? Ar sąžiningas teismas galėtų pasitelkti kitus argumentus, kad atmestų šią tiesą, nei tai, kad žmogaus prisikėlimas nėra galvos?

Kalbėdami apie tikėjimo, kurį atnešė Jėzus Kristus, tiesą, mes taip pat galime atkreipti dėmesį į Jėzaus teisingumą, kuris dažnai patvirtino savo žodžius įvairiais stebuklais. Tai, žinoma, nėra įtikinamas argumentas, tačiau jis turi savo svorį. Taip pat atkreipkite dėmesį į kitą faktą: apaštalų tikėjimą. Tai tikriausiai kilo ne tik iš susitikimo su Prisikėlusiuoju, bet ir iš konkrečios Jo galios patirties. Esmė ta, kad apaštalai, paprasti žmonės, staiga, Jėzaus galios dėka, taip pat pradėjo daryti stebuklus. Jie išgydė ir netgi prisikėlė. Tokiu būdu jie akivaizdžiai patyrė Jėzaus misijos tiesą.


Pavyzdžiui, eucharistiniai stebuklai (kai duona virsta mėsos gabalėliais), ar net garsus šventasis stebuklas. Sausio mėn., Kai kasmet Neapolyje šio kankinio kraujas sugrįžta į skystą formą ...

2019 m.
egle

Manau, jog neįmanoma įrodyti, nes moksliškai yra įrodymų ir jog egzistuoja, ir kad jo nėra

2019 m.
Auksė

Manau, kad Dievo egzistavimą įrodyti ar paneigti yra neįmanoma. Kiekvienas žmogus pasirenka savo tikėjimą ir tiesą.

2019 m.
Deividas

Taip. Įtikinamų Dievo buvimo įrodymų pateikia Biblija. Joje skatinama ne aklai pasitikėti religininkų tvirtinimais, o ugdytis tikėjimą Dievu sąmoningai ir remiantis įžvalga (Romiečiams 12:1; 1 Jono 5:20). Štai keletas Biblija paremtų argumentų, kad Dievas yra.

Nepriekaištinga tvarka visatoje, taip pat egzistuojanti gyvybė byloja, kad yra Kūrėjas. Biblijoje rašoma: „Kiekvieną namą kas nors stato, o tas, kuris pastatė visa, yra Dievas“ (Hebrajams 3:4). Nors ir paprastas, daugelio išsilavinusių žmonių nuomone, tai labai stiprus argumentas. *
Anot Biblijos, mes, žmonės, turime dvasinių poreikių – įgimtą norą žinoti, kokia yra gyvenimo prasmė, taip pat troškimą pažinti ir garbinti Dievą (Mato 5:3; Apreiškimo 4:11). Šie poreikiai išlieka net tada, kai yra patenkintos visos mūsų fizinės reikmės. Tai liudija ne tik kad Dievas yra, bet ir kad jis nori patenkinti mūsų dvasinius poreikius (Mato 4:4).
Biblijos pranašystės yra detalios, buvo užrašytos prieš šimtmečius iki jose nusakytų įvykių išsipildymo ir tiksliai išsipildė. Tai aiškiai rodo, kad tų pranašavimų autorius negalėjo būti žmogus (2 Petro 1:21).

Biblijos rašytojų mokslinės žinios gerokai pranoko jų amžininkų supratimą. Pavyzdžiui, senovėje daugelis tautų tikėjo, kad žemė laikosi ant dramblio, šerno ar jaučio. O Biblijoje sakoma, kad Dievas „pakabina žemę ant nieko“ (Jobo 26:7). Be to, teisingai nusakyta ir žemės forma – paminėtas „žemės rutulys“ (Izaijo 40:22, Karaliaus Jokūbo versija lietuviškai). Daugelio žmonių požiūriu, toks pažangus supratimas byloja, kad informacija, kurią Biblijos rašytojai užrašė, yra iš Dievo.

Biblija atsako į daug svarbių klausimų – tokių, į kuriuos neradę patenkinamų atsakymų kai kas tapo ateistais. Pavyzdžiui: jeigu Dievas yra mylintis ir visagalis, kodėl pasaulyje tiek kančių ir neteisybės? kodėl religijos taip dažnai žmonėms daro ne gerą, o blogą įtaką? (Titui 1:16)

2019 m.
Jūra

Dievas yra, tai įrodo žmonių gyvenimo ir tikėjimo liudijimai: daug žmonių patiria tikrą gyvą Dievo buvimą ir atsiliepimą į jų maldas, Dievas iškauso ir išgelbsti žmones. 

2019 m.
Frinta

Bilijonai žmonių, kurie atstovauja skirtingiems socialiniams, intelektualiniams, emociniams, išsilavinimo sluoksniams tiki, kad egzistuoja Kūrėjas. Be abejonės faktas, jog tiek daug žmonių tiki kažkuo, to dar nepadaro neabejotina tiesa. Vis dėlto, kai tiek daug žmonių per amžius tikėjo, kad Dievas egzistuoja, ar gali nors vienas asmuo visiškai tuo įsitikinęs pasakyti, kad jie visi klydo?

„Antropologiniai tyrinėjimai parodė, kad šiandien tarp labiausiai nuo civilizacijos nutolusių tautelių yra visuotinis tikėjimas Dievu. Ir ankstyviausiose žmonių istorijose ir legendose visame pasaulyje pirmasis tikėjimas buvo vienu Dievu, kuris buvo visko Kūrėjas. Tikrą aukščiausiąjį Dievą jie suvokė netgi tokiose bendruomenėse, kurios šiandien yra politeistinės.“

Įsivaizduok, kad žiūri į Rašmoro kalną (angl. Mount Rushmore), kuriame iškalti Vašingtono, Džefersono, Linkolno ir Teodoro Ruzvelto atvaizdai. Ar galėtum teigti, kad tai yra tik atsitiktinumas? Vėjas, lietus ir likimas suformavo tuos atvaizdus? Sunku patikėti, kad jie atsitiktinai atsirado kalnuose. Protas sako, kad žmonės suplanavo ir meistriškai sukūrė šiuos atvaizdus.

Teisybės ir neteisybės jausmai kyla kiekvienam iš mūsų, nesvarbu, iš kokios kultūros esame. Netgi vagis apgailestauja ir blogai jaučiasi, kai ką nors pavagia iš jo paties. Jei kas nors pagrobia iš šeimos vaiką ir išniekina jį, tuomet kyla pyktis, pasibjaurėjimas ir noras atkeršyti, nepaisomai nuo kultūrinio konteksto. Iš kur mes gavome šį neteisybės jausmą? Kaip mes apibūdintume universalią tiesą žmonių sąžinėse, kuri sako, jog žudyti, yra blogai?

Iš kur atsirado drąsa, mirtis dėl meilės, kilnumo, pareigos ar gailesčio? Kodėl mes aukojamės vieni dėl kitų, jei žmogus yra tik fizinės evoliucijos produktas, „pajėgus išlikti“? Iš kur mes gavome šį vidinį teisybės ir neteisybės jausmą? Apie mūsų sąžinę geriausiai gali paaiškinti mylintis Kūrėjas, kuris rūpinasi žmonijos sprendimais ir harmonija.

Tai tavo sprendimas, čia nėra jokios prievartos. Bet jei nori, pradėti bendravimą su Dievu, tu gali tai padaryti dabar, prašydamas, kad Jis atleistų tau tavo nuodėmes ir ateitų į tavo gyvenimą. Jėzus sakė: „Štai, aš stoviu prie tavo širdies durų ir beldžiu. Tas, kuris išgirs mano balsą ir atvers duris, aš ateisiu pas jį.“18 Jei tu nori tai padaryti, bet nežinai kaip, tau galėtų padėti šie žodžiai: „Jėzau, ačiū, kad mirei už mano nuodėmes. Tu žinai, kaip aš gyvenau, ir matai, jog aš noriu, kad man atleistum. Ačiū, kad tu nori bendrauti su manimi. Amen.“

Dievas nori ilgalaikių santykių su tavimi. Kreipdamasis į visus, kurie tiki į Jį, Jėzus Kristus sako: „Aš pažįstu juos ir jie seka mane; ir aš duodu jiems amžinąjį gyvenimą, ir jie niekada nemirs, ir niekas neišplėš jų iš mano rankų.

Taigi, ar Dievas egzistuoja? Galima padaryti išvadą, kad mylintis Dievas egzistuoja ir gali būti pažintas artimai ir asmeniškai.

2019 m.
Marius
  • Mano manymu Dievas egzistuoja, nes aš esu tikintis. Mane to išmokė kunigų seminarija ir Randis. Bet ttėvai manes to nemoko.:*
2019 m.
Titas

Dievas mano nuomone neegzistuoja ir tai yra įrodymas pagrystas mokslu, kad visa žemė ir visata susidarė evoliucijos dėka, žinoma gali būtų kažkokių antgamtiškų būtybių stipresnių už mus, bet manau jos bus kitose planetuose tiesiog labiau išsivysčiusios.

2019 m.
Sophija

Dievo egzistavimo neįmanoma nei įrodyti, nei paneigti. Biblijoje rašoma, kad mes Dievo egzistavimą turime priimti tikėjimu: „O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad uoliai Jo ieškantiems atsilygina“ . Jei Dievas norėtų, Jis galėtų tiesiog pasirodyti ir įrodyti savo egzistavimą visam pasauliui. Bet jei Jis tai padarytų, tikėjimas būtų nebereikalingas. „Jėzus jam tarė: ‚Tomai, tu įtikėjai, nes mane pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę‘“ 

2019 m.
Sophija

Dievo egzistavimo neįmanoma nei įrodyti, nei paneigti. Biblijoje rašoma, kad mes Dievo egzistavimą turime priimti tikėjimu: „O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad uoliai Jo ieškantiems atsilygina“ (Hebrajams 11:6). Jei Dievas norėtų, Jis galėtų tiesiog pasirodyti ir įrodyti savo egzistavimą visam pasauliui. Bet jei Jis tai padarytų, tikėjimas būtų nebereikalingas. „Jėzus jam tarė: ‚Tomai, tu įtikėjai, nes mane pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę‘“

2019 m.
NorbyLTU

Tikejimas į Dievą yra tas pats, kaip aklas žmogus, tamsiame kambaryje ieško juodos katės kurios nėra, bet jis ją randa.

Bet iš tiesų, negalima sakyti kad yra, nei nėra, nes galima tikėti mokslu, arba viską palengvinti, nesimokyti ir tikėti į Dievą.

2019 m.
Vaida

Aš pati tikiu. Dievo egzistavimo mes negalime įrodyti, galime tik įtikėti, kaip įtikėjo jo mokiniai, Bei Tomas.  Aišku, kartais kyla klausimų kaip tai įmanoma ar tai tikrai buvo, bet dar niekad nepakeičiau nuomonės dėl tikėjimo. 

2019 m.
Kamilė

Viskas labiau remiasi psichologija. Žmonėms kartais sunku gyventi nežinomybėje, todėl renkasi tikėjimą Dievu. Jie turi užpildę kažkokį kampelį galvoje, kas jiems leidžia ramiau miegoti ar egzistuoti. Kiti, pasirinkę tikėjimą, manyčiau, tai daro dėl "bandos jausmo", kad tiesiog neapsikraut - tikėt ar ne - ir tiesiog gyveną ramiai galvodami, jog Dievas yra, nesigilindami į nieką daugiau. Tai, mano nuomone, čia labiau priklauso viskas nuo žmogelio minčių, psichologinio spaudimo ir panašiai

2019 m.
Laura

Dievo egzistavimo neįmanoma nei įrodyti, nei paneigti. Biblijoje rašoma, kad mes Dievo egzistavimą turime priimti tikėjimu: „O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad uoliai Jo ieškantiems atsilygina“ (Hebrajams 11:6). Jei Dievas norėtų, Jis galėtų tiesiog pasirodyti ir įrodyti savo egzistavimą visam pasauliui. Bet jei Jis tai padarytų, tikėjimas būtų nebereikalingas. „Jėzus jam tarė: ‚Tomai, tu įtikėjai, nes mane pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę‘“ (Jono 20:29).

Tačiau visa tai nereiškia, kad nėra įrodymų, jog Dievas egzistuoja. Biblijoje rašoma: „Dangūs skelbia Dievo šlovę, tvirtuma byloja apie Jo rankų darbus. Diena pasakoja dienai, o naktis praneša nakčiai. Nėra kalbos ar tarmės, kur jų balsas nebūtų girdimas. Per visą žemę sklinda jų garsas. Jų žodžiai- iki pasaulio krašto“(Psalmių 19:1-4). Žvaigždės danguje, bekraštė visata, gamtos stebuklai, saulėlydžio grožis – visa tai liudija apie Dievą Kūrėją. Ir jei to negana, Dievas apie savo buvimą liudija mūsų širdyse. Ekleziasto 3:11 parašyta: „…Jis įdėjo amžinybę žmogui į širdį“. Giliai mūsų širdyse slypi supratimas, jog yra kažkas daugiau negu šis gyvenimas, kažkas daugiau negu šis pasaulis. Mes galime neigti tai savo protu, bet Dievo būvimas mumyse ir aplink mus yra akivaizdus. Nepaisant to, Biblija įspėja, kad kai kurie ir toliau neigs Dievo egzistavimą: „Kvailys pasakė savo širdyje: ‚Dievo nėra‘“ (Psalmių 14:1). Kadangi dauguma žmonių visais laikais, visose kultūrose, visose civilizacijose ir visuose žemynuose tikėjo, kad egzistuoja kažkoks dievas, privalo būti kažkokia to tikėjimo priežastis.

Dievo egzistavimą bandoma paaiškinti ne tik remiantis Biblija, bet taip pat ir logika. Vienas iš argumentų yra vadinamas ontologiniu. Populiariausas būdas įrodyti Dievo egzistavimą naudojant ontologinį argumentą prasideda Dievo sąvokos apibrėžimu. Dievas yra “būtybė už kurią nieko didesnio/galingesnio negali būti“. Apibrėžus, kas yra Dievas, toliau įrodoma, kad egzistavimas yra galingesnis negu neegzistavimas, taigi didžiausia/galingiausia įsivaizduojama būtybė privalo egzistuoti. Jeigu Dievas neegzistuotų, tuomet Dievas nebūtų didžiausia/galingiausia įsivaizduojama būtybė, ir tai prieštarautų Dievo apibrėžimui.

Antrasis argumentas vadinamas teleologiniu.Teleologiniu argumentu bandoma įrodyti, kad, kadangi visata yra taip nuostabiai sukūrta ir suprojektuota iki mažiausių sulkmenų, privalėjo būti dieviškas projektuotojas/dizaineris, kuris visa tai padarė. Pavyzdžiui, jei žemė būtų daug arčiau ar toliau nuo saulės, joje negalėtų egzistuoti gyvybė taip, kaip dabar egzistuoja. Jei mūsų atmosferos elementai bent keliais procentais skirtųsi, visa, kas gyva žemėje, mirtų. Tikimybė, kad viena baltymo molekulė atsitiktinai susiformuos yra lygi 1 iš 10243 (t.y. 10 su 243 nuliais). O vieną ląstelę sudaro milijonai baltymų molekulių.

Trečias Dievo egzistavimo argumentas vadinamas kosmologiniu. Kiekvienas pasekmė privalo turėti priežastį. Ši visata ir visa, kas joje, yra pasekmė. Kiekviena pasekmė turi priežastį, tad ir susiduriame su begaline veikiančiųjų priežasčių seka. Taigi būtina seką užbaigianti, pirminė veikiančioji priežastis, kurią vadiname Dievu.

Ketvirtas argumentas yra moralės argumentas. Visais laikais kievkiena kultūra turėdavo tam tikrus įstatymus. Kiekvienas žmogus žino, kas yra teisinga, o kas ne. Žmogžudystė, melas, vagystė ir amoralumas visais laikais buvo nepriimtini. Iš kur daugiau galėjo atsirasti šis blogio ir gėrio supratimas, jei ne iš švento Dievo?

Nepaisant to, Biblija moko, kad žmonės ir toliau atmes aiškius ir nepaneigiamus Dievo egzistavimo įrodymus, ir vietoj to pasirinks tikėti melu. Romiečiams 1:25 parašyta: „Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir garbino kūrinius bei tarnavo jiems, o ne Kūrėjui, kuris palaimintas per amžius. Amen!“. Biblija taip pat moko, kad žmonės, netikintys Dievu, neturi jokio pasiteisinimo: „Jo neregimosios ypatybės- Jo amžinoji galybė ir dievystė- nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš Jo kūrinių, todėl jie nepateisinami“ (Romiečiams 1:20).

Žmonės netiki Dievu, nes tai „nemoksliška“ arba „tam nėra įrodymų“. Tačiau tikroji netikėjimo priežastis yra ta, kad, kai jie pripažins, jog Dievas egzistuoja, jie taip pat supras, kad jie yra atsakingi prieš Dievą ir jiems reikia Jo atleidimo (Romiečiams 3:23; 6:23). Jei Dievas egzistuoja, tuomet mes turime atsiskaityti prieš Jį už savo veiksmus. Jei Dievo nėra, mes galime daryti, ką tik norime, nebijodami Jo teismo ir bausmės. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl tiek daug žmonių neigia Dievo egzistavimą ir laikosi įsikibę į evoliucijos teoriją- tai jų alternatyva netikėti Dievu Kūrėju. Bet Dievas egzistuoja, ir visi žino, kad Jis egzistuoja. Tai, kad kai kurie labai agresyviai bando paneigti Dievo egzistavimą, įrodo, kad Jis egzistuoja.

Iš kur mes žinome, kad Dievas egzistuoja? Mes, krikščionys, žinome, kad Dievas egzistuoja, nes mes kalbame su Juo kiekvieną dieną. Mes negirdime Jo kalbant, bet mes jaučiame Jo būvimą, Jo vedimą, mes žinome Jo meilę ir trokštame Jo malonės. Yra dalykų, įvykusių mūsų gyvenimuose, kuriuos galima paaiškinti tik Dievo egzistavimu. Dievas stebuklingai mus išgelbėjo ir pakeitė mūsų gyvenimus. Mes neturime kito pasirinkimo kaip tik pripažinti Jo egzitavimą ir garbinti Jį už tai. Nei vienas iš šių argumentų neįtikins to, kuris atsisako tikėti tuo, kas yra akivaizdu. Galiausiai Dievo egzistavimą reikia priimti tikėjimų (Hebrajams 11:6). Tikėjimas Dievu nėra aklas šuolis į tamsą; tai saugus žingsnis į gerai apšviestą kambarį, kuriame yra dauguma žmonių.

2019 m.
Jonas

Manau tai tik tavo valia rinktis ar jis egzistuoja 

2019 m.
marius

Na daugelis žmoniu tiki dievu iš pasakojimu ors no nėra mate kiti žmonės teigia kad jiems apsireiškia šventoji dvasia bet kiekvienas žmogus turi savo principa ir gali rinktis tikėti dievu ar ne

2019 m.
Paulina

Dar nėra įrodyta jog jis egzistuoja.

2019 m.
Mantas

Tam tikras Dievo egzistavimo argumentas yra žmogaus laisvės egzistavimas. Pasaulį iš esmės lemia gamtos įstatymai. Žmogus gali pasakyti „ne“ ir daryti kažką prieš gamtą, pavyzdžiui, nepalenkite skausmo. Tai rodo, kad „mes esame ne tik iš šio pasaulio“. Tada mes manome, kad be materialaus pasaulio yra ir dvasinis pasaulis, ir Jame Dievas, visko kūrėjas.
Pavyzdžiui, žmonių tikėjimo, kad Dievas egzistuoja, visuotinumą arba pasaulio grožį

Tačiau tai dar ne viskas. Atkreipkite dėmesį, kad krikščionybė tikriausiai yra vienintelė religija (ir, žinoma, vienintelė didžioji religija), kuri kreipiasi ne tik į subjektyvų įkūrėjo apreiškimą ar kokią nors filosofinę-religinę koncepciją, bet ir į ypatingus faktus. Jėzaus, mokytojo iš Galilėjos, prisikėlimo, kuris anksčiau buvo nukentėjęs nuo kryžiaus ant Romos prokuroro Pilato įsakymų. Jei kas nors atliktų sąžiningą teismą ir paprašė liudytojų, paaiškėtų, kad prisikėlęs Jėzus matė daug žmonių. Ar bet kuris teismas negalėtų sutikti su šių žmonių liudijimais? Ar tai, kad daugelis prisikėlimo liudytojų paaukojo šią tiesą, nėra pakankamai įtikinantis? Ar sąžiningas teismas galėtų pasitelkti kitus argumentus, kad atmestų šią tiesą, nei tai, kad žmogaus prisikėlimas nėra galvos?

Kalbėdami apie tikėjimo, kurį atnešė Jėzus Kristus, tiesą, mes taip pat galime atkreipti dėmesį į Jėzaus teisingumą, kuris dažnai patvirtino savo žodžius įvairiais stebuklais. Tai, žinoma, nėra įtikinamas argumentas, tačiau jis turi savo svorį. Taip pat atkreipkite dėmesį į kitą faktą: apaštalų tikėjimą. Tai tikriausiai kilo ne tik iš susitikimo su Prisikėlusiuoju, bet ir iš konkrečios Jo galios patirties. Esmė ta, kad apaštalai, paprasti žmonės, staiga, Jėzaus galios dėka, taip pat pradėjo daryti stebuklus. Jie išgydė ir netgi prisikėlė. Tokiu būdu jie akivaizdžiai patyrė Jėzaus misijos tiesą.


Pavyzdžiui, eucharistiniai stebuklai (kai duona virsta mėsos gabalėliais), ar net garsus šventasis stebuklas. Sausio mėn., Kai kasmet Neapolyje šio kankinio kraujas sugrįžta į skystą formą ...

2019 m.
Tomas

Egzistuoja Dievas, pagal mano senelės bei prosenelio kalbas tai tikiu ir tikrai sakau, kad egzistuoja.

2019 m.
Ugnė

Dievas egzistuoja tik as manau nera tik vieno krikscioniu dievo ar tik kokios budos, man visi dievai yra vienas ir tas pats didelis DIEVAS

2019 m.
Rajmund

Manau kiekvienas i si klausima galetu atsakyti kitaip, nera svarbiausia ar jis yra ar ne, svarbiausia ar tikejimas juo tau duoda vidines laimes, ar ne.

2019 m.
Giedrė

Dievas egzistuoja, tik daug žmonių nenori to pripažinti. Yra tikrai nemažai įvykusių stebuklų, kurie šaukte šaukia, kad Dievas yra. Daug žmonių yra patyręjo malonę ir liudija apie tai.

2019 m.
Greta

ne, nes netikiu tuo ko neįmanoma oamtyti, pajausti ir nėra moksliškai ar kitaip įrodyta

2019 m.
Kristė

Dievas egzistuoja, kitaip kaip paaiškinti viskas kas vyskta pasaulyje? Tikrai ne atsitiktinumai.  Pasiremti galima Tomo Akviniečio Dievo egzistavimo įrodymais. Tas, kas viską sukūrė - yra Pirmapradis. Kiekvienoje religijoje yra dievas, kuris yra visagalis dievas. Tik kitaip vadinamas.

2019 m.
Greta

Manau, kad Dievo nėra. Tačiau šventas raštas veikia, nes lotynų kalba parašyta knyga gali išvaryti "pyktąją dvasią"

2019 m.
Dovydas

Asmeniškai nemanau, kad dievas egzistuoja, bet manau, kad yra antroji gyvybės forma, nes tikrai žemėje yra reiškinių, kuriuos yra sunku moksliškai paaiškinti ir manau tokiuose reiškiniuose ta forma pasireiškia.

2019 m.
Gabija

Manau Dievas egzistuoja kiekvieno mūsų širdyse. Nebūtina tikėti į visuomenės ir bažnyčios primetamus dalykus. Svarbu pažinti save ir tas tikėjimas bus į tą Dievą, kurį susikursime patys. 

2019 m.
Evelina

Dievo egzistavimo negalime nei paneigti, nei pagrįsti. Jo buvimas priklauso nuo tikėjimo, ar žmogus juo tiki ar ne. 

2019 m.
Knisax

Yra aksiomos ir teoremos.

DIEVAS yra, tai aksioma. Kaip yra, tai iki galo dar neįrodyta teoremomis (religija, mokslas it tt.). Labiausia gal svarbūs likę septyni Nojaus įsakymai žmonijai. Keletas mokslinių teoremų kad būtų galima suprasti ką rašau:

1.teorema: A.Enšteinas įrodė , kad Dievas yra, jo minusinio laiko teorija suveikė, atominė bomba sprogo. Ar įsivaizduojant laiką einanti atgal, bet realu, įrodė, bomba sprogo.

2.teorema: Garsiai nešaukia, bet mokslas jau atrado daleles ir toliau tiria. Dalelės vienu metu matearialios ("kūnas...."), o kitu momentu virsta šviesa, -bangomis (dvasia....). Va tau kūnas į šviesą, šviesa į kūną....- jau turim, įrodėm....  gal kas norit pratęsti

2019 m.
Neringa

Negaliu nei paneigti nei pritarti del Dievo egzistavimo, nors ir netikiu. Manau žmones tiki todėl kad bijo, bijo nežinomybės. Daug žmonių pradeda tikėti link mirties po nelaimių. Jeigu jų paklaustum kodėl greičiausiai atsakytu kad jiems praskaidrejo smegenys lyg kažkokia "epiphany". Tačiau pasidomėjus, ypač paskaičius Biblija daug dalykų nesueina kartu, per daug neįvykusių įvykių, keistų pasakojimų apie kuriuos negaliu rasti jokiose knygose, biblijoje pvz liuciferis apie jį niekur neparašyta, bet kažkodėl mes tikim pragaru.

Sausio 25 d. 13:33
bum

to irodyti neimanoma kaip ir bet ko susijusio su religijomis

Sausio 26 d. 11:45
nESAKYSIU

Neegzistuoja, nes tiesiog pasaulyje nėra tokių visokių mistinių dalykų. Tiesiog išmįslas žmonėms, kad jie turėtų vilties ir turėtų kuo tikėti, nes be tikėjimo žmogus ne žmogus.

Sausio 29 d. 20:24
Lukne

Mokslininkai yra įsitikinę, kad mūsų visata susikūrė po vieno didelio energijos ir šviesos sprogimo, kurį vadiname Didžiuoju sprogimu. Tai buvo nepaprasta pradžia viskam, kas egzistuoja: visatos susikūrimui, kosmoso pradžiai ir netgi pačiam laikui.

Astrofizikas Robert Jastrow, save laikantis agnostiku, sakė: „Sėkla viskam, kas nutiko, buvo pasodinta tada; kiekviena žvaigždė, kiekviena planeta ir kiekvienas gyvas žemės organizmas pradėjo gyvuoti dėl įvykių, kuriuos pasaktino kosminis sprogimas… Pasaulis pradėjo gyvuoti ir mes negalime nustatyti priežasties, kuri tai paskatino.“9

Steven Weinberg, Nobelio premijos laureatas fizikos srityje apie sprogimo akimirką sakė: „Žemėje vyravo apie šimtus tūkstančių milijonų laipsnių pagal Celsijų siekianti temperatūra… ir pasaulis buvo pilnas šviesos.“10

Pasaulis visada neegzistavo. Jis turėjo kažkaip prasidėti… kas galėjo tai sukelti? Mokslininkai neturi jokio paaiškinimo tokiam staigiam šviesos ir materijos sprogimui.

Sausio 31 d. 15:11
Oskaras

Mano manymu, Dievas egzistuoja. Arba bent jau Jėzus. Galbūt Biblija ir nėra geriausias šaltinis tai įrodantis, bet kad toks žmogus gyveno yra tikrai tikėtina. Manau kad Dievas egzistuoja, bet netikiu bažnyčios aprašymais. Bažnyčios pradinė schema buvo pinigų išplėšimas ir kontrolė. Tik dabar viskas yra pasikeitę, nes Krikščionybė yra įsitvirtinusi religija. Aišku, tai yra mano nuomonė.

Vasario 2 d. 15:00
Agne

Neįmanoma įrodyti kad egzistuoja dievas

Vasario 3 d. 08:16
Nesakysiu

Martyno Mažvydo Katekizmu gali remtis.

Vasario 3 d. 20:32
Slapta

aš manau, kad Dievas egzistuoja. Nors yra daug teorijų, kad žmonės mutavo...

Vasario 4 d. 17:15
Audrius

Dievas neegzistuoja. Jis yra sukurtas žmonių, bet Jezus egzistavo. Religija buvo sukurta tiem kas bijo mirti.

Vasario 5 d. 12:40
TsgFake

Dievas neegzistuoja. Jis yra sukurtas žmonių, bet Jezus egzistavo. Religija buvo sukurta tiem kas bijo mirti.    

Vasario 5 d. 12:44
Ugne

Mokslininkai yra įsitikinę, kad mūsų visata susikūrė po vieno didelio energijos ir šviesos sprogimo, kurį vadiname Didžiuoju sprogimu. Tai buvo nepaprasta pradžia viskam, kas egzistuoja: visatos susikūrimui, kosmoso pradžiai ir netgi pačiam laikui.

Mano atžvilgiu, žmonės nori jaustis nuolat saugomi, o dievas visa to gera pradžia. :)

Vasario 5 d. 15:34
Džiasmina

Aš manau, kad Dievas egzistuoja. Nors yra daug teorijų, kad žmonės mutavo.

Vasario 5 d. 19:49
Jonas

Jei Dievo ir nėra, mūsų planetos sudėtingumas verčia galvoti apie Kūrėją, kuris ne tik sukūrė visatą, bet ir šiandien ja rūpinasi.

Vasario 10 d. 19:10
Aurimas

Dr Ramachandran klinikinis psichiatra, dirbdamas su epileptikais pastebėjo, kad būtent tie, kuriuos priepuolis ištinka limbinėje sistemoje, po epizodo tampa labai religingi, taip pat priepuolio metų teigia matę dievą, jautę dievą. Tai leidžia daryti prielaidą, kad yra tam tikra sritis smegenyse atsakinga už tikėjimą, bei tai, kad labai inteligentiški žmonės tiki dievu yra veikiau išimtis nei taisyklė. Siūlau peržiurėti jo kalbas youtube tikslesnei informacijai, ieškokite kažko kaip " Ramachandran on god".

Vasario 10 d. 19:41
Eglė

Jei Dievo ir nėra, mūsų planetos sudėtingumas verčia galvoti apie Kūrėją, kuris ne tik sukūrė visatą, bet ir šiandien ja rūpinasi.

Vasario 10 d. 19:47
Skaistė

Be dievo nebūtu sukurtas žmogus žemė vanduo

Vasario 11 d. 18:33
Lukas

Mano manymu, tai priklauso nuo žmogaus, nes tik jis nusprendžia ar Dievas egzistuoja ar ne.

Vasario 12 d. 22:11
tu

Nesakysiu tau ,bote, tu nenusipelnei.

Vasario 13 d. 16:14
Aina

Neįmanoma įrodyti, dėl to, nes jo nematome. 

Vasario 17 d. 18:23
Aistė

Manau, egzistavimo neimanoma įrodyti, bet kaip tikėjima priimti

Vasario 23 d. 13:26
Vadim

Neįmanoma nes dievas tai tik mūsų vaizduotės kurinis kuris jau nuo senų laiku buvo sugalvotas

Vasario 24 d. 16:55
Lukas

Ak, jei Dievo įrodymas būtų toks paprastas

Vasario 24 d. 19:42
Marytė

Dievo egzistavimo įrodyti neįmanoma, nes niekas tikrai patvirtinti to negali. Vieni juo tiki, kiti ne, tai yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas. 

Vasario 24 d. 19:43
Ignas

Dievo egzistavimą sunku ir paneikti ir patvirti. Žmonės tūkstančius metų tikėjo į dievus ir deives. Jie visi keitėsi, bet tik keliom pasaulio religijom pavyko išlikti iki šių dienų. Ir tik prieš porą šimtą metų, žmonės pradėjo nustoti tikėti į dievus. Nors dar daug yra tikinčių, bet atėjistų vis daugėja ir daugėja. Taigi, kad ir kiek daug įrodymų mokslininkai suras, visada išliks tokių, kurie tikės į Dievą ar dievus.

Vasario 24 d. 20:11
Gabriele

Nėra teiginiu ar kokių paaiškinimu, kad dievas yra. Tai yra tik tikejimas, religija.Žmonių atsiradimas paslaptingas, bet yra keli labiausiai ytikinami teiginiai. Vienas iš jų yra revoliucijos būdu. Ši teigini galima pagrįsti įvairiais būdais.Istorija,biologija,geografija ir dar daug kitų.

Vasario 24 d. 22:19
nekajus

Ne. Tai yra tik tikejimas, religija. Religija skleidžia daug faktų kurie nesutampa su mokslu

Vasario 25 d. 15:56
birusas

Manau ne. Religija skleidžia daug faktų kurie nesutampa su mokslu

Vasario 25 d. 15:58
Kamile

Manau ,,Dievas" kažkada egzistavo kaip paprastas žmogus ir tikrai nebuvo kažkas antgamtiško. Visos tos pasakos apie jį ir links pasakomis. Pasausio bei žmonių susikūrimas buvo paaiškintas logiškai mokslu.

Vasario 25 d. 17:22
Izabele

Taip Dievas iš tikrūjų egzistuoja taip parašyta bibliloje kurią rašė daug žmoniu 

Vasario 25 d. 19:37
Liucija

Galite teigti, kad Dievas kiekviename iš mūsų įvairiose formose. Kad mes esame atgailaujantys, tikintys, nusidėjėliai kaip ir pats Dievas 

Vasario 26 d. 16:47
Saulė

Mano manymu Dievas egzistuoja. Galbūt ne toks, kokį mes išsivaizduojame, bet kažkokia viršesnė jėga už mus turi egzistuoti. Juk kas tada mus sukūrė?

Vasario 29 d. 11:24
MO

taip egzistuoja juk jis mus sukure

Vasario 29 d. 13:36
Viktorija

Manau, kad įrodyti ar paneigti Dievo egzistavimo neįmanoma. Žmogus pats nusprendžia, kuo jis tikės.

Kovo 1 d. 16:38
Erika

Neegzistuoja, egzistuoja tik tiems, kurie tuo tiki

Kovo 1 d. 17:12
Tomas

Dievo nėra, nes visi istorijos šaltiniai rodo, kad bažnyčia buvo sukurta tik tam, kad būtų galima valdyti žmones. Menku žmogaus suvokimu apie pasaulį, buvo galima lengvai manipuliuoti. Tad Dievas jiem atrodė, kaip vienintelis logiškas paaiškinimas dalykams vikstantiems aplink juos. O ir dėl to, kad kuo toliau žengiame, kaip žmonės tuo daugiau atsiranda paaiškinų. Nemanau, kad kova tarp mokslo ir Dievo buvimo artimu metu baigsis. Bet manau, kad ateis toks laikotarpis, kai mokslas sugebės viską arba beveik viską paaiškinti, tada ir pamatysime tikėjimo į Dievą nuosmukį.

Kovo 1 d. 23:06
Ema

Žmonės norėdami kažkuo tikėti, patys pasirenka objektą kuriuo tiki. Dievo egzistavimo patvirtinti neįmanoma, tačiau mano manymu, žmogui pildosi jo maldoje prašyti dalykai vien dėl to jog jis to labai to nori ir yra įsisavinęs pasamonėje.

Kovo 2 d. 20:46
taip

egzistuoja biblijoje ir tiek kiek juo pats tiki. tai labiau paremta tikėjimu o ne egzistavimu.

Kovo 2 d. 21:02
Karolis

Nėra įrodymų, jog Dievas egzistuoja.

Kovo 2 d. 21:18
Mila

Neįmanoma tai įrodyti, tu pats nusprendi, ar tau reikalinga pašalinė dvasia ar ne

Kovo 4 d. 20:58
Marte

To įrodyti neįmanoma, tokiais dalykai gali tik tikėti. Na aišku tai yra kilę prieš tūkstančius metu ir įvairūs papročiai, šaltiniai rodo, kad žmonės tikėjo dievą. Tačiau dabar sunku kažką tokio ir įrodyti, pagrįsti.

Kovo 6 d. 09:04
as

netikiu dievu pasaulis susikure del evoliucijos

Kovo 7 d. 16:19
Justas

Galima remtis agnostikais, bet kaip ir buvo sakyta prieš tai, tai tikėjimo klausimas. Visos religijos iš esmės neša geras įdėjas ir stengiasi žmogų, išlaikyti žmogišku, galbūt visuomenė ir netampa visiškai nužmogėjusi, nes juos laiko įstatymai, kitus baimė Dievui. Viskas su tuo gerai, jeigu tai nėra radikalizuojama. Jeigu tikintis žmogus sako, kad tikrai Dievas yra, tai yra nesąmonė, nes nėra jokių, super svarių įrodymų, o viskas paremta tikėjimu, kaip ir ateistas tvirtindamas, kad nėra Dievo, taip pat klysta, nes, mes nesąme tiek pažengę, kad galima atsakyti, kas buvo prieš didijį sprogimą, dar prieš jį ir taip toliau. 

Kovo 7 d. 16:45
ZMoogus

galbūt ir yra. Mano manymu ivyko daug stebūklų kurie tą įrodo.

Kovo 8 d. 10:31
Modestas

Egzistavo, bet jau nebeegzistuoja ... Siuolaikiskam gyvenimui dievo nebereikia.

Kovo 8 d. 11:01
Daniil

Dievas egzistuoja tiek, kiek tu Juo pats tiki.

Kovo 8 d. 14:20
Daniil

Dievas egzistuoja tiek, kiek tu Juo pats tiki.

Bet jūs negalite to įrodyti, galite tik patikėti!

Kovo 8 d. 14:24
Daniil

Bet jūs negalite to įrodyti, galite tik patikėti!

Kovo 8 d. 14:24
Laureta

As zinau kad yra velnias, tai kaip gali sakyt, kad nera dievo?

Kovo 9 d. 21:43
Mm

Galima rasti begalybę pavyzdžių, rodančių, kad prie visko prisidėjo Dievo ranka. Tačiau čia pateikiama keletas:

Žemė… jos dydis yra tobulas. Žemės dydis ir atitinkama gravitacija sudaro ploną azoto ir deguonies sluoksnį, kuris driekiasi apie 50 mylių virš Žemės paviršiaus. Jei Žemė būtų mažesnė, atmosfera nebūtų įmanoma, visai kaip Merkurijuje. Jei Žemė būtų didesnė, jos atmosferoje būtų laisvojo vandenilio, kaip Jupiteryje.3 Žemė yra vienintelė žinoma planeta, kurios atmosfera yra sudaryta iš tinkamo dujų mišinio, kurio dėka gali augti augalai, gyventi gyvūnai ir žmonės.

Žemę ir Saulę skiria tinkamas atstumas. Atsižvelkite į esamus temperatūrų skirtumus: nuo -34 laipsnių iki +48 laipsnių. Jei Žemė būtų nors kiek labiau nutolusi nuo Saulės, mes sušaltume. Jei būtų arčiau- sudegtumėme. Netgi mažiausias atstumo tarp Žemės ir Saulės pakitimas gyvenimą Žemėje paverstų neįmanomu. Žemė yra tobulai nutolusi nuo Saulės ir sukasi aplink ją beveik 67 000 mph greičiu. Ji taip pat sukasi aplink savo ašį; tokiu būdu visas Žemės paviršius yra šildomas ir šaldomas kasdien.

Ir mūsų mėnulis yra tobulo dydžio bei atstumo nuo Žemės dėl gravitacinės jėgos. Mėnulis yra atsakingas už vandenyno potvynius ir atoslūgius, kuriais palaikomas nuolatinis vandenyno judėjimas ir dėl to mūsų milžiniški vandenynai neužlieja žemynų.4

Vanduo… bespalvis, bekvapis ir beskonis, tačiau joks gyvas organizmas negali be jo išgyventi. Augalai, gyvūnai ir žmonės yra beveik visiškai sudaryti iš jo (apie du trečdalius žmogaus kūno sudaro vanduo). Dabar sužinosite, kodėl vandens savybės yra unikaliai pritaikytos gyvybei:

Tarp jo virimo ir užšalimo temperatūros yra didelis skirtumas. Vanduo mums leidžia gyventi besikeičianč-ios temperatūros aplinkoje, išlaikant pastovią 37 laipsnių kūno temperatūrą.

Vanduo yra universalus tirpiklis. Ši vandens savybė reiškia, kad cheminės medžiagos, mineralai ir mais-tingos medžiagos gali būti pernešamos mūsų kūnu į mažiausias kraujo ląsteles.5

Vanduo taip pat yra chemiškai neutralus. Be jokios įtakos pernešamoms medžiagoms, vandens dėka mūsų organizmas gali pasisavinti ir naudoti maistą, vaistus ir mineralus.

Vanduo turi unikalų paviršiaus įtempimą. Dėka vandens pasipriešinimo gravitacijai ir kilimo į viršų, net ir aukščiausi medžiai yra aprūpinami būtinu vandens kiekiu bei maisto medžiagomis.

Vanduo šąla nuo viršaus į apačią ir plūduriuoja, todėl žuvys gali gyventi žiemą.

Devyniasdešimt septyni procentai viso Žemės vandens yra vandenynuose. Tačiau mūsų Žemėje egzistuoja tokia sistema, kuri pašalina druską iš vandens ir išnešioja vandenį po visą Žemę. Vykstant garavimo procesui, druska yra atskiriama nuo vandens, o kylantis vandenynų vanduo suformuoja debesis, kuriuos veliau vėjas perneša ir vanduo yra paskirsto-mas po žemę; dėl to vyksta vegetacija, aprūpinami gyvūnai ir žmonės. Tai savotiška valymo sistema, kurios dėka yra palaikoma gyvybė planetoje. Tai- perdirbto ir dar kartą panaudojamo vandens sistema.6

Žmogaus smegenys… vienu metu gali apdoroti didelius informacijos kiekius. Jūsų smegenys priima visas matomas spalvas ir objektus, jaučia temperatūrą, pėdų prisispaudimą ant grindų, girdi aplinkui jus sklindan-čius garsus, jaučia sausumą burnoje, netgi jūsų klaviatūros paviršių. Jūsų smegenys saugo ir apdoroja visas jūsų emocijas, mintis ir prisiminimus. Tuo pat metu, jos seka tęstinius jūsų kūno procesus, tokius kaip kvėpavimas, akies voko judėjimas, alkis ir rankų raumenų judesiai.

Žmogaus smegenys apdoroja daugiau nei milijoną pranešimų per sekundę.7 Nuo jų priklauso visos šios informacijos svarba ir santykinai nesvarbios informacijos filtravimas. Ši atrankos funkcija leidžia sutelkti dėmesį ir efektyviai veikti. Smegenys, lyginant su kitais organais, veikia 

Kovo 10 d. 17:49
Sima

Manau, kad kiekvienas žmogus pasaulyje gali rinktis ar Dievas iš tikrųjų egzistuoja. Mano

manymu, jis tikrai turėjo egzistuoti, nes pagalvojus plačiau, kažkas turėjo pradėti mūsų gyvenimą. Negalėjome iškristi iš dangaus, bet kiekvienas turime savo nuomonę. 

Kovo 10 d. 20:15
Laura

Faktas, kad Dievu tikime arba ne. Bet yra keletas momentų, kurie gali duoti minčių. 

Visi sutaria, kad Jėzus buvo pranašas. Bet jis pats apie save sakė, kad Jis yra Dievas. Tai arba Jis meluoja ir yra apsišaukėlis (kodėl tuomet laikome Jį pranašu), arba tai tiesa.

Yra 24 dydžiai, kurie yra labai tikslūs, tokie kaip pvz., gravitacijos konstanta su daug dėmenų po kablelio. Jei ta konstanta būtų nors per vieną dalelę kitokia, visa visata sugriūtų. O tokių dydžių yra 24 ir jie visi vienas su kitu sąveikauja. Tikimybei, kad šie dydžiai visi yra būtent tokie, kokie yra, užrašyti mums neužtektų popieriaus, kurį pagamintume iš visos visatos masės (jei visą visatą sumaltume į popierių, pagamintume lapus ir pradėtume rašyti tikimybę 0,0000000000......., popieriaus neužtektų), o jei bent vienas dydis nors truputį pasislinktų, nieko panašaus į visatą negalėtų būti. Įspūdinga, tiesa? Atsitiktinumas?

O kai nuo gimimo aklas žmogus praregi, kuomet už jį pasimeldžiama "Jėzaus Kristaus vardu regėk". Atsitiktinumas?

Kovo 11 d. 14:27
Vardas

Aiskinciau taip, kad Dievas kiekvienam zmogui egzistuoja kaip skirtingai suvokiama butis/energija/veikejas. Nebutinai Dievo egzistencija turi buti grindziama pagal Baznycios ar visuomenes paasikinimus. Siais laikais Dievo egzistencijai daznai sukuriamos ribos, taciau ja zmogus gali aiskinti savaip, pritaikydamas jam labiausiai tinkanti paaiskinima. Butent tikejimas, nesvarbu ar realiu Dievu, ar Juo, kaip visuma, padeda zmonems palengvinti savo kasdienybe, nes suteikia atsakymus (net jei ir nepagristus), vilti, jog egzsituoja gyvenimas amzinai.

Kovo 11 d. 16:36
nojus

jo bjdhfkjasndfkasdhbfklasdnbflsdnfl sdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsd ffffffffff gggggggggggg

Kovo 11 d. 21:10
Noahhh

Dievas egzistuoja tiek, kiek tu Juo pats tiki.

O tikėjimą sukuria įvairios gyvenimiškos situacijos. Kai, rodoss, niekas jau negali pagelbėti - staiga įvyksta nušvitimas. Galima tai vadinti stebuklu, Dievo pagalba..priklausomai nuo tikėjimo. 

Kovo 12 d. 16:46
Paulina

Dievas egzistuoja, tai priklauso nuo pačio žmogaus šeimos ar jo auklėjimo.

Kovo 15 d. 19:52
Auguste

Gali remtis Senuoju ir Saujuoju testamentu, Biblija.

Kovo 16 d. 13:32
Rūta

Dievo egzistavimo negalima nei paneigti, nei patvirtinti. Jis egzistuoja tiek kiek pats juo tiki ir esi pasiryzęs tai daryti.

Kovo 16 d. 13:36
Dovydas

Aš manau kad Dievas egsistuoja. Bet yra žmoniu kurie tiki Dievu ir mano kad jis egzisduoj o yra žmonių kurie Dievu netiki ir mano kad neegzisduoj.

Kovo 17 d. 12:17
Tija

Manau taip bet nebūtinai kaip jį visi įsivaizduoja. Gal tai tiesiog jausmas kuris kaip sąžinė padeda mums. O gal ir išties yra Dievas kaip žmogus ar dvasia. 

Kovo 24 d. 11:28
Kornelijus

Aš manau, kad dievas neizistuoja, bet yra žmonių kurie mano, kad jis egzistuoja.

Kovo 24 d. 18:45
Eimantas

Kiekvienas turi savo nuomonę kurie tiki mano kad yra o kurie netiki sako kad niera

Kovo 25 d. 11:40
Guste

Manau čia priklauso nuo tavo nuomonės ir tikėjimo.

Kovo 28 d. 14:54
julija

Manau, jog jis neegzistuoja. Asmeniskai tikiu reinkarnacija, skamba logiskiau, issamiau. 

Kovo 31 d. 12:09
egle

mano manymu jis neegzistuoja.... nes manau zmines issivyste is tam tikru lasteeliu todel manau tai yra tik mitas

Kovo 31 d. 15:02
viktorija

Ar dievas egzsistuoja?. Į  šį klausimą galima pateikti daug atsakymų, remiantis daugeliu teorijų ir faktų, galime buti skeptiški, bet svarbiausia yra intuicija, ar jums padeda maldos, ar patys tai jaučiate?

Kovo 31 d. 15:43
Vilija

Dievas yra viena ar kita prasme. Mūsų pasąmonė taip verčia galvoti ir tikėti. Kiekvienas žmogus turi kažkuo tikėti.

Kovo 31 d. 23:34
Šis klausimas užrakintas. Atsakykite į klausimus, kurie laukia atsakymo.
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo